Z historii Radia Wolna Europa

 

Inauguracja nadawania Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
- Monachium, 3 maja 1952 r.
Od lewej: Lala Markowska, Wacław Radulski, Teresa Nowakowska, Jan Nowak-Jeziorański, Tadeusz Nowakowski, Zbigniew Krukowski, Janina Katelbach, Jan Markowski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

* Powstanie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

* Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005), pierwszy dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE

* Zygmunt Michałowski (1918-2010), dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1976-1982

* Program działania Rozgłośni Polskiej RWE

* Najpoważniejsze wyzwania, najtrudniejsze chwile

* Obrona Kościoła, demaskowanie PAX-u, walka z "moczarowcami"

* Rozgłośnia Polska RWE i emigracja

* Zagłuszanie radiowe w Polsce

* Komitet Honorowy 50-lecia Rozgłośni Polskiej RWE i program uroczystości w Polsce (maj 2002 r.)

* Korespondencja Aliny Grabowskiej z Jerzym Giedroyciem (marzec 1957 r.)

 

 

 

Powrót do strony głównej