25.04.2012 - "Głos Wolnej Europy" - wystawa w Senacie RP

 

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

"Głos Wolnej Europy” to tytuł wystawy, którą otworzył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz 25 kwietnia 2012 r. w przerwie obrad Senatu RP.  W uroczystości wzięli m.in. udział pracownicy i współpracownicy Rozgłośni Polskiej RWE. Podczas uroczystości przemawiał też Władysław Bartoszewski - Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia.

 

  Plansza tytułowa wystawy "Głos Wolnej Polski"
- Senat RP, Warszawa, 25 kwietnia 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

 

Na fotografii m.in.: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Zdzisław Najder (Dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1982-1987) i senator Aleksander Świeykowski (b. dziennikarz RP RWE)

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

W uroczystości wziął udział m.in. Władysław Bartoszewski
- Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia,
wieloletni "tajny współpracownik" Rozgłośni Polskiej RWE

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Wśród gości uroczystości byli także wieloletni pracownicy Rozgłośni Polskiej RWE
(na pierwszym planie Andrzej Krzeczunowicz)

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

Na wystawie przedstawione zostały najważniejsze fakty z historii Głosu Wolnej Polski / Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (1952-1994). Na ekspozycję składa się 20 plansz, uzupełnionych pięcioma stanowiskami dźwiękowymi, gdzie można słuchać fragmentów audycji nadanych przez RWE. Wystawa, przygotowana przez Ośrodek "Karta" na zlecenie Senatu RP z okazji 60-lecia powstania Rozgłośni Polskiej RWE, jest eksponowana w holu na I piętrze. Wkrótce będzie też eksponowana w ośrodkach akademickich w całej Polsce.

 

 Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz z Władysławem Bartoszewskim

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
 

 Andrzej Mietkowski, Maciej Wierzyński
- twórcy warszawskiego biura Rozgłośni Polskiej RWE, które otwarto w 1990 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

 Jedna z plansz wystawy "Głos Wolnej Europy"

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

Senat podjął uchwałę ogłaszającą maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W tym roku przypada jubileusz 60-lecia tej Rozgłośni. 3 maja 1952 r. o godz. 11.00 została nadana z Monachium pierwsza audycja w języku polskim.

 

 Wystąpienie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza
podczas otwarcia wystawy "Głos Wolnej Europy"
- Senat RP, Warszawa, 25 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 

 

 Wystąpienie Prezesa Honorowego
Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
Władysława Bartoszewskiego
podczas otwarcia wystawy "Głos Wolnej Europy"
- Senat RP, Warszawa, 25 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 

Okolicznościowe przesłanie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza
w księdze pamiątkowej Stowarzyszenia
- Senat RP, Warszawa, 25 kwietnia 2012 r.

© Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 


 

FOTOGALERIA Z UROCZYSTOŚCI


 

Powrót do spisu treści