50-lecie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (maj 2002 r.)

Honorowy Komitet Obchodów Pięćdziesięciolecia Rozgłośni Polskiej RWE:

- Władysław Bartoszewski

- Stefan Bratkowski - Prezes Honorowy SDP

- Prof. Zbigniew Brzeziński

- Andrzej Celiński - Minister Kultury

- Thomas A. Dine - President Radio Free Europe/Radio Liberty (Waszyngton-Praga)

- Christopher Hill - Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce

- Ryszard Kaczorowski - B. Prezydent RP na Uchodźstwie

- Robert Kwiatkowski - Prezes Telewizji Polskiej S.A.

- Ryszard Miazek - Prezes Polskiego Radia S.A.

- Ksiądz Prałat Wiesław Niewęgłowski - duszpasterz środowisk twórczych

- Jan Nowak-Jeziorański - pierwszy Dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE

- Paweł Piskorski - b. Prezydent Warszawy

- Andrzej Wajda

- Ksiądz Arcybiskup Józef Życiński - Metropolita Lubelski

Imprezy i spotkania

- Sesja naukowa w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie poświęcona Radiu Wolna Europa, tamże wystawa fotografii z historii RWE. Archiwum także wydało CD zawierające fragmenty audycji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa;

- Konferencja prasowa w Instytucie Pamięci Narodowej: "Mechanizmy działań peerelowskiego MSW wobec Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa" (wstępna kwerenda);

- Promocja książki pt. "PRL atakuje RWE" (wyd. Ossolineum) w Klubie RWE (Radio Café, ul. Nowogrodzka 56 ). Teksty czytał Jacek Fedorowicz;

- Spotkanie autorskie w Audytorium Biblioteki Narodowej: prezentacja zbioru listów Jana Nowaka - Jeziorańskiego i Jerzego Giedroycia z lat 1952 - 1998 (wyd. Ossolineum). Wstęp: dr hab. Andrzej Friszke, teksty czytali Olgierd Łukaszewicz i Krzysztof Kolberger;

- Uroczystość nadania imienia Rozgłośni Polskiej RWE jednemu ze studiów Polskiego Radia (budynek przy Al. Niepodległości 77);

- Koncert w Studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Polskim Radiu godz.19.00 (budynek przy ul. Myśliwieckiej);

- Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek na 50-lecie RWE i przygotowała specjalny stempel pocztowy;

- W dniu Święta Narodowego 3 Maja i zarazem w 50 Rocznicę powstania Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w kościele Środowisk Twórczych pod wezwaniem bł. Brata Alberta przy Pl. Teatralnym 18 , o godzinie 13.00 odprawione zostało nabożeństwo w intencji b.pracowników i współpracowników RWE;

- Koleżeńskie spotkanie pracowników i współpracowników Rozgłośni oraz naszych przyjaciół na zakończenie obchodów 50 - lecia odbyło się 3 maja o godz. 18.00 w Klubie RWE (Radio - Cafe) ul.Nowogrodzka 56;

- spotkanie praoownikow RWE i zaproszonych gości z Klubu RWE u Ministra Spraw Zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicza;

- spotkanie praowników i współpracownikow RWE w rezydencji Ambasadora USA w Polsce, Christophera Hilla.

PONADTO:

- Oficyna wydawnicza "Rytm" wydała zbiór wspomnień pracowników RWE;

- Reżyser Maciej Drygas przygotował film dokumentalny na temat odbioru ( i zagłuszania) audycji Rozgłośni Polskiej w PRL. Film powstał w koprodukcji z I Programem TVP i Planete France. Premiera filmu odbyła się w Klubie RWE.

Niektóre listy nadesłane z okazji Jubileuszu 50 lecia:

- Watykański Sekretariat Stanu w imieniu Jana Pawła II;
- List od Prezydenta USA George'a Busha;
- List od Arcybiskupa Józefa Życińskiego;
- List od Prof. Władysława Bartoszewskiego;
- List od Thomasa Dinea, Prezydenta RFE RL;
- List od Naczelnej Dyrektor Archiwów Państwowych Prof. Darii Nałęcz;
- List od Prof. Zbigniewa Brzezińskiego;
- List od b.Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego;
- List od b.Dyrektora Radia Wolna Europa Jima Browna;
- List od Prezeski Stow. Dziennikarzy Polskich Krystyny Mokrosińskiej;
- List od Andrzeja Czyżowskiego, Prezesa Londyńskiego Koła b. Pracowników RWE i Związku Dziennikarzy Polskich;
- Listy z życzeniami od b. pracowników Rozgłośni.