21. 09. 2009 - Wieczór jubileuszowy Macieja Morawskiego

Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zorganizowało uroczysty wieczór jubileuszowy w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café).


Naszym gościem był:
 

 
red. Maciej Morawski

- wieloletni paryski współpracownik a w latach 1965-1992
stały korespondent Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium,
prezes Polskiego Funduszu Humanitarnego we Francji.

 

Spotkanie pt.:
 

"Radio Wolna Europa w moich oczach"


prowadzili:
 

red. Andrzej Mietkowski

Dyrektor Portalu Informacyjnego Polskiego Radia S.A.,

były pracownik paryskiego biura Rozgłośni Polskiej RWE,


Mariusz Kubik

Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.
 


Jubileusz Macieja Morawskiego - Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café).
Od lewej: Mariusz Kubik, Maciej Morawski, Jacek Taylor, Mirosław Chojecki

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

*   *   * 
 

Data i miejsce spotkania:

21 września 2009 r., godz. 18.00

Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café),

ul. Nowogrodzka 56, Warszawa.


ZOBACZ WIĘCEJ FOTOGRAFII


*   *   *

Maciej Morawski - wieloletni paryski współpracownik a w latach 1965-1992 stały korespondent Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium, obchodził 20 września br. 80. rocznicę urodzin. Dzień później, w Radio Café odbyło się spotkanie z udziałem Jubilata, jego rodziny i zaproszonych gości.

Wieczór otworzył mecenas Jacek Taylor, przyjaciel i opiekun dorobku Jana Nowaka-Jeziorańskiego. O rodzinie Morawskich mówił Marcin Libicki - polityk i historyk sztuki, badacz historii Wielkopolski. Rozmowę z Jubilatem pt.: "Radio Wolna Europa w moich oczach" prowadzili: Andrzej Mietkowski (Polskie Radio S.A., dawny pracownik biura paryskiego Rozgłośni Polskiej RWE) i Mariusz Kubik (Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia). Rozmowa dotyczyła m.in. ukrytych aspektów pracy informacyjnej RWE oraz historii wywiadów telefonicznych, przeprowadzanych przez Macieja Morawskiego w latach 80-ych, m.in. z działaczami opozycji demokratycznej w PRL (Lechem Wałęsą, Jackiem Kuroniem, Januszem Onyszkiewiczem, Adamem Michnikiem i in.).

 

 Maciej Morawski, Marcin Libicki

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-JeziorańskiegoAndrzej Mietkowski, Andrzej Potworowski (Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich), ks. abp Henryk Hoser, prof. Witold Kieżun

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

red. Andrzej Mietkowski (Polskie Radio S.A.)

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 

 Mariusz Kubik, Jacek Taylor, Maciej Morawski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Leszek Perth

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Jan August Moes, Izabella i Bohdan Tomaszewscy, Andrzej Biernacki

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Życzenia i bukiet róż nadesłała Prezydentowa RP, Maria Kaczyńska oraz Izabela Tomaszewska z Kancelarii Prezydenta RP. Listy gratulacyjne i pozdrowienia drogą telefoniczną i przez e-mail przekazali m.in.: Stefan Bratkowski, Leopold Unger, Lechosław Gawlikowski, prof. Jerzy Pomianowski, Jerzy Surdykowski, Andrzej Wielowieyski, Marek Żebrowski, Marek Szypulski (Dyrektor Domu Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego w Lailly-en-Val).

 

Życzenia od Marii Kaczyńskiej - małżonki Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

© Fot. Archiwum prywatne Macieja Morawskiego / http://maciejmorawski.blox.pl

 

Spotkanie zaszczycili obecnością m.in. Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser, a także prof. Paweł Machcewicz (dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku), prof. Witold Kieżun, prof. Irena Lipowicz, Leszek Perth, Aleksander J. Wieczorkowski, Janusz Krasiński, Eleonora Bergman (Żydowski Instytut Historyczny), Emilia Bielicka, Andrzej Biernacki, Jacek Bocheński, Janusz Bazydło, Maria Braunstein, Olgierd Budrewicz, Mirosław Chojecki (prezes honorowy Stowarzyszenia Wolnego Słowa), Jan Sawa (wicewójt Izabelina), Leszek Engelking, Ambasador Stefan Frankiewicz, Piotr Jegliński, Jolanta Klimowicz-Osmańczyk, Tomasz Łubieński, Dominik Morawski, Andrzej Potworowski (Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich), Izabella i Bohdan Tomaszewscy, Teresa Torańska i Leszek Sankowski, Bronisław Wildstein, Stanisław Elsner-Załuski. Od byłych pracowników Rozgłośni Polskiej RWE z Monachium: Włodzimierza Rogoyskiego, Chrisa Klimiuka, Zdzisława Kani i Bogdana Żurka, życzenia przekazał, obecny na uroczystości, Leszek Perth z Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia.

 

Leszek Sankowski, Teresa Torańska, Maciej Morawski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Maciej Morawski, Jolanta Hajdasz

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Ks. Abp Henryk Hoser, prof. Witold Kieżun

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Stefan Frankiewicz, Jan Sawa, Dominik Morawski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Składając raz jeszcze najlepsze życzenia naszemu Przyjacielowi, zapraszamy jednocześnie do obejrzenia relacji dziennikarskich i kilkuset fotografii z uroczystości jubileuszowych na stronie internetowej - blogu: http://maciejmorawski.blox.pl. Na stronie tej ukazują się codziennie fragmenty dziennika Macieja Morawskiego.

MARIUSZ KUBIK

Zobacz także:

* Maciej Morawski - jubileusz 80-lecia urodzin (Blog Macieja Morawskiego)


Powrót do spisu treści