Uchwała Senatu - maj 2012 r. Miesiącem Radia Wolna Europa

2 lutego 2012 r., podczas 5. posiedzenia Senatu RP VIII Kadencji, senatorowie podjęli uchwałę ustanawiającą maj 2012 r. miesiącem Radia Wolna Europa.

Oto treść tej uchwały:

„3 maja 1952 roku zaczęła nadawać swoje audycje Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Miała wówczas prawo nazywać się Głosem Wolnej Polski, odzywającym się zza granicy. Przekazywała ona rodakom w kraju wiadomości, których próżno było szukać w cenzurowanych środkach przekazu. Przypominała Polakom o ich niepodległej przeszłości i dawała odpór komunistycznej przemocy i fałszowaniu rzeczywistości. Polskie słowo zza żelaznej kurtyny dawało ludziom nadzieję.

Radio mogło powstać dzięki dalekowzroczności ówczesnych władz Stanów Zjednoczonych Ameryki i dzięki temu, że do zespołu RWE weszli polscy emigranci polityczni, dla których niepodległość naszego narodu była sprawą najwyższej wagi. Jesteśmy wdzięczni rządowi USA za wsparcie finansowe i organizacyjne. Jesteśmy wdzięczni Polakom na obczyźnie za ich wytrwałość, pracę i bezprzykładne przywiązanie do kraju i rodaków. Doceniamy odwagę Polaków żyjących w Ojczyźnie, wspierających pracę Rozgłośni.

RP RWE przez cały czas swojego istnienia i podtrzymywała kształtowała świadomość społeczną i kulturową Polaków. Budowała światły polski patriotyzm. Przygotowywała nas do wolności, która przyszła w roku 1989, i do nowych zasad współżycia międzynarodowego, według których działamy dziś w ramach Unii Europejskiej i Przymierza Północno-Atlantyckiego.

Biorąc ten dorobek RP RWE pod uwagę, uchwalamy co następuje: Senat RP ogłasza maj 2012 - sześćdziesiąt lat od powstania RP RWE - Miesiącem Rozgłośni Polskiej RWE. Jednocześnie wyraża przekonanie, że polskie instytucje państwowe i publiczne znajdą odpowiednie sposoby uczczenia zasług RP RWE i będą je stawiać za wzór środkom społecznego przekazu, służącym całemu narodowi i społeczeństwu obywatelskiemu.”

Uchwała została podjęta przez Senat jednogłośnie.

 

 

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz na spotkaniu w Senacie z byłymi pracownikami, dziennikarzami tej rozgłośni podziękował im za lata pracy dla Polski na obczyźnie. „Bez Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa zmiany demokratyczne w Polsce nie byłyby możliwe. To, że istniała taka rozgłośnia dawało nam wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i impuls do działania. O tym, co dzieje się na świecie, w krajach ościennych wiadomości docierały do nas za pośrednictwem RWE” – mówił marszałek. Wspominał, że Komitet Obrony Robotników był wzorowany na rosyjskim Komitecie Obrony Praw Człowieka, o którym informowało Radio Wolna Europa. „Uważaliśmy, że skoro tam powstał taki komitet, to dlaczego nie spróbować w Polsce” – powiedział B. Borusewicz. Dodał, że ten ruch został w Rosji zdławiony. „Towarzyszyliście mi od czasu wczesnej młodości do wieku dojrzałego, kształtowaliście moje poglądy i pomagaliście ocenić sytuacje w Polsce, daliście siłę do działania” – dziękował za to byłym pracownikom RWE marszałek.

Za zaproszenie do Senatu i okazję do spotkania dziękował marszałkowi Zdzisław Najder, dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1982-1987. Mówił o tym że radio jest częścią historii Polski, a także, że to, co działo się w Polsce miało wpływ na sytuację Polskiej Rozgłośni RWE.

Podczas spotkania wspominano ludzi i zdarzenia z bogatej historii tej rozgłośni, mówiono o cenie, jaką płacili dziennikarze, podejmując pracę w RWE, o podziale dziennikarzy tam pracujących na „gołębie i jastrzębie”, o wspaniałym researchu, o pięknej polszczyźnie, którą się posługiwano i wysokim poziomie publicystyki i informacji.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Władysław Bartoszewski, Chris Klimiuk, Waldemar Kuczyński, Krystyna Miłotworska-Hilary, Andrzej Mietkowski, Władysław Minkiewicz, Zdzisław Najder, Małgorzata Raczyńska-Weinsberg, Maciej Wierzyński, Piotr Załuski, Bogdan Żurek i in.

 

Źródło: www.senat.gov.pl

 

Powrót do spisu treści