Aleksander J. Wieczorkowski (1929-2012)

 

Aleksander Jerzy Wieczorkowski
(pseud. Sylwester Thim, Jan Omłot, Karol Sękota;
ur. 26 lutego 1929 r. w Warszawie, zm. 24 grudnia 2012 r. tamże)
- dziennikarz, felietonista, eseista i pisarz

W okresie PRL dziennikarz we "Współczesności", "Przeglądzie Kulturalnym", "Polityce", Polskim Radiu, "Życiu Warszawy" i incydentalnie w "Trybunie Ludu". W "Przeglądzie Technicznym" prowadził stały cykl felietonów pt. "Myślenie podstawowe". Publikował w prasie podziemnej II obiegu jako "Jan Omłot" i "Karol Sękota". Po 1989 r. publikował m.in. w "Gazecie Wyborczej", był też sprawozdawcą parlamentarnym dla Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Był wykładowcą Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Publikował w portalu internetowym "Studio Opinii".

Członek Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Mąż dziennikarki Ireny Eichler (Program Drugi Polskiego Radia). Mieszkał w Warszawie, na Starym Mieście.

 
Aleksander J. Wieczorkowski (w środku) z małżonką - Ireną Eichler-Wieczorkowską i Januszem Krasińskim - Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Warszawa, 21 września 2009 r. 

© Fot. Mariusz Kubik
/ Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 Autor książek:

* "Chłopiec gwiżdżący Mozarta" (Państwowy Instytut Wydawniczy 1967)
* "Wariacje na drumlę z towarzyszeniem..." (Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" 1974)
* "Kołysanka na bęben" (Wyd. "ALFA" 1990, ISBN 83-70-0126-6-3)
* "Rysunki NIEcenzuralne" (z Szymonem Kobylińskim, Edition Dembinski 1990, ISBN 2876650088)
* "Mój PRL" (autobiografia; Krajowa Agencja Wydawnicza 2001, ISBN 83-88-0724-4-7; Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita 2007, ISBN 978-83-60-1921-7-7)
* "Blog: widziane z fosy" (Staromiejski Dom Kultury 2008, ISBN 83-89-4923-7-7)


Powrót do tekstu głównego