29.03.2012 - Nowa książka o Rozgłośni Polskiej RWE

 

 

 

Grzegorz Adamczewski

Radio Wolna Europa w okresach politycznych przełomów
(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2011 [właśc. 2012], ISBN 978-83-229-3213-1)

Radio Wolna Europa w okresach politycznych przełomów to książka, której zadaniem jest przedstawić rolę Rozgłośni Polskiej RWE w walce o wolność słowa w Polsce oraz w przekazywaniu do kraju prawdy.

Skoncentrowanie uwagi na latach 1956, 1968/70, 1980/81, czy 1989 ma wykazać, jak ważne dla historii Polski były to wydarzenia i jak wielki udział miała w nich RWE. Brak naukowych opracowań dotyczących Radia Wolna Europa stanowił tutaj dość poważny problem, dlatego też jedyną formą zbadania dziejów Rozgłośni było przeprowadzenie wywiadów z byłymi jej pracownikami i oparcie się na źródłach archiwalnych znajdujących się w rękach prywatnych i tych dostępnych w Polskim Radiu, Archiwum Dokumentacji Mechanicznej czy archiwum RWE.

Szczególne miejsce zajmują w niej wywiady ze Zdzisławem Najderem, Andrzejem Krzeczunowiczem, Jerzym Kaniewiczem, Aliną Grabowską. Książka spełnia zadanie naukowego rekonesansu przed kolejnymi szczegółowymi badaniami tej najbardziej zasłużonej polskojęzycznej Rozgłośni na emigracji. 

 

SPIS TREŚCI:

 

Wstęp


ROZDZIAŁ I Po obu stronach żelaznej kurtyny

1. Powojenny rozwój polskojęzycznych mediów audiowizualnych w wolnym świecie

2. Geneza Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

3. Monachium

4. Dyrektor Jan Nowak-Jeziorański

5. Relacje z Amerykanami

6. Pierwsza audycja Sekcji Polskiej RWE

7. Reakcja polskich władz. Polityka zagłuszania RWE i innych polskojęzycznych stacji radiowych

8. Wpływ Radia Wolna Europa na sytuację polityczną w Europie Środkowo-Wschodniej

9. Sprawa granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej na antenie RWE

10. Listy Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Jerzego Giedroycia


ROZDZIAŁ II Pierwszy przełom - 1956

1. Rosnąca popularność audycji RWE

2. Pierwszy przełom - poznański Czerwiec i wypadki węgierskie 1956

3. Po Październiku

4. Między Październikiem a Marcem


ROZDZIAŁ III Drugi przełom. Marzec ’68, Grudzień ’70

1. Marzec ’68

2. Wydarzenia grudniowe

3. Dekada Edwarda Gierka

4. Dyrektor Zygmunt Michałowski


ROZDZIAŁ IV Sierpień ’80 i Grudzień ’81

1. Sierpień ’80

2. 13 grudnia 1981


ROZDZIAŁ V Ku wolności. Lata 1983 - 1989

1. Nieporozumienia w zespole. Dyrektor Zdzisław Najder

2. Początek końca

3. Obrady okrągłego stołu

4. Wybory czerwcowe. Koniec komunizmu w Polsce. III Rzeczpospolita


Zakończenie

Wybrane pozycje bibliograficzne

Summary

Indeks osobowy

Aneks

 

Źródło: Materiały wydawcy

 

 Powrót do spisu treści