JACEK TAYLOR - Członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia 

Jacek Taylor
(ur. 25 września 1939 r. w Poznaniu)
- adwokat, polityk, b. poseł na Sejm I i II kadencji,
b. sekretarz stanu - kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Syn poznańskiego adwokata Leona Taylora i Zofii z domu Rubach, wnuk ekonomisty prof. Edwarda Taylora. Ukończył w 1962 r. studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Po zaliczeniu aplikacji adwokackiej rozpoczął prywatną praktykę zawodową. Od 1978 r. współpracował z opozycją demokratyczną, najpierw WZZ, następnie NSZZ "Solidarność". Należał do Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami "Patronat". W 1981 r. w II obiegu wydawniczym, nakładem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Warszawie ukazała się jego publikacja pt.: "Więzienia" - wystąpienie na Ogólnopolskim Zjeździe Adwokatów w Poznaniu (1 stycznia 1981 r.). Po 13 grudnia 1981 r. kilka miesięcy ukrywał się, następnie wrócił do wykonywania zawodu adwokata, udzielając się jako obrońca w procesach politycznych.

Brał udział w obradach "Okrągłego Stołu" w podzespole do spraw reformy prawa i sądów. W latach 1991-1997 był posłem na Sejm I i II kadencji z listy Unii Demokratycznej. W rządzie Jerzego Buzka z rekomendacji Unii Wolności objął stanowisko kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, które pełnił do 2001 r. Następnie pracował jako prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. W 2004 r. przeszedł na emeryturę. W lutym 2008 r. został przedstawicielem ministra skarbu państwa w radzie Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie". W grudniu 2010 r. został członkiem Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Był bliskim przyjacielem Jana Nowaka-Jeziorańskiego i wykonawcą jego testamentu, współzałożycielem Fundacji Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich.

Mieszka w Sopocie.
 


Jacek Taylor z Lechem Wałęsą (ok. 1984 r.)

© Fot. Archiwum Jacka Taylora

.

Powrót do spisu treści

Powrót do strony głównej