UCHWAŁA NR 1/2009 RADY NADZORCZEJ STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ ROZGŁOŚNI POLSKIEJ RADIA WOLNA EUROPA IMIENIA JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO Z DNIA 17 CZERWCA 2009 r.

Rada Nadzorcza Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej RWE im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, na spotkaniu w dniu 17 czerwca 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Nowogrodzkiej 56 (Radio Café), postanowiła niniejszym:

- nazwać „Klub Stowarzyszenia Pracowników Radia Wolna Europa”, mieszczący się w lokalu Radio Café przy ul. Nowogrodzkiej 56 w Warszawie, założony i prowadzony w latach 1995 - 2006 przez dziennikarkę RWE Alinę Perth-Grabowską (1935-2006) „Klubem im. redaktor Aliny Perth-Grabowskiej”, składając tym samym hołd Jej pamięci i dokonaniom na rzecz Rozgłośni Polskiej RWE oraz Stowarzyszenia a także pragnąc kontynuować działalność tego miejsca w duchu i na zasadach przez Nią wyznaczonych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rada Nadzorcza Stowarzyszenia:

Stefan Bratkowski, Maciej Morawski, Leszek Perth, Stanisław Pruszyński, Jacek Taylor

 

Protokołował:

Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia:

Mariusz Kubik


Powrót do tekstu głównego