12.03.2012 - Wystawa i panel dyskusyjny o RWE w Bukareszcie

 

12 marca 2012 r. (poniedziałek) na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Bukareszteńskiego, (ul. Spiru Haret 8, Bukareszt) odbył się panel dyskusyjny pt.: „Radio Wolna Europa: jego dziedzictwo w Europie Środkowej i jego oddziaływanie dziś”.

Moderatorem dyskusji była Oana-Valentina Suciu - socjolog, wykładowca Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Bukareszteńskiego. Głos zabrali: Sabina Fati - zastępca redaktora naczelnego dziennika „România Liberă“, była dziennikarka Radia Wolnej Europy, Sławomir Łukasiewicz - dyrektor Departamentu Badań Naukowych lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Tomek Prokop - historyk, współautor wystawy „Głosy wolności: Radio Wolna Europa podczas Zimnej Wojny” oraz Pavel Žáček - historyk, dyrektor Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze.

Po dyskusji nastąpiło otwarcie wystawy „Głosy wolności: Radio Wolna Europa podczas Zimnej Wojny” oraz projekcja filmu „Wojna na falach“ (reż. Alexandru Solomon, Rumunia 2008).

Ekspozycja „Voices of Freedom. Radio Free Europe in the Cold War Era”, którą można zwiedzać od 12 do 26 marca 2012 r., została przygotowana przez Instytut Badania Reżimów Totalitarnych w Pradze i Centra Czeskie na świecie z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania Radia Wolna Europa. Przedstawia historię i specyfikę Rozgłośni w krajach tworzących dziś Grupę Wyszehradzką (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) oraz w Rumunii i Bułgarii. Wystawa opisuje wpływ, jaki miało Radio Wolna Europa na wydarzenia społeczne i polityczne w okresie Zimnej Wojny.

Wystawa zorganizowana została przez Centrum Czeskie w Bukareszcie we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersytetu Bukareszteńskiego dla uświetnienia czeskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

Patronat honorowy nad wystawą obejmują ambasadorowie Republiki Czeskiej, Węgier, Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowacji.

 

Powrót do spisu treści