KLIKNIJ NA WYBRANĄ WIADOMOŚĆ, ABY ZOBACZYĆ WIĘCEJ:
 

* 24.12.2012 - Warszawa:  W wieku 83 lat zmarł w Warszawie Aleksander J. Wieczorkowski - dziennikarz, felietonista, eseista, pisarz. Członek naszego Stowarzyszenia, po 1989 r. sprawozdawca parlamentarny Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Żegnamy Go z wielkim żalem.

* 5.12.2012 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Jerzy Stempowski (1893-1969) - powrót niespiesznego przechodnia", towarzyszące pełnemu wydaniu „Notatnika niespiesznego przechodnia” (Biblioteka „Więzi” - Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, 2012), oraz wznowieniu „Ziemi berneńskiej” (Fundacja „Zeszytów Literackich”, 2012). Naszymi gośćmi byli badacze życia i twórczości Jerzego Stempowskiego: Jarosław Klejnocki - poeta, eseista, krytyk literacki i edytor. Od 2010 r. Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Współautor opracowania korespondencji Jerzego Stempowskiego z Bolesławem Micińskim; Piotr Kłoczowski - eseista, historyk literatury, edytor, wydawca, kurator serii „Archiwum »Kultury«” (Czytelnik), w której ukazała się m.in. korespondencja Jerzego Stempowskiego z Jerzym Giedroyciem. Kurator Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską - współwydawcy tekstów Jerzego Stempowskiego; Marek Zagańczyk - eseista, wydawca, zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Literackich”, wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Jan Zieliński - krytyk literatury i sztuki, tłumacz, edytor, dyplomata, wieloletni członek zespołu czasopisma „Res Publica Nowa”, wykładowca literatury polskiej na uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim. Wypowiedzi audio-video (You Tube), na nasz wieczór: Wojciech Karpiński, Andrzej S. Kowalczyk, Wojciech Sikora. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 19.11.2012 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - naszym gościem był Waldemar Kuczyński - ekonomista, publicysta, polityk, współtwórca programu rządu Tadeusza Mazowieckiego, szef zespołu jego doradców i późniejszy minister do spraw przekształceń własnościowych. Okazją do rozmowy było wydanie drugiego tomu dziennika pt.: "Solidarność w opozycji. Dziennik 1993-1997" (Wyd. Poltext, Warszawa 2012; tom I pt.: "Solidarność u władzy. Dziennik 1989-1993" ukazał się w 2010 r. nakładem Europejskiego Centrum Solidarności). Głos zabrali także redaktorzy "Studia Opinii": Stefan Bratkowski - dziennikarz, publicysta, pisarz, współtwórca i analityk Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość" (1978-1982), redaktor niezależnego portalu publicystycznego "Studio Opinii”, prezes honorowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członek Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia, oraz Sławomir Popowski - dziennikarz, publicysta, wieloletni korespondent PAP i "Rzeczpospolitej" w Moskwie, członek redakcji dwumiesięcznika "Nowa Europa Wschodnia". Wśród gości wieczoru: Tadeusz Mazowiecki, Olga Krzyżanowska, Danuta Stołecka, Jacek Bocheński, Maciej Wierzyński, prof. Piotr Winczorek, Jerzy Ciemniewski, Jan Król i in. W imieniu wydawcy mówił Marek Rostocki - redaktor naczelny Wydawnictwa Poltext. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 24.10.2012 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (wyjątkowo środa!), godz. 18.00 - spotkanie pt.: "Instytut Literacki - historia i teraźniejszość". Głos zabrali: Wojciech Sikora - działacz opozycji demokratycznej w PRL i na emigracji w Paryżu, od 2010 r. prezes Stowarzyszenia „Instytut Literacki »Kultura«” w Maisons-Laffitte, Anna Bernhardt - działaczka opozycji demokratycznej w PRL, członek Zarządu Stowarzyszenia „Instytut Literacki »Kultura«” oraz Maciej Morawski - dziennikarz biura paryskiego Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1965-1992, publicysta, działacz emigracyjny, współpracownik Jerzego Giedroycia i „Kultury”, członek Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia.  Naszymi gośćmi byli też badacze historii paryskiej "Kultury" oraz jej wybitnych postaci: Ewa Berberyusz, Bogumiła Berdychowska, Rafał Habielski, Iwona Hofman, Zdzisław Kudelski, Małgorzata Ptasińska-Wójcik i Marek Żebrowski. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 14.10.2012 - Warszawa: W wieku 84 lat zmarł Janusz Krasiński - prozaik, dramaturg, prezes honorowy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, współpracownik Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, członek naszego Stowarzyszenia od 1995 r. Autor wielu książek, m.in.: "Haracz szarego dnia", "Przerwany rejs białej marianny", "Wózek", "Czapa i inne dramaty", "Syn Wallenroda", "Na stracenie", "Twarzą do ściany", "Niemoc", "Przed agonią", "Metafizyka uboju".  Jego ostatni wieczór autorski odbył się 26 marca br. w naszym Stowarzyszeniu, w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej. Żegnamy Go z najgłębszym żalem.

* 17.09.2012 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - Gościem Stowarzyszenia była Teresa Torańska - dziennikarka, mistrzyni wywiadu prasowego. W lipcu i sierpniu 2012 r., nakładem „Biblioteki Newsweeka” ukazał się 9-tomowy cykl wywiadów Torańskiej, publikowanych wcześniej w znanych książkach:„Oni” (1985), „My” (1994), „Byli” (2006) i „Są. Rozmowy o dobrych uczuciach” (2007). Ostatni tom obecnej 9-tomowej edycji zawiera m.in. wywiad z Janem Nowakiem-Jeziorańskim. W spotkaniu wzięli także udział rozmówcy Teresy Torańskiej: Ewa i Leszek Balcerowiczowie, Michał Głowiński, Michał Jagiełło, Wiktor Kulerski, Ewa Łętowska, Tadeusz Mazowiecki, Katarzyna Popowa-Zydroń, Adam D. Rotfeld, Jan Rulewski, Jan Strelau, o.Ludwik Wiśniewski i Edmund Wnuk-Lipiński. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 23.08.2012 - Kościan: Rada Miejska Kościana podjęła uchwałę nadającą tytuł honorowego obywatela Kościana Maciejowi Morawskiemu - publicyście, dziennikarzowi i działaczowi emigracyjnemu, wieloletniemu paryskiemu korespondentowi Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, członkowi Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia.   

* 9.07.2012 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Pół świata - moje!". Naszym gościem był Wojciech Giełżyński - dziennikarz, publicysta, reporter, korespondent wojenny, podróżnik, sprawozdawca ze strajków na Wybrzeżu w 1980 i 1988 r., syn Witolda Giełżyńskiego (1886-1966) - twórcy niezależnej "Gazety Ludowej", autor tysięcy publikacji prasowych oraz ponad 60 książek, głównie o Trzecim Świecie. Okazją do dyskusji była najnowsza książka Giełżyńskiego pt.: "Pół świata-moje!" (Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, 2012). W spotkaniu wzięli także udział: Waldemar Dziak i Stefan Bratkowski. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 26. 06. 2012 - Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Francja po wyborach prezydenckich". Naszym gościem był Aleksander Hall - polityk, historyk, działacz opozycji w PRL, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1990), Kawaler Orderu Orła Białego. Podczas wieczoru nasz Gość odebrał nagrodę, przyznaną „za umiejętność prowadzenia dialogu ponad  podziałami, oraz zabiegi o oparcie życia politycznego na wielkich wartościach moralnych”. Głos zabrał także Maciej Morawski - b. dziennikarz biura paryskiego Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa,  publicysta, działacz emigracyjny, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia im. Giorgio La Piry, członek Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 25. 06. 2012   Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego (ul. Grzybowska 79, Warszawa): odsłonięcie popiersia Jana Nowaka-Jeziorańskiego w sali jego imienia, któremu towarzyszyła dyskusja pt. „Jan Nowak Jeziorański. Dziennikarz w służbie wolności”. Spotkanie prowadził Andrzej Mietkowski a głos zabrali: Liliana Sonik, Maciej Morawski, Andrzej Friszke, Adolf Juzwenko i Wojciech Szczurek.

* 4. 06. 2012 - Wrocław: Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego za 2012 r. odebrał Valdas Adamkus - litewski polityk i działacz społeczny, przewodniczący "Rady Amerykanów Litewskiego Pochodzenia", prezydent Litwy (1998–2003 oraz 2004–2009). Uroczyste wręczenie odbyło się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Adamkus otrzymał nagrodę za "konsekwentne wspieranie idei współdziałania państw Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza zaś Polski i Litwy".

* 22.05.2012 - Warszawa: W wieku 83 lat zmarł Bolesław Sulik - scenarzysta, filmowiec, publicysta i krytyk, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, b. członek Rady Nadzorczej TVP. Syn generała Nikodema Sulika (1893-1954), dowódcy 5. Kresowej Dywizji Piechoty w armii Generała Władysława Andersa. W 1946 r. nielegalnie wyjechał do Włoch, dołączył do ojca, z którym zamieszkał następnie w Wielkiej Brytanii. Od końca lat 50. pracował jako dziennikarz, pisząc m.in. do polskiego miesięcznika literackiego "Kontynenty" i recenzje filmowe dla tygodnika "Tribune". W późniejszym czasie współpracował z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa i paryską "Kulturą". Współautor wydanej przez Instytut Literacki Jerzego Giedroycia książki pt.: "Polacy w Wielkiej Brytanii" (wespół z Bogdanem Czaykowskim; 1961). W 1991 r. powrócił na stałe do Polski. W kwietniu 1993 r. z rekomendacji Unii Demokratycznej wybrany w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od maja 1995 r. pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego, a od grudnia 1995 r. do końca kadencji był przewodniczącym KRRiT. Żegnamy Go z najgłębszym żalem.

* 14.05.2012 - Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Mój wiek Aleksandra Wata", towarzyszące nowej edycji książki wydanej w opracowaniu Rafała Habielskiego oraz audiobookowi zawierającemu fragmenty oryginalnych nagrań rozmów Aleksandra Wata z Czesławem Miłoszem, na podstawie których powstał "Mój wiek". O Aleksandrze Wacie imówili badacze jego życia i twórczości oraz przyjaciele syna  pisarza, Andrzeja Wata: Mirosław Chojecki, Adam Dziadek, Rafał Habielski, Tomasz Makowski, Stanisław Obirek, Janusz Odrowąż-Pieniążek i Jan Zieliński. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 3.05.2012Dziś przypada 60-lecie powstania Rozgłośni Polskiej RWE. 3 maja 1952 r. nadano pierwszą audycję Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa z Monachium. Na świecie trwała "zimna wojna" a konfrontacja ideologiczna przez kilkadziesiąt lat wyznaczała sens działalności RWE. Naczelnym zadaniem Rozgłośni stało się skuteczne upowszechnianie idei wolnego świata i demaskowanie komunistycznego totalitaryzmu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

* 25.04.2012 - Warszawa: Senat RP - "Głos Wolnej Europy” to tytuł wystawy, którą otworzył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w przerwie obrad Senatu. W uroczystości wzięli udział m.in. pracownicy i współpracownicy Rozgłośni Polskiej RWE. Ekspozycja poświęcona  działalności Rozgłośni Polskiej Radia  Wolna Europa jest eksponowana w holu na I piętrze. Senat podjął uchwałę ogłaszającą maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W tym roku przypada jubileusz 60-lecia tej Rozgłośni. 3 maja 1952 r. o godz. 11.00 została nadana z Monachium pierwsza audycja w języku polskim. Na wystawie przedstawione zostały najważniejsze fakty z historii Głosu Wolnej Polski / Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (1952-1994). Na ekspozycję składa się 20 plansz, uzupełnionych pięcioma stanowiskami dźwiękowymi, gdzie można słuchać fragmentów audycji nadanych przez RWE.

* 23.04.2012 - Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Ludwik Rajchman - życie w służbie ludzkości". Naszymi gośćmi byli: Stefan Bratkowski, Andrzej Mencwel i Marek Krupiński - Dyrektor Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja polskiego przekładu książki Marty A. Balińskiej - wnuczki Ludwika Rajchmana pt.: "Une vie pour l'humanitaire. Ludwik Rajchman (1881-1965)", z przedmową prof. Bronisława Geremka, w tłumaczeniu Marii Braunstein i Michała Krasickiego (Wydawnictwo "Studio EMKA", Warszawa 2012). Spotkanie prowadził Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 16.04.2012 - Warszawa: Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Rosja na rozdrożu (refleksje po wyborach prezydenckich)". Naszym gościem był prof. Adam Daniel Rotfeld - naukowiec, dyplomata, b. minister spraw zagranicznych RP. Rozmowę prowadzili: Sławomir Popowski - dziennikarz, publicysta, wieloletni korespondent PAP i "Rzeczpospolitej" w Moskwie oraz Jadwiga Rogoża - analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, badaczka spraw rosyjskich. Spotkaniu towarzyszyłą prezentacja najnowszej książki Profesora pt.: "Myśli o Rosji ...i nie tylko" ("Świat Książki", Warszawa 2012). Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 29.03.2012 - Wrocław: Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się niedawno książka Grzegorza Adamczewskiego pt.: "Radio Wolna Europa w okresach politycznych przełomów". Skoncentrowanie uwagi na latach 1956, 1968/70, 1980/81, czy 1989 ma wykazać, jak ważne dla historii Polski były to wydarzenia i jak wielki udział miała w nich Rozgłośnia Polska RWE. Szczególne miejsce zajmują w publikacji wywiady ze Zdzisławem Najderem, Andrzejem Krzeczunowiczem, Jerzym Kaniewiczem, czy Aliną Grabowską.

* 26.03.2012 - Warszawa: Klub im. red. Aliny-Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Napisz to Krasiński! - czyli rzeczywistość odkrywana na nowo", towarzyszące wznowieniu reportaży Janusza Krasińskiego, powstałych po jego wyjściu z komunistycznego więzienia w 1956 r. pt.: „Metafizyka uboju” ("Arcana", Kraków 2011). Naszym gościem był Janusz Krasiński - prozaik, dramatopisarz, reportażysta, autor słuchowisk radiowych i adaptacji teatralnych, Prezes Honorowy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek naszego Stowarzyszenia oraz - prowadząca spotkanie -  Iwona Smolka, krytyk literacki, pisarka, autorka cyklicznej audycji pt.: "Tygodnik literacki" w Programie II Polskiego Radia. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 12.03.2012 - Bukareszt: W stolicy Rumunii otwarto wystawę pt.: "Głosy wolności: Radio Wolna Europa podczas Zimnej Wojny". Ekspozycja, przygotowana przez Instytut Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze i Centra Czeskie na świecie z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania Radia Wolna Europa, przedstawia jego historię i specyfikę w krajach tworzących dziś Grupę Wyszehradzką (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) oraz w Rumunii i Bułgarii. Wystawa opisuje wpływ, jaki miało Radio Wolna Europa na wydarzenia społeczne i polityczne w okresie Zimnej Wojny.

* 19.02.2012 - Warszawa: 90-lecie urodzin obchodził Władysław Bartoszewski - historyk, pisarz, dyplomata, wieloletni "tajny współpracownik" Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz zaproszonych Gości.

* 6.02.2012 - Warszawa: Klub im. red. Aliny-Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Etos i tożsamość (kilka uwag)", towarzyszące wydanej niedawno książce Andrzeja Romanowskiego pt.: „Wielkość i upadek »Tygodnika Powszechnego« oraz inne szkice” (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2011). Naszym gościem był Andrzej Romanowski - publicysta, eseista, literaturoznawca, redaktor naczelny "Polskiego Słownika Biograficznego". Głos zabrali także: Seweryn Blumsztajn - działacz opozycji demokratycznej w PRL, publicysta, redaktor "Gazety Wyborczej" oraz Andrzej Nowakowski - wydawca książki. Wprowadzenia dokonał Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

* 5.02.2012Londyn: zmarła Janina Podgórska - wieloletnia pracowniczka Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. Pracowała jako sekretarka w redakcji dziennika radiowego a wcześniej w tzw. "pool'u", czyli w dziale maszynistek. Była żoną Tadeusza Podgórskiego, znanego działacza PPS na emigracji, także pracującego w RP RWE w Monachium. Pogrzeb Janiny Podgórskiej odbył się 17 lutego 2012 r. (piątek) w Londynie na cmentarzu Putney Vale.

 * 4.02.2012 - Monachium: Aleksander Menhard - wieloletni dziennikarz Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i członek naszego Stowarzyszenia, został odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W uroczystości która odbyła się w Konsulacie RP w Monachium, udział wzięli także inni dziennikarze Rozgłośni Polskiej RWE, m.in. Lechosław Gawlikowski i Irma Zembrzuska. Prezydent Komorowski zatrzymał się także w miejscu, gdzie nadal znajdują się budynki, w których mieściła się Rozgłośnia Polska RWE.

* 2.02.2012 - Warszawa: ‎Podczas 5. posiedzenia Senatu VIII Kadencji, senatorowie podjęli uchwałę ustanawiającą maj 2012 r. miesiącem Radia Wolna Europa. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

* 9.01.2012 - Warszawa: Klub im. red. Aliny-Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Szansa czy rozczarowanie (jak wyciągamy wnioski z przełomowych momentów historii)", towarzyszące wydanej niedawno książce Andrzeja Wielowieyskiego pt.: "Na rozdrożach dziejów. Historie prawdziwe i alternatywne" (Wyd. TRIO 2011). Głos zabrali: Andrzej Wielowieyski, Stefan Bratkowski, Tomasz Łubieński, Andrzej Friszke i Marcin Święcicki. Spotkanie prowadził Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.
 

 

POPRZEDNIA STRONA - ZOBACZ WIĘCEJ
 

NASTĘPNA STRONA - ZOBACZ WIĘCEJ
 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

 

NASZE STRONY INFORMACYJNE NA FACEBOOKU
(KLIKNIJ NA WYBRANY OBRAZEK, BY ZOBACZYĆ WIĘCEJ):

 

 Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005) / www.wolnaeuropa.pl

 
 

 

Maciej Morawski / www.wolnaeuropa.pl

 

 

Alina Perth-Grabowska (1935-2006) / www.wolnaeuropa.pl

 

.

 


Powrót do strony głównej