Mirosława Pyzioł

Mirosława Pyzioł z Markiem Łatyńskim (1930-2003) 
- dyrektorem Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1987-1989

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Mirosława Pyzioł
- spikerka i lektorka Rozgłośni Polskiej RWE


Ukończyła archeologię na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1981 r. wyemigrowała do Republiki Federalnej Niemiec. W Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa pracowała jako spikerka, lektorka i reżyser dźwięku (pod pseud. "Anna Karska").

 

W studio Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium.
Od lewej: Stanisław Jałowiecki, Mirosława Pyzioł, Marcin Idziński, Piotr Załuski

© Fot. Archiwum prywatne Aliny Perth-Grabowskiej i Leszka Pertha
/ Private Archives of Alina Perth-Grabowska and Leszek Perth / www.wolnaeuropa.pl

 

Członkini Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Mieszka w Monachium.

MARIUSZ KUBIK

Powrót do tekstu głównego