Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005) - pierwszy dyrektor RP RWE