Sympozjum „Obecna recepcja twórczości Mariana Hemara” (Bydgoszcz,1.06.2011 r.)

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski oraz Katedra Literatury Polskiej XIX i XX wieku UKW zapraszają do udziału w sympozjum pt. „Obecna recepcja twórczości Mariana Hemara”, które odbędzie się 1 czerwca 2011 r. (środa) w auli budynku Copernicanum przy ulicy Kopernika 1 w Bydgoszczy.

W obradach wezmą udział badacze z różnych ośrodków w całej Polsce (m.in. IBL PAN, Archiwum PAN, UJ, UW-M), którzy postarają się przybliżyć sylwetkę i twórczość nie tylko jednego z najpopularniejszych twórców międzywojennej piosenki i kabaretu, ale i emigracyjnego poety, tłumacza i dramaturga, wieloletniego współpracownika londyńskiego biura Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. 

 

Cotygodniowy program kabaretowy nagrywany przez
Mariana Hemara (1901-1972) i Władę Majewską (1911-2011)
w londyńskim studiu Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

© Fot. Archiwum prywatne Włady Majewskiej / Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Dedykacja Włady Majewskiej (1911-2011) w tomie poezji Mariana Hemara,
który ukazał się - w jej opracowaniu - nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie

© Fot. Archiwum Mariusza Kubika / Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Spotkanie to, upamiętniające 110. rocznicę urodzin Mariana Hemara (1901-1972), uświetnią występy warszawskiego aktora Stanisława Górki, który w przeddzień obrad (31.05.2011 r., godz. 19.00), w auli budynku Copernicanum przedstawi oparty na tekstach Mariana Hemara monodram „Wieczny Tułacz”, a 1 czerwca 2011 r. wystąpi wraz z Moniką Świtaj oraz Wojciechem Machnickim, przy akompaniamencie Zbigniewa Rymarza, w koncercie zatytułowanym: „Hemar mało znany” (początek o godz. 19.00).

 

 

PROGRAM:


31. 05. 2011 r. (wtorek):

aula budynku Copernicanum (ul. Kopernika 1, Bydgoszcz)

godz. 19.00 - monodram Tułacz wg tekstów M. Hemara, w wykonaniu Stanisława Górki
 

1. 06. 2011 r. (środa):

aula budynku Copernicanum (ul. Kopernika 1, Bydgoszcz)

godz. 9.00 - otwarcie sympozjum

Prof. dr hab. B. Hadaczek (Szczecin) – „Magia Lwowa w utworach Mariana Hemara”

Dr M. Szydłowska (Częstochowa) – „Twórczość kabaretowa Mariana Hemara w okresie lwowskim”

J. Sieradzki („Dialog”) – „Teatralny powrót na chwilę”

Dr hab. J. Wróbel, prof. UJ – „Hemar, kreacja autowizerunku”

godz. 11.00 - 11.30 - przerwa

Prof. dr hab. A. Nasiłowska (IBL PAN) – „Hemar jako tłumacz sonetów”

Dr hab. Z. Chojnowski, prof. UWM – „Tradycja religijna w wierszach Mariana Hemara”

Dr hab. Z. Ożóg, prof. URz – „Rejestry gatunkowe w liryce Mariana Hemara”

godz. 13.00 - 14.30 - przerwa obiadowa

Dr I. Benenowska (UKW) – „Gra językowa w twórczości Mariana Hemara”

A. Mieszkowska (Archiwum PAN) – „Moje przygody z biografią Mariana Hemara”

godz. 15.30 - dyskusja, zamknięcie obrad

godz. 19.00 - Koncert piosenek Mariana Hemara Hemar mało znany

 

(Źródło: Materiały organizatora)

 

Powrót do spisu treści

 

.

.

.