24. 11. 2008 - Spotkanie z Maciejem Morawskim z okazji wznowienia jego biografii


 

24 listopada 2008 r. w Domu Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja drugiego, poszerzonego wydania książki Teresy Masłowskiej pt.: „Łącznik z Paryża (Rzecz o weteranie zimnej wojny)” - biografii Macieja Morawskiego.

W spotkaniu wziął udział jej bohater - legendarny dziennikarz Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Paryżu Maciej Morawski oraz autorka opracowania – red. Teresa Masłowska. Słowo wstępne wygłosił wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Warszawie, prof. Andrzej Ajnenkiel, który podkreślił, że w osobie i drodze życiowej Morawskiego, uosabia się ciągłość historii Rzeczypospolitej, której ważnym składnikiem jest tradycja ziemiańska.

Wstęp do książki napisał Marek Ziółkowski – wicemarszałek Senatu RP, także obecny podczas wieczoru. List od Władysława Bartoszewskiego do bohatera książki odczytał Mariusz Kubik. Protektorat nad edycją i promocją objął Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski. Drugie wydanie książki zostało uzupełnione o szereg listów, dokumentów i fotografii.

Organizatorami wieczoru byli: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Warszawie, Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie, Instytut im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie, Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz redakcja tygodnika „Panorama Leszczyńska”.

MARIUSZ KUBIK

 

Prof. Marek Ziółkowski (wicemarszałek Senatu RP),
prof. Andrzej Ajnenkiel, red. Teresa Masłowska, Maciej Morawski
- Dom Rzemiosła Polskiego, Warszawa, 24 listopada 2008 r.

© Fot. Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego  
 

Prof. Marek Ziółkowski, prof. Andrzej Ajnenkiel

© Fot. Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego  
 

Maciej Morawski wpisuje dedykację Januszowi Krupskiemu
(kierownikowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych)

© Fot. Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego  
 

 *   *   *
 

Wstęp Marka Ziółkowskiego, wicemarszałka Senatu RP, do II wydania książki "Łącznik z Paryża. Rzecz o weteranie zimnej wojny":
 

Szanowni Państwo,

cieszę się bardzo, że ukazuje się już drugie wydanie książki „Łącznik z Paryża [Rzecz o weteranie „zimnej wojny”]”. Jej bohater – redaktor Maciej Morawski, to długoletni korespondent Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Paryżu, człowiek, który wielce zasłużył się Polsce. Dla nas, Wielkopolan ważne jest i to, że pochodził z ziemiańskiej rodziny o patriotycznych tradycjach z Jurkowa pod Kościanem. Ojciec – Kajetan Morawski był dyplomatą, publicystą, ambasadorem przy rządzie Wolnej Francji gen. de Gaulle’a. Maciej Morawski, choć wojnę spędził w Polsce, a maturę zdał w 1946 roku w Kościanie, nie mógł z takim życiorysem przebywać w kraju; musiał emigrować do Francji. Tam w 1953 roku podjął współpracę, a od 1965 roku, do końca istnienia polskiej rozgłośni był etatowym pracownikiem RWE.

Choć całe życie poświęcił walce z narzuconym nam ustrojem, który i jemu osobiście mocno dał się we znaki, to nie ma w nim nienawiści i zgorzknienia. Przeciwnie – działa na rzecz porozumienia ponad podziałami i zgody narodowej. Twierdzi, że wieczne waśnie i spory rodaków szkodzą Polsce. Jest założycielem Klubu im. Giorgio La Piry w Warszawie, w którym spotykali się na dyskusjach ludzie o różnych poglądach politycznych m.in.: Jarosław Kaczyński i Jerzy Wiatr; Aleksander Kwaśniewski i Aleksander Hall.

Znany we Francji, działa na rzecz współpracy polsko-francuskiej; jest także prezesem Polskiego Funduszu Humanitarnego we Francji; fundusz ma Dom Spokojnej Starości w zamku Lailly-en-Val, gdzie pensjonariuszami są samotni emigranci polscy. Autorka książki, pani Teresa Masłowska barwnie i rzetelnie opisała życie swego bohatera. Ważną częścią tej książki są dokumenty, w tym korespondencja Macieja Morawskiego, dostarczająca wielu nowych wiadomości na temat pracy RWE i jej dziennikarzy. Książka pozwala lepiej zrozumieć postawy politycznych emigrantów we Francji, ukazuje też działania środowisk paryskiej „Kultury” i RWE na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę. Dla mnie zaś ważne jest i to, że inicjatywę napisania książki o tym wybitnym Polaku podjął regionalny tygodnik „Panorama Leszczyńska”, wydawcą został zaś leszczyński Instytut im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego oraz Starostwo Powiatowe w Kościanie. Tego rodzaju działania pokazują, jak należy dbać o historię swojej małej ojczyzny i uczą, że wielkich ludzi nie trzeba wcale szukać daleko, są wśród nas, wszędzie widać ich ślady, trzeba tylko podjąć trud ich pokazania.

MAREK ZIÓŁKOWSKI
Wicemarszałek Senatu RP

Poznań, 8 października 2008 r.

 

*   *   *

 

List Władysława Bartoszewskiego odczytany podczas spotkania w Domu Rzemiosła Polskiego:

 

Warszawa, dn. 21 listopada 2008 r.    

Drogi Maćku,

zbyt późno dowiedziałem się o miłej uroczystości promocji książki pani Teresy Masłowskiej o Tobie, abym mógł skorygować terminarz moich obowiązków i przybyć na ulicę Miodową. 24 listopada będę służbowo w Düsseldorfie, korzystam więc z wypróbowanej drogi korespondencyjnej.

Podobnie jak Ty, uważam Radio Wolna Europa za niezmiernie ważną instytucję w najnowszej historii Polski i za prawdziwy ratunek w zakresie przekazywania prawdziwych informacji i kształtowania opinii publicznej dla ogółu społeczeństwa polskiego, zmuszonego żyć w warunkach komunizmu.

Miałem przyjemność poznać Cię w 1983 roku w Paryżu podczas mojego pierwszego w życiu tam pobytu. Od mego przyjaciela Jana Nowaka-Jeziorańskiego słyszałem już uprzednio bardzo pozytywną ocenę Twojej działalności w Radio. Był człowiekiem bardzo wymagającym, i tym ważniejsza była jego wysoka ocena Twoich kwalifikacji, umiejętności oraz Twojego patriotycznego zaangażowania. Wiedziałem więc, gdy Cię poznawałem, że jesteś synem jednego z bardzo wybitnych Polaków XX wieku, Kajetana Morawskiego. Znałem osobiście z kontaktów w krajowym środowisku katolickim Twojego stryja i wiedziałem o zasługach Twojej rodziny. Ale to Twój osobisty wdzięk, a nawet urok, życzliwość i otwartość w kontaktach z rozmówcami, szczególnie mnie do Ciebie przekonały. Miło wspominam, że parę razy rozmawiać mogłem z Tobą nie tylko prywatnie, ale i "służbowo" jako z korespondentem Radia w Paryżu. Zachowywałem wtedy zewnętrznie pewną powściągliwość, ale nie mogłem ujawnić, że od 1963 do 1981 roku byłem tajnym dobrowolnym współpracownikiem RWE z Polski, współdziałającym systematycznie w sposób konspiracyjny najpierw z Janem Nowakiem-Jeziorańskim i Tadeuszem Zawadzkim-Żenczykowskim, a później z Zygmuntem Michałowskim.

Wspominam wszystkie kontakty z Tobą, i te za granicą i potem w wolnej Polsce, jako ważne i miłe. Chciałbym  ufać, że nowoukazująca się książka, której jeszcze nie czytałem, przybliży wiedzę o Tobie, o motywach Twojej działalności i o jej przebiegu wielu Polakom młodszych od nas generacji.

W tym duchu serdecznie dołączam się do uczestników i gratulantów dzisiejszego spotkania.

Twój,

WLADYSŁAW BARTOSZEWSKI

*   *   *

 

        

 

"Łącznik z Paryża" - biografia autorstwa Teresy Masłowskiej, poświęcona Maciejowi Morawskiemu (ur. 1929) – znanemu dziennikarzowi i działaczowi emigracyjnemu we Francji, wieloletniemu współpracownikowi Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Książka wydana przez Instytut im. Stefana Grota-Roweckiego w Lesznie w 2007 r. (wydanie 2 uzupełnione pt. "Łącznik z Paryża. Rzecz o weteranie zimnej wojny", ukazało się w listopadzie 2008 r., z datą 2009).

Książka zawiera historię życia Morawskiego, przynosząc zarówno informacje o jego dzieciństwie i młodości (w tym informacje o jego rodzinie, m.in. o ojcu – późniejszym ambasadorze Kajetanie Morawskim), jak i szczegóły dotyczące jego powojennej działalności na emigracji we Francji, w tym współpracę dziennikarską z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. Znajduje się tu ponadto bogaty zbiór korespondencji do Kajetana i Macieja Morawskiego z różnych lat, mających dużą wartość dokumentacyjno-historyczną – m.in. listy Tadeusza Romera, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Yvonne de Gaulle (wdowy po gen. Charlesie de Gaulle), Zygmunta Michałowskiego, Kazimierza Sabbata, Marka Łatyńskiego, czy Edwarda Raczyńskiego.

Teresa Masłowska, "Łącznik z Paryża. Rzecz o weteranie zimnej wojny" (Instytut im. Stefana Grota-Roweckiego, Leszno 2007; wydanie II uzupełnione: 2009 [właśc. 2008], ISBN 83-921389-9-6).

 

Powrót do spisu treści