MARIUSZ KUBIK - Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 

 

Mariusz Kubik

Politolog, dziennikarz. Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, słuchacz podyplomowych studiów dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2002-2005 był redaktorem naczelnym "Polskiego Kalendarza Europejskiego" - periodyku wydawanego przez Polską Fundację Imienia Roberta Schumana w Warszawie, następnie pracował m.in. w Instytucie Studiów Wschodnich przy organizacji medialnej Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Stypendysta czeskiego pisma "Listy" w Ołomuńcu, rekomendowany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego (2005).  Publikował m.in. w "Tygodniku Powszechnym" i "Zeszytach Literackich" (m.in. teksty poświęcone pisarzom współczesnym oraz historii paryskiej "Kultury").

Mieszka w Warszawie.
.

Z Aliną Perth-Grabowską
Warszawa, 31 października 1994 r.

© Fot. Ryszard Matuszewski / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, na Czerniakowskiej 178 a
Warszawa, 1 kwietnia 2003 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
.

Powrót do spisu treści

Powrót do strony głównej