Publikacje dotyczące Radia Wolna Europa/Radia Swoboda oraz Jana Nowaka-Jeziorańskiego


Książki: 
 

 

 

* Grzegorz Adamczewski, Radio Wolna Europa w okresach politycznych przełomów (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2011, ISBN 978-83-229-3213-1)

 

* Ludmilla Alexeyeva, U.S. Broadcasting to the Soviet Union (A Helsinki Watch Report) (Human Rights Watch, U.S. Helsinki Watch Committee 1986, ISBN  978-0-9385-7987-8)

 


 

* Zbigniew Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955 (słowo wstępne Jan Nowak-Jeziorański; Polska Fundacja Kulturalna 1985, ISBN 0-85065-180-8 [2 wydania]; 1986, 1988, 1989; Oficyna Wydawnicza "Rytm" 1990; Polska Fundacja Kulturalna - Wydawnictwo LTW 2003, ISBN 83-88736-34-5; ponadto liczne wydania II obiegu wydawniczego przed 1989 r.)

 


* James Critchlow,  Radio Hole-in-the-Head. Radio Liberty. An Insider's Story of Cold War Broadcasting (The American University Press 1995, ISBN 978-1-8793-8347-0) 

 


* Richard H. Cummings, Cold War Radio: The Dangerous History of American Broadcasting in Europe, 1950-1989 (McFarland & Company, Jefferson 2009, ISBN 978-0-7864-4138-9)

 


* Richard H. Cummings, Radio Free Europe's "Crusade for Freedom" (McFarland & Company 2010, ISBN 978-0-7864-4410-6)
 


* Jolanta Hajdasz, Szczekaczka czyli Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa (Media Rodzina 2006, ISBN 83-7278-205-9)

 


* Jolanta Hajdasz, Agata Ławniczak, Polak z oddali. Jan Nowak-Jeziorański w Poznaniu i nie tylko (Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2000, ISBN 83-87847-33-X)

 

          


* Robert T. Holt, Radio Free Europe (University of Minnesota 1958, ISBN 0-8166-5788-9)

 


* Zygmunt Jabłoński, Gabinet figur radiowych (Pogląd, Berlin 1985, ISBN 3-924686-02-5)

 


* A. Ross Johnson, Radio Free Europe and Radio Liberty. The CIA Years and Beyond (Wilson Center Press, Stanford University Press 2010)

* Anatol Kobyliński, Wędrówki pana Anatola (Agawa 1996, ISBN 83-85571-05-1)

 


* Jan Kowalski, Zapalniczka. Tajne akta MSW (Agencja Wydawniczo-Informacyjna IWAR 1995, ISBN 83-901820-4-1)

 


* Jarosław Kurski, Jan Nowak-Jeziorański. Emisariusz wolności (Świat Książki 2005, ISBN 83-739199-4-5)

 


* Marek Łatyński, Ogród angielski 1. Wspomnienia z Radia Wolna Europa (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1997, ISBN 83-227-0987-0)

 


* Paweł Machcewicz, "Monachijska menażeria". Walka z Radiem Wolna Europa (Instytut Pamięci Narodowej - Instytut Studiów Politycznych PAN 2007, ISBN 978-83-60464-44-1; seria: "Monografie", t. 33)

 


* Allan A. Michie, Voices Through the Iron Curtain. The Radio Free Europe Story (Dodd, Mead & Company 1963)

 

        


* Sig Mickelson, America's other voice. The story of Radio Free Europe and Radio Liberty (Praeger 1983, ISBN 978-0-0306-3224-2)

 

 


* Danuta Mierzanowska, Wolna Europa i świat (Wydawnictwo Baran i Suszczyński 1998, ISBN 83-85109-48-X) 

 

* Jerzy Morawski, Głosy z Monachium (Interpress 1993, ISBN 83-223-2640-8)

 

        


* Maciej Morawski, Łącznik z Paryża (Instytut im. Stefana Grota - Roweckiego, Leszno 2007, ISBN 83-921389-9-6; wydanie 2, uzupełnione pt. Łącznik z Paryża – Rzecz o weteranie zimnej wojny, Instytut im. Stefana Grota - Roweckiego, Leszno 2009 [właśc. 2008])   Zobacz więcej...
 

 

         

* Michael Nelson, War Of The Black Heavens. The Battles Of Western Broadcasting In The Cold War (Foreword Lech Wałęsa; Syracuse Univessity Press 1997, ISBN 978-0-856-0479-3; wydanie 2: Brassey's UK Ltd 2003, ISBN 978-1-8575-3276-0)

 


* Jan Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze Tom I 1948-1956 (Odnowa, Londyn 1985, ISBN 0 903705 53 2; liczne wydania II obiegu w Polsce oraz wznowienia krajowe po 1989 r.)

 


* Jan Nowak (Zdzisław Jeziorański), Polska z oddali Tom II 1956-1976 (Odnowa, Londyn 1988, ISBN 0 903705 64 8; liczne wydania II obiegu w Polsce oraz wznowienia krajowe po 1989 r.)

 


* Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc, Listy 1952-1998 (wybór, opracowanie i wstęp Dobrosława Platt; Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum 2001, ISBN 83-7095-052-3)

 


* Andrzej Paczkowski, Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce (Prószyński i S-ka 2009, ISBN 978-83-89325-87-7)

 


* R. Eugene Parta, Discovering the Hidden Listener. An Empirical Assessment of Radio Liberty and Western Broadcasting to the USSR during the Cold War (Hoover Press 2007, ISBN 978-0-8179-4732-3)

 

        


* Arch Puddington, Broadcasting Freedom. The Cold War Triumph of Radio Free Europe and Radio Liberty (The University Press of Kentucky 2000, ISBN 978-0-8131-9045-7; wydanie polskie pt.: Rozgłośnie wolności. Tryumf Radia Wolna Europa i Radia Swoboda w zimnej wojnie; przeł. Andrzej Borzym; Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2009, ISBN 978-83-231-2423-8; seria: "Archiwum Emigracji", t. 34)

 


* Gene Sosin, Sparks of Liberty. An Insider’s Memoir of Radio Liberty (The Pennsylvania State University Press 1999, ISBN 978-0-271-01869-0 [cloth], ISBN 978-0-271-02730-2 [paper])
 


* Konrad W. Tatarowski, Aksjologia i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2010, ISBN 978-83-7525-485-3)

 


* Konrad W. Tatarowski, Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa (Universitas 2006, ISBN 83-242-0426-1)

 


* James L. Tyson,  U.S. International Broadcasting and National Security (National Strategy Information 1983, ISBN 978-0-9150-7100-5)
 


* George R. Urban,   Radio Free Europe and the Pursuit of Democracy. My War Within the Cold War (Yale University Press 1997, ISBN 978-0-3000-6921-1; wydanie polskie pt.: Radio Wolna Europa i walka o demokrację. Moja wojna w czasie zimnej wojny; przeł. Maciej Antosiewicz; Prószyński i S-ka 2000, ISBN 83-7255-764-0)

 


* Violetta Wejs-Milewska, Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki (Wydawnictwo Arcana 2007, ISBN 978-83-60940-20-4)

 


* Kazimierz Zamorski, Pod anteną Radia Wolna Europa (Wydawnictwo Wers 1995, ISBN 83-901606-2-5)

 


* Cold War Broadcasting. Impact on the Soviet Union and Eastern Europe. A Collection of Studies and Documents (Edited by A. Ross Johnson and R. Eugene Parta, Central European University Press 2010)

 


* Jan Nowak-Jeziorański (1913[!]-2005) (red. ks. Alfred Wierzbicki; zawiera teksty ks. Alfreda Wierzbickiego, Jacka Taylora, abpa Józefa Życińskiego, Władysława Bartoszewskiego, Zbigniewa Brzezińskiego, Pawła Machcewicza i Dobrosławy Platt; Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium" 2006, ISBN 83-89659-63-8; seria: "Świadkowie duchowego piękna")

 


* Jan Nowak-Jeziorański. Głos wolnej Europy (wybór, opracowanie, redakcja: Barbara Toruńczyk; zawiera teksty: Wojciecha Karpińskiego, Stefana Kisielewskiego, Adama Michnika i Barbary Toruńczyk; Fundacja "Zeszytów Literackich" 2005, ISBN 83-60046-20-4)

 

 

* Jan Nowak-Jeziorański. Kurier Armii Krajowej - redaktor Radia Wolna Europa - polityk (redakcja naukowa: Paweł Machcewicz, Rafał Habielski; zawiera teksty: Władysława Bułhaka, Sławomira Łukasiewicza, Pawła Machcewicza, Rafała Habielskiego, Andrzeja Friszke i Romana Kuźniara oraz zapis dyskusji panelowej z udziałem: Władysława Bartoszewskiego, Mirosława Chojeckiego, Macieja Morawskiego i Zdzisława Najdera; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, ISBN 978-8-61617-7-2)

 


* Pięćdziesiąt lat Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Materiały sesji jubileuszowej (red. Daria Nałęcz; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2003, ISBN 83-89115-32-8)
 

* PRL atakuje Radio "Wolna Europa". Teksty, rysunki i karykatury z prasy, radia, telewizji i wydawnictw książkowych (wybór i wstęp: Alina Grabowska; Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum 2002, ISBN 83-7095-055-8)

 


* Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej (materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2007 r. na Uniwersytecie Warszawskim; pod red. Andrzeja Borzyma i Jeremiego Sadowskiego; Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2009, ISBN 978-83-924585-3-1)
 

* Tu Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa (wybór tekstów: Alina Perth-Grabowska, Bogdan Żurek; red. Andrzej Dusza, Krzysztof Dobrecki; "Przegląd Koniński" na zlecenie Stowarzyszenia Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, 1995, ISBN 83-904212-0-8)

 


* Wokół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Materiały konferencji naukowej (red. Władysław Stępniak; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2002, ISBN 83-86643-94-3)

 

* Wspomnienia pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (red. Alina Grabowska; Oficyna Wydawnicza "Rytm" 2002, ISBN 83-88794-64-7)

 

*   *   *
 

Płyty CD z nagraniami archiwalnymi
Rozgłośni Polskiej RWE:

 


* 50 lat Rozgłośni Polskiej RWE. Materiały dźwiękowe z fonoteki RWE przechowywanej w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (4 CD; CD 1 - Fragmenty wybranych audycji dotyczących wydarzeń z lat 1952-1981; CD 2 - Fragmenty wybranych audycji dotyczących wydarzeń z lat 1982-1994 oraz wypowiedzi na temat pracy, zadań i celów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa; CD 3 - Historia Polski 1914-1945. Wspomnienia uczestników najważniejszych wydarzeń; CD 4 - Fragmenty wybranych audycji z lat 1952-1994 dotyczących literatury, muzyki, satyry i sportu; wybór nagrań Piotr Musur; Archiwum Dokumentacji Mechanicznej 2002)

 


* Mówi Radio Wolna Europa (kompozycja i montaż Maciej Drygas; Ośrodek KARTA 2003)

 


* Stan wojenny na falach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (wybór nagrań Piotr Musur; Archiwum Dokumentacji Mechanicznej 2003)

 


* RWE. Głos wolnej Polski (Polskie Radio SA, Radiowa Agencja Fonograficzna [2011])  


oprac. MARIUSZ KUBIK

 

Powrót do spisu treści