Obrona Kościoła, demaskowanie PAX-u, walka z "moczarowcami"


W krótkim streszczeniu można jedynie zaznaczyć ważniejsze obszary dziennikarskiej działalności Rozgłośni. Niewątpliwie kluczową była, prowadzona konsekwentnie, od pierwszej chwili, obrona Kościoła i księży prześladowanych przez reżim.

Gdy wiele lat później, w 1981 r., zmarł Prymas Polski Stefan Wyszyński, Jan Nowak nazwał go w jednej z audycji - zdaje się, po raz pierwszy - Prymasem Tysiąclecia. "Pożegnaliśmy tego, który odniósł chyba największe zwycięstwo w naszym tysiącleciu - mówił Nowak w pożegnaniu radiowym, choć Jego jedyną bronią był krzyż, jedyną siłą - wiara, jedynym wojskiem - bezbronny wierny polski lud".

Ale trzeba tu dodać, ze w ciągu 42 lat istnienia Rozgłośnia brała w obronę WSZYSTKICH prześladowanych przez reżim, niezależnie od ich przekonań i środowiska. lnformowała o aresztowaniach, procesach, akcjach milicji, i ZOMO, o więzieniach i represjach.

Ogromną rolę odegrało demaskowanie grupy PAX-u, której szef, Bolesław Piasecki, był agentem KGB i pod szyldem katolickim prowadził działalność dywersyjną, która miała na celu rozbicie jedności Episkopatu i duchowieństwa w celu podporządkowania Kościoła władzom komunistycznym. Z audycji RWE Polacy dowiadywali się, w jakich okolicznościach Piasecki nawiązał po wojnie współpracę z wysokim oficerem NKWD, Sierowem.

W latach sześćdziesiątych głównym przedmiotem kampanii RWE stał się Mieczysław Moczar (Mikołaj Sergiejewicz Diomko) i jego mafia w bezpiece, zmierzająca do opanowania władzy w państwie i w partii. Rozgłośnia polska podjęła walkę z rozpętanym przez Moczara partyjno-państwowym antysemityzmem.

Rozgłośnia stała się sojusznikiem narastającej opozycji zarówno w Polsce, jak i poza nią. Dzięki RWE słynny list 34 intelektualistów z 1964 r. nabrał rozgłosu nie tylko w kraju, ale i w skali światowej. Audycje RWE pozwoliły zapoznać się szerokim rzeszom słuchaczy z buntem młodych marksistów - Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego.

Z czasem RWE stało się pasem transmisyjnym między nielicznymi działaczami opozycyjnymi i całym krajem. W marcu 1968 r. Rozgłośnia informowała o przebiegu demonstracji studenckich i represjach, jakie spadły na ich uczestników. Z audycji RWE w grudniu 1970 r. cala Polska i świat dowiedzieli się okrwawych rozruchach na Wybrzeżu.

ALINA PERTH-GRABOWSKA

.

Powrót do spisu treści