Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

zorganizowało  kolejne spotkanie

w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej.

pt.:

Co dalej z reprywatyzacją? 


Naszym gościem był

 

 

Minister Krzysztof Łaszkiewicz


- Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP do spraw prawno-ustrojowych,
prawnik, były wiceminister skarbu,
specjalista ds. reprywatyzacji. 

 


Wśród gości spotkania byli też m.in.:
 

Stanisław Dąbrowski

- Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
 

Prof. Stanisław Biernat

- wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego,
 

Mecenas Stanisław Rymar

- sędzia Trybunału Konstytucyjnego,


oraz działacze Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego z całej Polski,
na czele z

Jerzym Mańkowskim

- prezesem PTZ.

 

 

Spotkanie prowadził

Mariusz Kubik

- Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia

 

Data i miejsce spotkania:

12 grudnia 2011 r. (poniedziałek), godz. 18.00

Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - Radio Café

ul. Nowogrodzka 56 (niedaleko hotelu „Marriott”), Warszawa

 

Spotkanie z Ministrem Krzysztofem Łaszkiewiczem
w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 


 
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Prof. Stanisław Biernat - Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego,
Stanisław Dąbrowski - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
Mecenas Stanisław Rymar - sędzia Trybunału Konstytucyjnego

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

 

Minister Krzysztof Łaszkiewicz w rozmowie
ze Stanisławem Dąbrowskim - Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Minister Krzysztof Łaszkiewicz,
Mariusz Kubik - Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Prof. Stanisław Biernat - Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

 

Jerzy Mańkowski - prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

Głos zabiera Stanisław Ziemecki - członek Zarządu PTZ.
Obok wiceprezes PTZ, Marcin Schirmer 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

 

Pytanie zadaje Witold Kołodziński
- wicedyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Stanisław Czartoryski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego  
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

Anna Branicka-Wolska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

Anna Branicka-Wolska, Juliusz Karski, Stanisław Pruszyński, Teresa Jakubowska 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

 

ZOBACZ WIĘCEJ FOTOGRAFII

 

*   *   *

 

 

Krzysztof H. Łaszkiewicz - Sekretarz Stanu

Krzysztof Hubert Łaszkiewicz urodził się w Warszawie 3 listopada 1947 r. Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Administracji. Jest doktorem nauk prawnych, doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Pracował w administracji państwowej zajmując się zagadnieniami prawno-organizacyjnymi administracji specjalnej oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Po 1989 r. współtworzył oparte na demokratycznych zasadach państwa prawnego obywatelskie stowarzyszenia właścicielskie.

Jako ekspert sejmowy pracował nad założeniami transformacji ustrojowej w zakresie regulacji prawa własności i przekształceń własnościowych. Podobnymi zagadnieniami, a także nadzorem właścicielskim, zajmował się jako ekspert ugrupowań politycznych.

Jest autorem i współautorem projektów ustaw o reprywatyzacji i rekompensatach. W latach 1993-1996 był przewodniczącym Rady Konsultacyjnej ds. Reprywatyzacji.  W latach 1997-2001 był wiceministrem Skarbu Państwa. Pracował się m.in. nad kwestiami regulacji prawa własności oraz zagadnieniami dotyczącymi rynków kapitałowych i funduszy. Sprawował kontrolę nad procesami przekształceń własnościowych, a także nadzór nad nieruchomościami.

W latach 1997-2001 był członkiem: Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą; Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych. W latach 1997-2001 był też Współprzewodniczącym Zespołu ds. Przekształceń Własnościowych Sektora Komunalnego w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Członkiem Komisji Trójstronnej po Stronie Rządu.

Był udziałowcem firm prawniczych i konsultingowych oraz zasiadał w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego. W latach 1997-2002 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Był członkiem Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w latach 2001-2006. W latach 2002-2004 był udziałowcem firmy prawniczej. W latach 2005-2006 pełnił funkcje m.in. w Radzie Nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

W latach 2007-2010 ponownie był wiceministrem Skarbu Państwa. Zajmował się kwestiami regulacji prawa własności, roszczeń oraz nadzorem właścicielskim m.in. nad przemysłem obronnym i majątkiem nieruchomym Skarbu Państwa. Podlegały mu kontrola przekształceń własnościowych oraz procesy upadłości i likwidacji spółek. Członek Komitetu Rady Ministrów ds. informatyzacji i łączności.

Żonaty.

Postanowieniem z dnia 30 września 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski powołał Krzysztofa Łaszkiewicza na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zajmuje się kwestiami prawno-ustrojowymi oraz obywatelstwami i ułaskawieniami.

 

Źródło: www.prezydent.pl

 

Powrót do spisu treści