28. 06. 2010 r. - Gustaw Herling-Grudziński (spotkanie w Klubie im. A. Perth-Grabowskiej)


Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

zorganizowało kolejne spotkanie w Klubie im. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café) pt.:
 

"Gustaw Herling-Grudziński
- człowiek pióra, człowiek radia

(Wspomnienie w 10. rocznicę śmierci)"


któremu towarzyszyła prezentacja I tomu "Dzieł zebranych" pisarza

"Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935-1946"

(Wydawnictwo Literackie 2010)

Nowe wydanie krytyczne "Dzieł zebranych" jednego z największych pisarzy polskich XX wieku, współzałożyciela i wieloletniego członka redakcji "Kultury" paryskiej, pracownika Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1953-1955, autora wielkich świadectw minionego wieku: "Innego Świata" oraz "Dziennika pisanego nocą".

Edycja obejmie całość twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oprócz tekstów znanych już polskiemu czytelnikowi znajdą się w niej utwory rozproszone, artykuły, wywiady, a także zdjęcia pochodzące z archiwum pisarza. "Dzieła zebrane" będą ukazywać się w kilkunastu obszernych tomach w latach 2010-2019.

Tom pierwszy zawiera artykuły i recenzje z lat 1935-1946. Zakończenie edycji w roku 2019 uświetni setną rocznicę urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.


Udział wzięli:

Włodzimierz Bolecki

- historyk literatury polskiej, krytyk literacki, profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,

Konrad W. Tatarowski

- dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1984-1994, publicysta, wykładowca uniwerystecki, m.in. autor książki "Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa" (Universitas, Kraków 2005).


Fragmenty twórczości pisarza przeczytała

Maja Komorowska.


Spotkanie poprowadził

Mariusz Kubik

- Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

 

W spotkaniu wzięli też udział liczni znajomi i przyjaciele pisarza oraz zaproszeni goście, m.in.: Stefan Bratkowski, Jacek Bocheński, Krystyna i Jacek Moskwowie oraz Małgorzata Łukasiewicz.

 

 

Data i miejsce spotkania:

28 czerwca 2010 r. (poniedziałek), godz. 18.00

Klub im. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café), ul. Nowogrodzka 56, Warszawa

 

Wpisy okolicznościowe Konrada W. Tatarowskiego, Włodzimierza Boleckiego,
Jacka Moskwy oraz Mai Komorowskiej

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 


Zobacz także:

Pisarz z Wolnej Europy. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego niełatwe związki z Radiem (Polskie Radio Dwójka, 14 lipca 2010 r.)Powrót do spisu treści