17. 01. 2011 - Spotkanie z prof. Ireną Lipowicz - Rzecznikiem Praw Obywatelskich

 

STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ

ROZGŁOŚNI POLSKIEJ RADIA WOLNA EUROPA

IMIENIA JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

zorganizowało kolejne spotkanie w Klubie im. Aliny Perth-Grabowskiej pt.
 

Czy łatwo jest być w Polsce

Rzecznikiem Praw Obywatelskich?


Naszym gościem była:
 


prof. Irena Lipowicz

- Rzecznik Praw Obywatelskich,
b. ambasador RP w Austrii, specjalista z zakresu prawa administracyjnego.


Głos zabrali także, prowadzący spotkanie:

Jacek Taylor

- adwokat, obrońca w procesach opozycji demokratycznej w PRL,

Mariusz Kubik

- Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

 

Prof. Irena Lipowicz, Jacek Taylor, Mariusz Kubik
Warszawa, 17 stycznia 2011 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Wśród naszych gości byli też m.in.: minister Krzysztof Łaszkiewicz (sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP), Zdzisław Kurzyński (przedstawiciel Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta RP), Stanisław Rymar (Trybunał Konstytucyjny), Maria Dmochowska (zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej), Andrzej Potworowski (prezydent Związku Kawalerów Maltańskich), Zofia Bartoszewska, Paula Sawicka (Stowarzyszenie "Otwarta Rzeczpospolita"), Zygmunt Skórzyński (Fundacja "Polska w Europie") i in.

 

Zofia Bartoszewska, Zdzisław Kurzyński (przedstawiciel Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta RP), minister Krzysztof Łaszkiewicz (sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP).

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

*   *   *

Data i miejsce spotkania:
 

17 stycznia 2011 r. (poniedziałek), godz. 18.00

Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - Radio Café

ul. Nowogrodzka 56 (niedaleko hotelu „Marriott”), Warszawa

 

ZOBACZ FOTOGALERIĘ ZE SPOTKANIA

 

ZOBACZ RELACJĘ VIDEO ZE SPOTKANIA
 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Zofia Bartoszewska, Zdzisław Kurzyński (przedstawiciel Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta RP), minister Krzysztof Łaszkiewicz (sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP), prof. Irena Lipowicz.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

*   *   *

IRENA LIPOWICZ – ur. 9 czerwca 1953 r. w Gliwicach. Po maturze (1972 r.) ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1972-76). Od 1976 r. - jako asystent, a następnie adiunkt - podjęła pracę w Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. W 1981 r. uzyskała tytuł dra prawa, a 1992 r. dra habilitowanego (praca pt. „Pojęcie sfery wewnętrznej w prawie administracyjnym”). Prace naukową kontynuowała w Uniwersytecie Śląskim i w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Od 1998 r. jest profesorem w Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, m.in. kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego. Dwukrotnie była stypendystką Fundacji A. Humboldt’a: w latach 1983-1984 w Tybindze, a w latach 1989-1990 - w Heidelbergu. Opublikowała ponad 50 prac naukowych i wygłaszała wykłady m. in. na uniwersytetach w Kolonii, Atenach, Passau, Grazu, Dreźnie i Tybindze.

Od 1980 r. była członkiem NSZZ „Soliarność” oraz członkiem-założycielem Związku Górnośląskiego (1988 r.). Od 1991 do 2000 r. poseł na Sejm, jako członek klubu parlamentarnego Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności. W obu pierwszych kadencjach (po 1989 r.) była w Sejmie członkiem Komisji Konstytucyjnej, Komisji ds. Ordynacji Wyborczej (zastępca przewodniczącego), Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Integracji Europejskiej. Jednocześnie (od 1991 r.) sprawowała funkcję przewodniczącej Polsko-Austriackidej Grupy Parlamentarnej, jak również wiceprzewodniczącej Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej.

 

 

Podczas trzeciej kadencji (od 1997 r.) wybrana do Sejmu w wyborach bezpośrednich w katowickim okręgu wyborczym. Była Przewodniczącą Komisji Samorządu Terytorialnego, zastępcą przewodniczącego klubu parlamentarnego UW oraz wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, a także członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.

W latach 2000-2004 była ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Austrii; w latach 2004-2006 Ambasadorem – Przedstawicielem Ministra Spraw Zagranicznych ds. Stosunków Polsko-Niemieckich. Od 2005 r. Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Od 2008 r. pełniła funkcję dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, razem z prof. Gesine Schwan współprzewodniczyła Forum Polsko-Niemieckiemu.

Ordery, odznaczenia i wyróżnienia: Wielki Złoty Order za Zasługi dla Republiki Austrii, Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi dla Republiki Federalnej Niemiec oraz odznaczenia krajów związkowych Styrii i Górnej Austrii. Doktor honoris causa Uniwersytetu Osnabruck (2009).

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Pierwszy z prawej Andrzej Potworowski - prezydent Związku Kawalerów Maltańskich

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Ewa Krasińska, Zygmunt Skórzyński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Jacek Taylor, Maria Dmochowska (zastępczyni prezesa Instytutu Prezesa Narodowego)

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Od lewej: Jacek Taylor, Franciszek Cemka (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), prof. Irena Lipowicz, Mariusz Malec

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

ZOBACZ WIĘCEJ FOTOGRAFII

 

 

Powrót do spisu treści