21. 06. 2011 - Otwarta Debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Biurze RPO o godności człowieka

 

 

 

21 czerwca 2011 r. (wtorek) w godz. 11.00-13.00

w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 26 w Warszawie

odbędzie się otwarta

 

"Debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego"
 

 

pt.
 

O godności człowieka

 

Gospodarzami debaty będą:

 

Prof. Irena Lipowicz

- Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Jacek Taylor

- przyjaciel i wykonawca testamentu
Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia

 

Moderatorem dyskusji będzie:

 

Dr Jakub Kloc-Konkołowicz

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Inauguracja Debaty jest próbą żywej kontynuacji idei i stylu działania „Kuriera z Warszawy”, jak również formą hołdu dla jego niezwykłego dorobku. Do udziału w dyskusji zaproszone zostały wybitne osobistości ze świata nauki i życia publicznego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz młodzież.

Uczestnicy Debaty otrzymają krótkie opracowanie zawierające wypowiedzi kilku naukowców i publicystów na temat godności człowieka, w których starali się oni odpowiedzieć m.in. na  pytania:
 

* Czym dla Ciebie jest godność?
 

* Co wzmacnia, a co osłabia poczucie godności?
 

* Czy godność można utracić poprzez własne działania?
 

* Czy ten, kto odmawia uznania godności innych,
sam ma prawo do poszanowania godności własnej?


Organizatorami spotkania są doktoranci z Instytutu Filozofii UW, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

 

Powrót do spisu treści