Bogdan Żurek

 
© Archiwum prywatne Aliny Perth-Grabowskiej i Leszka Pertha
/ Private Archives of Alina Perth-Grabowska and Leszek Perth / www.wolnaeuropa.pl

 

Bogdan Żurek
(ur. 17 lipca 1949 r. w Bartoszycach)
- dziennikarz i publicysta Rozgłośni Polskiej RWE,
działacz opozycji demokratycznej w PRL
 

Ukończył w 1968 r. Technikum Kolejowe w Olsztynie (specjalizacja: budowa dróg i mostów). Od 1971 r. był pracownikiem Stoczni Gdańskiej, na początku jako traser na wydziale kadłubowym, później, po zdobyciu drugiego zawodu - mistrzem bezpośredniej produkcji na wydziale K-1. Uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej w czerwcu 1976 i sierpniu 1980 roku, członek NSZZ "Solidarność" i aktywny działacz związkowy. Przewodniczący stoczniowego Komitetu Więzionych i Represjonowanych za Przekonania, członek-założyciel, kierowanego przez Lecha Bądkowskiego, Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3-go Maja w Gdańsku (1981 r.). W maju 1981 r. brał udział w głodówce protestacyjnej na rzecz uwolnienia więźniów politycznych, swobody głoszenia poglądów. Publikował na łamach Regionalnego Biuletynu Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, występował w radiowęźle Stoczni Gdańskiej. Jeden ze współorganizatorów (obok Dariusza Kobzdeja) demonstracji pod pomnikiem Sobieskiego w Gdańsku z okazji Święta Niepodległości (1981 r.). Organizował pomoc finansową i prawną dla zatrzymanych, aresztowanych i sądzonych. Z ramienia Regionu NSZZ „S” wydelegowany na obserwatora procesów politycznych i kolegiów ds. wykroczeń. Aresztowany w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w Prudniku, był przetrzymywany na komendzie wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej i w areszcie śledczym w Opolu (do połowy stycznia 1982 r.). Przez kolejne pół roku internowany w zakładzie karnym w Nysie. W trakcie pobytu w więzieniu wyrzucony z pracy. Zwolniony z zakładu karnego w Nysie 24 lipca 1982 r., wraz z żoną Teresą i synem Maciejem wyemigrował do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie otrzymał azyl polityczny.

 

Od lewej: Bogdan Żurek, Włodzimierz Sznarbachowski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Od 1982 r. współpracował z Rozgłośnią Polską RWE. Został działaczem emigracyjnej PPS (wiceprzewodniczący Centralnego Komitetu Zagranicznego). Współorganizował pomoc materialną dla kraju i przerzut nielegalnych wydawnictw. Relacjonował z Oslo uroczystość wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy (1983 r.), współorganizując też wystawę uświetniającą tę uroczystość. Laureat konkursu ogłoszonego przez Rozgłośnię Polską RWE i „Kulturę” Jerzego Giedroycia (1983) na wspomnienia z Polski pt. „Wspomnienia stoczniowca”, które opublikowano w 1984 r. w Londynie w „Dzienniku Polskim” i nadano w odcinkach na falach Rozgłośni Polskiej RWE, a także wydano w Monachium (1984 r.) i w Polsce (1990 r.).
 

Wigilia "radiowa". Od lewej: Alina Perth-Grabowska, Leszek Perth,
Władysław Minkiewicz, Teresa Żurek, George (Wowo) Bożekowski,
Ewa Lipska z mężem, Władysławem Janickim,
oraz ówczesny dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Wiedniu, Marian Bizan.
Monachium, grudzień 1994 r. 

© Archiwum prywatne Aliny Perth-Grabowskiej i Leszka Pertha
/ Private Archives of Alina Perth-Grabowska and Leszek Perth / www.wolnaeuropa.pl

W latach 1984-1985, jako członek redakcji Rozgłośni Polskiej RWE, redagował programy robotnicze, obejmujące cotygodniowe audycje „Robotnicze Sprawy” i „O sprawach i troskach świata pracy”. Edytował audycję brukselskiego Biura „Solidarności”, współprowadził też audycję polityczną „Fakty, Wydarzenia Opinie”.
 

Jedno ze spotkań w Monachium.
Od lewej: Władysław Minkiewicz, Bogdan Żurek, Leszek Żądło

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Publikował m.in. w „Dzienniku Polskim” i „Tygodniu Polskim”. W 1986 r. wybrany na stanowisko sekretarza Oddziału Rady Narodowej (emigracyjny parlament) Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech.

Członek-założyciel Klubu Niezależnej Myśli Politycznej im. Juliusza Mieroszewskiego w Monachium (1986-2002) i Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia Niemiecko-Polskiego (1990). W obu organizacjach pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Niemczech. W latach 1998-2000 pełnił funkcję sekretarza redakcji, a obecnie blisko współpracuje z internetowym magazynem „Polonik Monachijski”. Od 2000 r. kieruje redakcją wychodzącego w Monachium „Biuletynu Bawarskiego”, która m.in. rokrocznie patronuje medialnie odbywającemu się w Monachium Europejskiemu Festiwalowi Kultury „Razem we wspólnej Europie”.

 

Bogdan Żurek z Janem Józefem Lipskim

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ). Od 1995 r. pracuje w administracji Uniwersytetu Technicznego w Monachium.

Odznaczony Medalem 25-lecia „Solidarności” i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

W ogrodach Ambasady USA w Warszawie.
Od lewej: Barbara Klimkiewicz-Kobylińska, Agnieszka Miller,
Bogdan Żurek, Teresa (Jagoda) Żurkowa, Jacek Kowalski, Leszek Perth.
Jubileusz 50-lecia Rozgłośni Polskiej RWE, Warszawa, 2002 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Członek-założyciel Stowarzyszenia Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (obecnie Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego). Mieszka w Monachium.

MARIUSZ KUBIK

Powrót do tekstu głównego