13. 04. 2010 - Jerzy Iranek-Osmecki nie żyje

 

 

JERZY IRANEK-OSMECKI

 

13 kwietnia 2010 r. w Monachium zmarł Jerzy (George) Iranek-Osmecki - wieloletni pracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i Sekcji Polskiej BBC. Był synem płk. dypl. Kazimierza Iranka-Osmeckiego (1897-1984), w czasie II wojny światowej szefa Oddziału II (Informacyjno-Wywiadowczego) Komendy Głównej Armii Krajowej.

Po wybuchu II wojny światowej, 17 września 1939 r. opuścił Polskę i wraz z rodziną znalazł się w Rumunii. Jego ojciec był od października zastępcą ekspozytury wywiadowczej Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza w Bukareszcie a w czerwcu 1940 r. udał się do Francji, gdzie był szefem Oddziału II Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii i przeniesieniu Komendy Głównej ZWZ do kraju pod koniec czerwca 1940 został kierownikiem referatu informacyjno-wywiadowczego w Oddziale VI (Specjalnym) Sztabu Naczelnego Wodza, który zajmował się sprawami Kraju po przeniesieniu Komendy Głównej ZWZ do Polski.

Jerzy Iranek-Osmecki ukończył Uniwersytet w Edynburgu, w latach 50. był stypendystą Kolegium Wolnej Europy w Strasburgu. W 1954 r. przetłumaczył na język angielski „The unseen and silent. Adventures from the underground movement narrated by paratroops of the Polish Home Army” (Tytuł oryg.: “Drogi cichociemnych”; Sheed and Ward, Londyn-New York 1954).

 

 

„The unseen and silent. Adventures from the underground movement
narrated by paratroops of the Polish Home Army”
(Tytuł oryg.: “Drogi cichociemnych”; Sheed and Ward, London-New York 1954)
- książka w tłumaczeniu George'a Iranka-Osmeckiego

 

Członek kolegium redakcyjnego młodzieżowego działu londyńskiego „Dziennika Polskiego”, później pracownik Sekcji Polskiej BBC a od 1976 do 1993 r. - Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (redakcja dziennika radiowego).

W 2007 r. opublikował książkę pt. „Powstanie Warszawskie po 60 latach” (Wydawnictwo Neriton; wstęp Marek Ney-Krwawicz). Odniósł się do kilku wybranych kwestii Powstania, m.in. warunków i samej decyzji oraz do momentu podjęcia walki udowadniając, że nie można ich rozpatrywać bez uwzględnienia stosunków polsko-sowieckich oraz charakterystyki polskiego podziemia cywilnego i wojskowego. Prezentowane rozważania poruszają się na wielu płaszczyznach: militarnej, politycznej, personalnej i psychologicznej.
 

 

Zebrał także, opracował i wzbogacił o własne teksty wznowienie wspomnień swego ojca - Kazimierza Iranka-Osmeckiego pt. „Powołanie i przeznaczenie. Wspomnienia oficera Komendy Głównej AK” (Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 2004). Często odwiedzał Polskę, w tym szkoły, którym nadawano imię jego ojca (m.in. Gimnazjum Nr 1 w Cisnej, czy Publiczne Gimnazjum w Pstrągowej).

Pochowany w Londynie, w grobie rodzinnym.

MARIUSZ KUBIK
 

Powrót do spisu treści