STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ
ROZGŁOŚNI POLSKIEJ RADIA WOLNA EUROPA
IMIENIA JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

 

JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI (1914-2005)


... Najważniejszą, pierwszą funkcją naszej Radiostacji było odbudowanie poczucia wspólnoty - pisał Jan Nowak-Jeziorański - pierwszy Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia w swoich wspomnieniach. Drugą zaś funkcją, kolejnym zadaniem, było podtrzymywanie nadziei. W najczarniejszych latach stalinizmu, wszechwładzy UB, represji, fałszowania historii i milczenia Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa dawała Polakom poczucie, że jednak ktoś, gdzieś, zna prawdę i o niej publicznie mówi, że zbrodnie systemu zostaną nazwane a zbrodniarzy kiedyś spotka zasłużona kara.

Tak Jan Nowak-Jeziorański oceniał rolę i funkcję Rozgłośni, która w 1952 roku, 3 Maja, z wybiciem godziny 11.00 rozpoczęła nadawanie programu z Monachium ...


 

 "This is Radio Free Europe" (1964)

© Hoover Institution / You Tube
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   


Waldemar Kuczyński gościem
Klubu im. Aliny Perth-Grabowskiej - Radio Café
(19 października 2015 r., godz. 18.00)
 


Spotkanie z Waldemarem Kuczyńskim i Jego Gośćmi, po ukazaniu się nowej książki pt.: "Przeciw Czwartej Rzeczpospolitej" (Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015).

Głos zabiorą: Waldemar Kuczyński, Marek Rostocki - wydawca książki i inni. Wprowadzenia dokona Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

 

Zobacz więcej...
 

*   *   *
 

Maciej Morawski
Prezesem Honorowym Stowarzyszenia

 


Maciej Morawski, wieloletni paryski korespondent Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, publicysta, autor książek, działacz emigracyjny we Francji - Prezesem Honorowym Stowarzyszenia. Poprzednio funkcję tę pełnili: Jan Nowak-Jeziorański (w latach 1994-2005) i Władysław Bartoszewski (w latach 2009-2015).


*   *   *

Morawski 2.0, czyli dziennik w sieci
- spotkanie autorskie z Maciejem Morawskim,
paryskim korespondentem RWE

Klub im. Aliny Perth-Grabowskiej-Radio Café
(21 września 2015 r.)
 


Z okazji 86. urodzin gościł w Warszawie Maciej Morawski - publicysta, dziennikarz, działacz emigracyjny, wieloletni korespondent Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Paryżu, syn polityka i dyplomaty, Kajetana Morawskiego (1892-1973).

W spotkaniu z jego udziałem głos zabrali m.in.: Rafał Habielski, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Marcin Libicki i Tomasz Łubieński. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.
 

Zobacz więcej...
 

*   *   *

Maja Komorowska odczytała teksty
Profesora Władysława Bartoszewskiego
- Klub im. Aliny Perth-Grabowskiej-Radio Café
(25 maja 2015 r.)

*   *   *

Władysław Bartoszewski,
Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia
- nie żyje

 


*   *   *

Marzec 2015 r.:
Pierwszy tom dzienników Macieja Morawskiego
- paryskiego korespondenta RWE

 


Ukazał się pierwszy tom dzienników Macieja Morawskiego - wieloletniego paryskiego korespondenta RWE pt.: „Dwa brzegi. Zapiski »Weterana Zimnej Wojny«”. Tytuł nawiązuje do zbioru wspomnień „Tamten brzeg” ojca autora, Kajetana Morawskiego (1892-1973) - ambasadora Polski przy rządzie „Wolnych Francuzów” gen. Charlesa de Gaulle’a w Algierze, a później - przez ćwierć wieku - "Ambasadora Wolnej Polski" w Paryżu.


Pierwszy tom, oparty na codziennych zapiskach Autora prowadzonych w latach 2009-2010, zawiera m.in. wspomnienia z przeszłości, refleksje na temat środowiska emigracyjnego i Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, przemyślenia autora w odniesieniu do sytuacji w kraju i w Europie. Przebija w nich życzliwość do Polski i Polaków, wielki szacunek dla dorobku i sposoby myślenia Wielkopolan.


Spotkanie poświęcone książce odbyło się 27 marca 2015 r. w Poznaniu.


Zobacz więcej...

 

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


*   *   *
 

O Václavie Havlu
w Klubie im. Aliny Perth-Grabowskiej - Radio Café
(9 grudnia 2014 r.)
 


W związku z wydaniem książki Aleksandra Kaczorowskiego pt.: „Havel. Zemsta bezsilnych” (Wydawnictwo Czarne 2014) - 9 grudnia 2014 r. (wtorek) w siedzibie naszego Stowarzyszenia przy ul. Nowogrodzkiej 56 w Warszawie (Klub im. Aliny Perth-Grabowskiej - Radio Café), odbyło się spotkanie z udziałem Autora, a także Leszka Engelkinga, Petra Janyszki i Józefa Piniora. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.
 

Informacja o spotkaniu na Facebooku...


*   *   *

O Irenie Sendlerowej
w Klubie im. Aliny Perth-Grabowskiej - Radio Café
(21 października 2014 r.)
 

W związku z wydaniem książki Anny Mieszkowskiej pt.: „Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej” (Wydawnictwo Marginesy, Warszawa, wrzesień 2014), uzupełnionej o nowe dokumenty i wypowiedzi - 21 października 2014 r. w siedzibie naszego Stowarzyszenia przy ul. Nowogrodzkiej 56 w Warszawie (Klub im. Aliny Perth-Grabowskiej – Radio Café), odbyło się spotkanie z udziałem Anny Mieszkowskiej, a także Janiny Zgrzembskiej - córki Ireny Sendlerowej oraz innych zaproszonych osób, bliskich Bohaterce książki. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.
 

Zobacz więcej...

~ ~ ~

Informacja o spotkaniu na Facebooku...

 

*   *   *

 

A. Ross Johnson gościem
Klubu im. Aliny Perth-Grabowskiej - Radio Café
(16 września 2014 r.)
 


A. Ross Johnson - asystent sekcji polskiej Radia Wolna Europa, następnie, w latach 1988-1991, dyrektor RWE, a dzisiaj jego historyk - był naszym gościem 16 września 2014 r. Spotkanie poświęcone zostało wydanej niedawno po polsku książce Johnsona pt.: "Radio Wolna Europa i Radio i Radio Swoboda. Lata CIA i późniejsze" (wyd. Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2014). Wśród gości także m.in.: Rafał Habielski i Andrzej Mietkowski. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.


Zobacz więcej...

 

*   *   *
 

Rok 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

2 października przypada stulecie urodzin "Kuriera z Warszawy",

wieloletniego Dyrektora
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (1952-1976),

Prezesa Honorowego naszego Stowarzyszenia w latach 1995-2005.

 

*   *   *

Dwudziestolecie Stowarzyszenia (1994-2014)
 


20 lat temu, 20 czerwca 1994 r. w Poznaniu, pracownicy Rozgłośni Polskiej RWE pożegnali się ze słuchaczami, po 42 latach nadawania audycji ze studia RWE w Monachium. Następnego dnia, także w Poznaniu, podjęto decyzję o powołaniu naszego Stowarzyszenia.

W uroczystościach z udziałem m.in. prezydenta Lecha Wałęsy, uczestniczył m.in. Jan Nowak-Jeziorański oraz ponad stu dziennikarzy Rozgłośni Polskiej.


Fotogaleria...

 

*   *   *
 

Stowarzyszenie zawiązane zostało  21 czerwca 1994 r. w Poznaniu, podczas pożegnalnego spotkania pracowników Rozgłośni Polskiej RWE ze słuchaczami. Wolę jego powstania przedstawiono także podczas spotkania z prezydentem Lechem Wałęsą, które odbyło się kilka dni później w Belwederze.  Rok później zainaugurowało swoją działalność jako "Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa".
 

Pożegnanie pracowników Rozgłośni Polskiej RWE ze słuchaczami w Poznaniu - czerwiec 1994 r.
Na pierwszym planie: Jan Nowak-Jeziorański i Alina Perth-Grabowska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Pierwszym prezesem Honorowym Stowarzyszenia został dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005), a Sekretarzem Wykonawczym Alina Perth-Grabowska (1935-2006) - wybitna publicystka, dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE i komentatorka wydarzeń polityczno-społecznych na falach radiowych i łamach czasopism w Polsce i za granicą.

3 maja 1997 r. - w 45-lecie nadania z Monachium pierwszej audycji RWE w języku polskim - przy ul. Nowogrodzkiej 56 w Warszawie otwarto lokal Radio Café a w nim Klub RWE, pełniący zarówno rolę miejsca spotkań, jak też gromadzący bogate archiwum tekstowe i fotograficzne, dokumentujące historię Rozgłośni Polskiej i jej pracowników.

 

Alina Perth-Grabowska, Tadeusz Mazowiecki, Zofia i Władysław Bartoszewscy
- Klub RWE (Radio Café), 19 stycznia 2006 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

W ciągu dziewięciu lat zorganizowano tu ponad sto debat dotyczących najważniejszych problemów dokonującej się w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej transformacji ustrojowej. Spotkania te były transmitowane w Programie I Polskiego Radia, na falach którego ukazywał się cykl "Z archiwów RWE" i "Klub RWE".

Po kilku latach przerwy kontynuujemy działalność Stowarzyszenia, w zmienionej i rozszerzonej formule, w przekonaniu, że idee głoszone przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego i pamięć o historii Rozgłośni Polskiej RWE wymaga dalszego upowszechniania i refleksji w bieżącym dyskursie społeczno-politycznym.
 

   Zobacz więcej...   


*   *   *  

 

Wybrane spotkania
w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café)

 

Spotkanie w cyklu: "Nasz Jan Nowak-Jeziorański"

Od lewej:  Mariusz Kubik, Andrzej Kotkowski, Andrzej Wajda

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt.: "Co dalej z Ukrainą?"

Od lewej:  Mariusz Kubik, Marcin Święcicki

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

 Spotkanie pt.:
"Awantura emigracyjna czy spór o powojenną Polskę.
Wokół książki Aleksandra Janty-Połczyńskiego Wracam z Polski"

Od lewej:  Grzegorz Gauden, Rafał Habielski, Wojciech Sikora,
o. Tomasz Dostatni, Adam Michnik

Zobacz więcej...   

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

 Spotkanie z prof. Karolem Modzelewskim,
po ukazaniu się jego autobiografii pt.:
"Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca"

Od lewej:  Karol Modzelewski, Andrzej Friszke, Piotr Osęka,
Seweryn Blumsztajn, Jacek Bocheński

Zobacz więcej...   

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

Spotkanie pt.:
"Alina Pienkowska (1952-2002). Miłość w cieniu polityki"

Od lewej:  Bogdan Borusewicz, Barbara Szczepuła, Jacek Taylor, Mariusz Kubik

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

Spotkanie pt.: "Prosto się mówi, jak się wie.
Przyjaciele i znajomi o Marku Edelmanie"

Od lewej:  Janina Ochojska, Danuta Przywara, Julia Hartwig, Jacek Bocheński

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

Spotkanie z Markiem Tomaszewskim,
z okazji 50-lecia debiutu duetu fortepianowego "Marek & Vacek"

Od lewej: Zuzanna Kisielewska, Marek Tomaszewski, Mariusz Kubik

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt.: "Czy literaturze potrzebna jest książka?"

Od lewej: Leszek Szaruga, Jacek Bocheński,
Krzysztof Varga, Mariusz Kubik

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt.: "Skąd w nas Turowicz?"

Od lewej: Witold Bereś, Joanna Podsadecka, Anna Doroszewska,
Julia Hartwig, Andrzej Friszke

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Spotkanie pt.:
"»Listy z Wyspy«,czyli o Juliuszu Mieroszewskim (1906-1976)".

Od lewej: Grzegorz Gauden, Andrzej Mencwel, Adam Michnik,
Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

Spotkanie pt.: "Aleksander Jerzy Wieczorkowski (1929-2012)
- dziennikarz, publicysta, przyjaciel".
Od lewej: Irena Eichler-Wieczorkowska, Ernest Skalski, Andrzej Bratkowski,
Jacek Pałasiński, Magdalena Środa

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Spotkanie pt.: "Jerzy Stempowski (1893-1969).
Powrót niespiesznego przechodnia".
Od lewej: Piotr Kłoczowski, Jarosław Klejnocki, Jan Zieliński, Marek Zagańczyk

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

Spotkanie z Waldemarem Kuczyńskim.
Od lewej: Waldemar Kuczyński, Sławomir Popowski, Mariusz Kubik

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Spotkanie pt.: "Instytut Literacki i Kultura - historia i teraźniejszość"
Od lewej: Maciej Morawski, Anna Bernhardt, Wojciech Sikora, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

Spotkanie z Teresą Torańską i jej rozmówcami.
Od lewej: Ewa Łętowska, Katarzyna Popowa-Zydroń, Andrzej Heidrich,
Edmund Wnuk-Lipiński, Michał Jagiełło, Teresa Torańska,
o. Ludwik Wiśniewski, Michał Głowiński

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt.: "Pół świata - moje!"
Od lewej: Stefan Bratkowski, Waldemar J. Dziak,
Wojciech Giełżyński, Maria Otto-Giełżyńska, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

Spotkanie pt.: "Francja po wyborach prezydenckich"
Od lewej: Maciej Morawski, Aleksander Hall, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie pt.: "Mój wiek Aleksandra Wata"
Od lewej: Tomasz Makowski, Stanisław Obirek, Adam Dziadek,
Rafał Habielski, Jan Zieliński
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie pt.: "Ludwik Rajchman (1881-1965)
- życie w służbie ludzkości"
Od lewej: Mariusz Kubik, Marek Krupiński, Stefan Bratkowski,
Andrzej Mencwel, Jacek Marciniak
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

Spotkanie pt.: „Rosja na rozdrożu
(refleksje po wyborach prezydenckich)".

Od lewej:
Janusz Onyszkiewicz, Jadwiga Rogoża,
Adam D. Rotfeld, Sławomir Popowski
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

 

Spotkanie pt.: „Napisz to Krasiński!
- czyli rzeczywistość odkrywana na nowo".

Od lewej: Iwona Smolka, Janusz Krasiński, Mariusz Kubik

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

Spotkanie pt.: „Etos i tożsamość (kilka uwag)".
Od lewej: Andrzej Nowakowski, Seweryn Blumsztajn, Andrzej Romanowski

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie pt.: „Szansa czy rozczarowanie?
Jak wyciągamy wnioski z przełomowych momentów historii".

Od lewej: Stefan Bratkowski, Tomasz Łubieński, Andrzej Wielowieyski,
Andrzej Friszke, Mariusz Kubik

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie pt.: „Co dalej z reprywatyzacją?".
Od lewej: Jerzy Mańkowski, Wiesława Rudzka, Krzysztof Łaszkiewicz, Mariusz Kubik

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie pt.: „Anka Kowalska - od »Pestki« do »korkowca«".
Od lewej: Mirosław Chojecki,  Seweryn Blumsztajn, Teresa Bogucka,
Jacek Bocheński, Mariusz Kubik, Krystyna Janda

Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie z Haliną Bortnowską i Krzysztofem Kozłowskim.
Od lewej: Vaclav Burian, Halina Bortnowska, Krzysztof Kozłowski, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt. "Jacek Kuroń - polityk, czy społecznik?".
Od lewej: Barbara Toruńczyk, Paula Sawicka, Mirosław Sawicki,
Karol Modzelewski, Andrzej F. Kuroń, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt. "Czy-tajniki? (jak się czyta, kim się jest)".
Od lewej: Franciszek Maśluszczak, Jan Gondowicz, Leszek Engelking, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt. "Jan Paweł II: wiara-kultura-polityka
(przed beatyfikacją Papieża-Polaka)".
Od lewej: Dominik Morawski, Maja Komorowska, Jacek Moskwa
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Wieczór jubileuszowy w stulecie urodzin Włady Majewskiej
pt. "Włada Majewska - Od Wesołej Lwowskiej Fali do Radia Wolna Europa".
Od lewej: Mariusz Kubik, Andrzej Kruczyński (Muzeum Teatralne),
Helena Wiórkiewicz (Muzeum Niepodległości - Kolekcja Leopolis),
Anna Mieszkowska, Bogna Kaniewska, Maciej Morawski
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie  z prof. Mieczysławem Tomalą i Adamem Krzemińskim
pt. "Polska i Niemcy - lekcje dialogu (dwugłos międypokoleniowy)" .
Od lewej: Mariusz Kubik, Adam Krzemiński, Mieczysław Tomala 
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-JeziorańskiegoSpotkanie  z prof. Ireną Lipowicz
pt. "Czy łatwo jest być w Polsce Rzecznikiem Praw Obywatelskich?" .
Od lewej: Irena Lipowicz, Jacek Taylor, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie  z Aleksandrem Smolarem i Adamem Michnikiem - prezentacja książki Aleksandra Smolara "Tabu i niewinność".
Od lewej: Maciej Morawski, Mariusz Kubik, Andrzej Nowakowski,
Adam Michnik, Aleksander Smolar
Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie  z Haliną Bortnowską -
prezentacja książki Haliny Bortnowskiej i Jolanty Steciuk "Wszystko będzie inaczej".
Od lewej: Maciej Morawski, Mariusz Kubik, Halina Bortnowska

Zobacz więcej... 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 Spotkanie  pt.
"Jerzy Giedroyc (w 10. rocznicę śmierci redaktora paryskiej Kultury)".
Od lewej: Tomasz Jastrun, Zdzisław Kudelski, Jerzy Pomianowski,
Rafał Habielski, Mariusz Kubik

Zobacz więcej... 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie  pt.
"Gustaw Herling-Grudziński - człowiek pióra, człowiek radia
(wspomnienie w 10. rocznicę śmierci)".
Od lewej: Konrad W. Tatarowski, Włodzimierz Bolecki, Maja Komorowska, Mariusz Kubik

Zobacz więcej... 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 Spotkanie  pt. "Literacki stan wojenny" -
prezentacja książek: Jacka Bocheńskiego "Stan po zapaści"
oraz Marka Nowakowskiego "Raport o stanie wojennym" i "Notatki z codzienności".

Od lewej: Mariusz Kubik, Jacek Bocheński, Marek Nowakowski, Leszek Szaruga
Zobacz więcej... 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie pt. "Co po Janie Nowaku-Jeziorańskim?", inaugurujące całoroczne ogólnopolskie obchody 5. rocznicy śmierci "Kuriera z Warszawy".
Od lewej: prof. Adolf Juzwenko, Władysław Bartoszewski, Stefan Bratkowski,
Jacek Taylor, Mariusz Kubik
Zobacz więcej...  

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie z prof. Kazimierzem Piotrem Zaleskim (C. Pierre Zaleski) -
wybitnym uczonym mieszkającym we Francji, fizykiem, specjalistą od energii jądrowej,
b. prezesem Międzynarodowej Akademii Energii Jądrowej (INEA) w USA,
obecnie prezesem Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji,
zarządzającego Biblioteką Polską w Paryżu.
Od lewej: Mariusz Kubik, Maciej Morawski, Kazimierz Piotr Zaleski, Jacek Taylor

Zobacz więcej... 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Wieczór urodzinowy (80-lecie) Macieja Morawskiego -
wieloletniego paryskiego korespondenta Rozgłośni Polskiej RWE
.
Od lewej: Mariusz Kubik, Maciej Morawski, Jacek Taylor, Mirosław Chojecki
  Zobacz więcej...

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie pt. "Jak pamiętamy dziś o rocznicach?
1939 i 1989 rok w polskiej polityce historycznej"

Od lewej: Andrzej K. Kunert, Władysław Bartoszewski,
Paweł Machcewicz, Mariusz Kubik

Zobacz więcej... 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

© All rights reserved ~ Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego ~ Jan Nowak-Jezioranski Association of Employees, Freelancers and Friends of Radio Free Europe

© All rights reserved ~ Archiwum prywatne  Aliny Perth-Grabowskiej i Leszka Pertha ~ Private Archives of Alina Perth-Grabowska and Leszek Perth

© All rights reserved ~ Archiwum prywatne  Mariusza Kubika ~ Private Archives of Mariusz Kubik

Warsaw (Poland) 1994-2015
   

stat4u