KLIKNIJ NA WYBRANĄ WIADOMOŚĆ, ABY ZOBACZYĆ WIĘCEJ:
 

* 20.12.2011 - Bruksela: w wieku 89 lat zmarł Leopold Unger - dziennikarz i publicysta, od 1969 r. na emigracji, wieloletni współpracownik paryskiej "Kultury" i Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Publicysta "Życia Warszawy", a po wyjeździe z Polski "Le Soir" i "International Herald Tribune". Przyjaciel naszego Stowarzyszenia. Żegnamy Go z największym żalem.

* 12.12.2011 - Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - "Co dalej z reprywatyzacją?": spotkanie z Krzysztofem Łaszkiewiczem-Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP do spraw prawno-ustrojowych, prawnikiem, byłym wiceministrem skarbu, specjalistą ds. reprywatyzacji. Wśród gości spotkania byli m.in.: Stanisław Dąbrowski - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prof. Stanisław Biernat - wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, Mecenas Stanisław Rymar (sędzia Trybunału Konstytucyjnego), oraz działacze Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego z całej Polski, na czele z Jerzym Mańkowskim - Prezesem PTZ. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 6.12.2011 - Wrocław: w Kamienicy pod Złotym Słońcem (Rynek 6) odbyła się konferencja pt.: „Radio Wolna Europa. 60 lat służby wolnej Polsce”, będąca elementem obchodów 60. rocznicy nadania pierwszej audycji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, nad którymi patronat honorowy objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Wyniki badań nad dziejami Rozgłośni zaprezentowali zarówno naukowcy zajmujący się historią najnowszą, jak i związane z nią przez wiele lat postaci. Wśród występujących był m.in. Jacek Taylor - członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.

* 21.11.2011 - Warszawa: Klub im. red. Aliny-Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Anka Kowalska (1932-2008) - od "Pestki" do "korkowca", z udziałem Jej przyjaciół i współpracowników z czasów opozycji demokratycznej w PRL, oraz prezentacja książki pt.: "Folklor tamtych lat" (Wyd. Biblioteka "Więzi", Warszawa 2011) Ankę Kowalską wspominali: Teresa Bogucka, Maria Dmochowska, Krystyna Janda, Seweryn Blumsztajn, Jacek Bocheński, Mirosław Chojecki i Adam Michnik. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 3.11.2011 - Warszawa: siedziba Polskiego Radia - konferencja "Nasze wojska podjęły walkę...", organizowana przez Portal PolskieRadio.pl oraz Węgierski Instytut Kultury. W konferencji zorganizowanej z okazji 55. rocznicy rewolucji węgierskiej 1956 biorą udział m.in. byli pracownicy Radia Wolna Europa (w tym Rozgłośni Polskiej). Na stronie Polskiego Radia S.A. uruchomiono specjalny serwis dźwiękowy, zawierający nagrania Rozgłośni Polskiej RWE, dotyczące wydarzeń na Węgrzech.

* 24.10.2011 - Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej. Naszymi gośćmi byli: Halina Bortnowska i Krzysztof Kozłowski - obchodzący w tym roku jubileusze 80-lecia urodzin. Spotkanie prowadzili: Vaclav Burian - czeski krytyk literacki, edytor, wydawca i poeta oraz Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczny Stowarzyszenia.

* 10.09.2011 - Kraków: W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbyła się uroczystość 80-lecia urodzin Krzysztofa Kozłowskiego - wieloletniego zastępcy  redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, ministra spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego oraz senatora RP. Podczas wieczoru odczytano list prezydenta Bronisława Komorowskiego skierowany do jubilata O Kozłowskim mówili m.in. szef ABW Krzysztof Bondaryk, dziennikarka „Polityki” Janina Paradowska oraz wieloletnia redaktorka „Tygodnika Powszechnego” Józefa Hennelowa. Goście otrzymali specjalnie wydaną na tę okazję książkę pt.: „Obywatel KK, czyli Krzysztofa Kozłowskiego zamyślenia nad Polską”. Wśród kilkuset gości byli też członkowie Stowarzyszenia: Jacek Taylor i Mariusz Kubik.

* 14. 07. 2011 - Warszawa: w serii dodatków do "Gazety Wyborczej" pt.: "Wielcy Polacy, którzy zmienili świat", ukazał się zeszyt poświęcony Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu (1914-2005), pierwszemu dyrektorowi Rozgłośni Polskiej RWE, w czasie II wojny światowej emisariuszowi Armii Krajowej, pod koniec życia orędownikowi przyjęcia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

 * 27. 06. 2011 - Warszawa: w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego czynna jest wystawa poświęcona Władzie Majewskiej. Zaprezentowany na niej został niezwykły pamiętnik aktorki i dziennikarki londyńskiego biura Rozgłośni Polskiej RWE, prowadzony w latach 1940-1945 (ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie). Ekspozycję uzupełniają filmy dokumentalne i piosenki lwowskie w wykonaniu Włady Majewskiej.

* 24. 06. 2011 - Warszawa: w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyły się uroczystości związane z Marianem Czarneckim (1911-1981) – pułkownikiem dyplomowanym Wojska Polskiego, wieloletnim paryskim korespondentem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i prezesem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów oraz jego bratem – płk. Kamilem Czarneckim (1912-2001).

* 21. 06. 2011 - Warszawa: Siedziba Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 26 - "Debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego" pt.: "O godności człowieka". Gospodarzami debaty byli: Prof. Irena Lipowicz (Rzecznik Praw Obywatelskich) i Jacek Taylor (przyjaciel i wykonawca testamentu Jana Nowaka-Jeziorańskiego, członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia). Moderatorem dyskusji był dr Jakub Kloc-Konkołowicz (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego). Do udziału w dyskusji zaproszone zostały wybitne osobistości ze świata nauki i życia publicznego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz młodzież.

* 20. 06. 2011 - Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Jacek Kuroń - polityk, czy społecznik? (W 7. rocznicę śmierci)". Głos zabrali: Andrzej F. Kuroń, Karol Modzelewski, Barbara Toruńczyk, Paula i Mirosław Sawiccy, Mirosław Czech, Marcin Święcicki, Irena Wóycicka, Aleksander Mackiewicz  i Bożena Janiszewska. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 4. 06. 2011 - Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2011 r. odebrał Jerzy Koźmiński - były ambasador w USA i wiceminister spraw zagranicznych, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uroczyste wręczenie odbyło się o godz. 11.00 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Koźmiński otrzymał nagrodę za "skuteczność w działaniach na rzecz wstąpienia Polski do NATO oraz konsekwentne wspieranie przemian rynkowych i demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej".

* 1. 06. 2011 - Bydgoszcz: W auli budynku Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ulicy Kopernika 1 odbyło się sympozjum pt.: „Obecna recepcja twórczości Mariana Hemara”. W obradach wzięli udział badacze z różnych ośrodków w całej Polsce (m.in. IBL PAN, Archiwum PAN, UJ, UW-M), którzy przybliżyli sylwetkę i twórczość jednego z najpopularniejszych twórców międzywojennej piosenki i kabaretu, emigracyjnego poety, tłumacza i dramaturga, wieloletniego współpracownika londyńskiego biura Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. 

* 19. 05. 2011 - Culpeper (Virginia, USA): W wieku 86 lat zmarł Paul B. Henze - były pracownik agend rządowych USA (m.in. Radia Wolna Europa) oraz ambasad USA w Etiopii i Turcji. W latach 1977-1980 był członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, kierowanej wówczas przez Zbigniewa Brzezińskiego. Napisał m.in. bestsellerową książkę pt.: "The Plot to Kill the Pope" (wydanie polskie pt.: "Spisek na życie papieża"). Przyczyną śmierci były komplikacje związane z wcześniejszym upadkiem.

* 18. 05. 2011 - Chislehurst (Wielka Brytania): Późnym wieczorem w domu polskim "Antokol" zmarła Włada Majewska - aktorka i pieśniarka, legenda przedwojennej "Wesołej Lwowskiej Fali", dziennikarka radiowa, działaczka emigracyjna, opiekunka dorobku Mariana Hemara,wieloletnia pracowniczka Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. 19 marca br. obchodziła setną rocznicę urodzin, co ucziliśmy dwa dni później uroczystym wieczorem w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café). Pogrzeb Włady Majewskiej odbył się w Londynie, 31 maja 2011 r.

* 15. 05. 2011 - Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie z Janem Gondowiczem - eseistą, krytykiem literackim i tłumaczem literatury pięknej (m.in. Raymonda Queneau, Rolanda Topora, Josifa Brodskiego i Alfreda Jarry'ego), autorem książek o malarstwie (m.in. monografii Bruno Schulza, Jerzego Nowosielskiego i Jerzego Dudy-Gracza), z udziałem tłumacza i eseisty Leszka Engelkinga oraz artysty malarza Franciszka Maśluszczaka oraz przyjaciół Autora. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja dwóch nowych książek Jana Gondowicza: "Pan tu nie stał" i "Paradoks o autorze". Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 28-30. 04. 2011 - Monachium-Praga: "Głosy wolności czy prowokacja Zachodu? 60 lat Radia Wolna Europa w Monachium i Pradze" ("Voices of Freedom or Western Provocation? 60 Years of Radio Free Europe in Munich and Prague") - to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, w programie której znalazły się panele dyskusyjne z udziałem dawnych i obecnych dziennikarzy RWE oraz przedstawicieli krajów, do których były lub są kierowane programy Rozgłośni.

* 15. 04. 2011Piętnaście lat temu zmarł w Londynie ks. Tadeusz Kirschke (1908-1996) - wieloletni kapelan Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, autor wielu audycji radiowych o tematyce religijnej (w tym transmisji mszy św. z jego kazaniami z parafii św. Barbary w Monachium).

* 14. 04. 2011 - Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie „Jan Paweł II: wiara-kultura-polityka (przed beatyfikacją Papieża-Polaka)”. Wśród gości: Ks. Abp Henryk Hoser (biskup diecezjalny warszawsko-praski), Maja Komorowska oraz watykaniści: Dominik Morawski i Jacek Moskwa. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 21. 03. 2011 - Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej, godz. 18.00 - uroczysty wieczór jubileuszowy, poświęcony Władzie Majewskiej, która dwa dni wcześniej obchodziła setną rocznicę urodzin. Udział wzięli: Anna Mieszkowska - historyk teatru, autorka wielu publikacji poświęconych powojennej emigracji, Maciej Morawski - paryski korespondent Rozgłośni Polskiej RWE, Andrzej Kruczyński - kierownik Muzeum Teatralnego przy Teatrze Wielkim w Warszawie, które przechowuje m.in. zbiory poświęcone kabaretowi Mariana Hemara, Helena Wiórkiewicz - opiekunka Kolekcji Leopolis Muzeum Niepodległości w Warszawie, w której znalazły się m.in. pamiątki przekazane przez Władę Majewską i Bogna Kaniewska - wieloletnia dziennikarka Radia Polonia, znawczyni problematyki emigracyjnej. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 19. 03. 2011 - Chislehurst (Wielka Brytania): Setną rocznicę urodzin obchodziła Włada Majewska - dziennikarka radiowa, aktorka i pieśniarka, działaczka emigracyjna, członkini naszego Stowarzyszenia.

* 11. 03. 2011 - Mija 15 lat od śmierci Tadeusza Nowakowskiego (1917-1996) - wybitnego pisarza i dziennikarza emigracyjnego, "reportera papieskiego", pracownika Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium od początków jej istnienia, członka-założyciela naszego Stowarzyszenia. Był autorem książek: "Obóz wszystkich świętych", "Syn zadżumionych", "Happy-end", "Wiza do Hrubieszowa", "Volo Papale", "Boeing Świętego Piotra" i in.

* 28. 02. 2011Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie "Polska i Niemcy - lekcje dialogu (dwugłos międzypokoleniowy)". Naszymi gośćmi byli: prof. Mieczysław Tomala - specjalista w zakresie politycznych i gospodarczych stosunków polsko-niemieckich i Adam Krzemiński - dziennikarz tygodnika "Polityka", publicysta, znawca historii i polityki Niemiec.  Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 27. 01. 2011 - Warszawa: Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178 A - wieczór poświęcony Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu w 6. rocznicę śmierci "Kuriera z Warszawy". Udział w spotkaniu wzięli m.in.: Jarosław Kurski, Jacek Taylor, Krystyna Miłotworska-Hilary i Maciej Wierzyński.

* 17. 01. 2011 - Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie "Czy łatwo jest być w Polsce Rzecznikiem Praw Obywatelskich". Naszym gościem była prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich, b. ambasador RP w Austrii, specjalista z zakesu prawa administracyjnego.  Głos zabrali także, prowadzący spotkanie: Jacek Taylor - adwokat, obrońca w procesach opozycji demokratycznej w PRL i  Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 13. 01. 2011 - Warszawa: siedziba Polskiego Radia, godz. 9.00-17.00 - konferencja "Radia Wolności - 20 lat później", organizowana przez Portal PolskieRadio.pl. Podczas spotkania uruchomiony został internetowy serwis Polskiego Radia "Radia Wolności", zawierający tysiące nagrań Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Sekcji Polskiej BBC i in.

 

 

POPRZEDNIA STRONA - ZOBACZ WIĘCEJ
 

NASTĘPNA STRONA - ZOBACZ WIĘCEJ
 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

NASZE NOWE STRONY INFORMACYJNE NA FACEBOOKU
(KLIKNIJ NA WYBRANY OBRAZEK, BY ZOBACZYĆ WIĘCEJ):

 

 Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005) / www.wolnaeuropa.pl

 

  
 

Maciej Morawski / www.wolnaeuropa.pl

 

 

Alina Perth-Grabowska (1935-2006) / www.wolnaeuropa.pl

 

.

 


Powrót do strony głównej