3.05.2012 - 60 lat temu powstała Rozgłośnia Polska RWE w Monachium


3 maja 2012 r. przypada 60-lecie nadania pierwszej audycji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. Z tej okazji odbywa się szereg okolicznościowych spotkań i konferencji, organizowanych z udziałem instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Patronat nad uroczystościami objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Uchwałą Senatu RP maj 2012 r. został ogłoszony Miesiącem Radia Wolna Europa. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w tych wydarzeniach!


STEFAN BRATKOWSKI, MACIEJ MORAWSKI, LESZEK PERTH,
STANISŁAW PRUSZYŃSKI, JACEK TAYLOR, MARIUSZ KUBIK


oraz byli pracownicy Rozgłośni Polskiej RWE
i przyjaciele Radia


Warszawa - Monachium - Paryż,
1 grudnia 2011 r. - 3 maja 2012 r.


 

Inauguracja działalności Rozgłośni Polskiej RWE
- Monachium, 3 maja 1952 r.

 

Działalność Radia Wolna Europa - a mam tu na myśli
głównie lata, gdy Polska pozbawiona była suwerenności
a więc od 1952 do 1989, - stanowi  e w e n e m e n t  nie tylko
w historii mediów, ale wręcz w duchowej i politycznej historii
Narodu Polskiego i ogółu wiernych idei Niepodległości obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jako jeden z tych, którzy anonimowo czynnie współdziałali
z Sekcją Polską RWE od listopada 1963 r. do grudnia 1981, a
więc przez 18 lat czuję się zobowiązany do głębokiej
wdzięczności wszystkim tym, którzy to Radio tworzyli i
bez których nie byłoby ono tym czym dla Polski było.

Władysław Bartoszewski

Prezes Honorowy
Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

*   *   *
 

Byli dziennikarze i pracownicy Rozgłośni Polskiej RWE
spotkali się w Warszawie
- obchody 60-lecia RWE

 

Warszawa, 3 maja 2012 - 60-lecie nadania pierwszej audycji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa obchodzono w Warszawie. Z tej okazji spotkali się pracownicy i współpracownicy monachijskiej Rozgłośni.

W siedzibie Senatu RP od kilku dni eksponowana jest wystawa pt.: "Głos Wolnej Europy", przygotowana przez Ośrodek "Karta". 3 maja był w Senacie dniem otwartym, w którym mieszkańcy Warszawy mogli zapoznać się z ekspozycją i porozmawiać z byłymi dziennikarzami RWE. Audycje "na żywo" nadawało z Senatu internetowe Radio "Wnet". Poza wypowiedziami pracowników Radia nadawano archiwalne audycje i dźwięki z Monachium, eksponowane obecnie na portalu internetowym Polskiego Radia. W Senacie RP obecni byli: Franciszek Drzewiński, Krzysztof Klimiuk, Małgorzata Kocznorowska-Raczyńska, Andrzej Krzeczunowicz, Aleksander Menhard, Zdzisław Najder, Danuta Pacyńska-DrzewińskaLeszek Perth, Wojciech Stockinger, Aleksander Świeykowski i Krzysztof Witoń.

 

Dawni dziennikarze RWE: Leszek Perth, Małgorzata Raczyńska-Weinsberg,
Zofia Klimiuk, Krzysztof Klimiuk
- Senat RP, Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Leszek Perth, Małgorzata Raczyńska-Weinsberg
- Senat RP, Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Aleksander Menhard
- Senat RP, Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

Aleksander Menhard, Andrzej Krzeczunowicz, Aleksander Świeykowski
- Senat RP, Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Studio Radia Wnet - przed mikrofonem dawni dziennikarze RWE:
Krzysztof Witoń i Danuta Pacyńska-Drzewińska
- Senat RP, Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz z Aleksandrem Menhardem
- Senat RP, Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

Leszek Perth, Bogdan Borusewicz
- Senat RP, Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 .

Aleksander Świeykowski prezentuje swój fotel w Senacie.
Na fotografii także: Aleksander Menhard, Krzysztof Klimiuk, Wojciech Stockinger,
Andrzej Krzeczunowicz, Zofia Klimiuk

- Senat RP, Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Franciszek Drzewiński, Aleksander Menhard, Danuta Pacyńska-Drzewińska
- Senat RP, Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Aleksander Menhard z żoną Barbarą
przed jedną z plansz wystawy "Głos Wolnej Europy"

- Senat RP, Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

Jeden z tekstów wystawy, autorstwa Bogdana Żurka - w 1980 r. pracownika Stoczni Gdańskiej, późniejszego dziennikarza Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium
 
- Senat RP, Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Dziennikarze RWE podczas "dnia otwartego" w Senacie RP 
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Zdzisław Najder
- Senat RP, Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 .

Aleksander Menhard, Leszek Perth
- Senat RP, Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

Powitanie po latach: Aleksander Menhard, Krzysztof Klimiuk, Andrzej Borzym
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Aleksander Menhard, Andrzej Borzym, Leszek Perth
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

W Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej przy ul. Nowogrodzkiej 56, gdzie mieści się Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego, z okazji przyjazdu do Warszawy mieszkającego w Monachium nestora dziennikarzy RWE - Aleksandra Menharda, odbyło się spotkanie koleżeńskie.

 

 

"Wielką przyjemnością było dla mnie (wieloletniego pracownika RFE - było to 37 lat) spotkać się z grupą koleżanek, kolegów z okazji kilkudniowego pobytu w Warszawie w związku z 60-leciem powstania Rozgłośni Polskiej RWE. Mam nadzieję, że utrzymamy ze sobą dalszy kontakt. A. Menhard wraz z żoną Barbarą ("Polak z Monachium")"

Okolicznościowy wpis Aleksandra Menharda do księgi pamiątkowej Stowarzyszenia
- Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café)
przy ul. Nowogrodzkiej 56 w Warszawie, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café)
przy ul. Nowogrodzkiej 56 w Warszawie
- 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Małgorzata Raczyńska-Weinsberg, Stanisław Pruszyński,
Leszek Perth, Andrzej Borzym
- Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café),
Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Krzysztof Klimiuk, Barbara Borzym, Aleksander Menhard, Barbara Menhard
- Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café),
Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Aleksander Menhard  - nagranie dla telewizyjnej "Panoramy" z okazji 60-lecia RWE
- Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café),
Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Goście odwiedzili też skwer przy ul. Czerniakowskiej 178 a - gdzie po powrocie do Warszawy w 2002 r. zamieszkał pierwszy dyrektor RWE Jan Nowak-Jeziorański (przy domu tym znajduje się ławeczka "Kuriera z Warszawy").

 

Dom przy ul. Czerniakowskiej 178a,
w którym w latach 2002-2005 mieszkał Jan Nowak-Jeziorański
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

Leszek Perth, Aleksander Menhard, Barbara Menhard
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Tablica poświęcona "Kurierowi z Warszawy"
i pierwszemu dyrektorowi Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Leszek Perth
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

Ławeczka Jana Nowaka-Jeziorańskiego
przed budynkiem przy ul. Czerniakowskiej 178a
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Aleksander Menhard przed budynkiem przy ul. Czerniakowskiej 178a
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 


 

Aleksander Menhard
- Ławeczka Jana Nowaka-Jeziorańskiego
przed budynkiem przy ul. Czerniakowskiej 178a,
Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Aleksander Menhard, Mariusz Kubik, Leszek Perth
- Ławeczka Jana Nowaka-Jeziorańskiego
przed budynkiem przy ul. Czerniakowskiej 178a,
Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Ostatnim punktem sentymentalnej podróży był warszawski Kościół Św. Krzyża, w którego podziemiach znajduje się tablica poświęcona nieżyjącym pracownikom Rozgłośni Polskiej RWE, odsłonięta już w 1992 r. - w 40. rocznicę powstania RWE.

MARIUSZ KUBIK

 

Tablica umieszczona w dolnej części Kościoła Św. Krzyża,
poświęcona zmarłym pracownikom Rozgłośni Polskiej RWE
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Andrzej Borzym, Aleksander Menhard, Krzysztof Klimiuk
przed tablicą poświęconą zmarłym pracownikom Rozgłośni Polskiej RWE
- Kościół Św. Krzyża, Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego Aleksander Menhard z żoną Barbarą

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
 

Zobacz więcej fotografii... 

 

*   *   *

 

Jubileuszowy serwis Polskiego Radia

http://wolnaeuropa.polskieradio.pl

 

 


Warszawa, 27 kwietnia 2012 - W związku z 60. rocznicą rozpoczęcia nadawania audycji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa z Monachium, Polskie Radio S.A. uruchomiło w portalu Polskieradio.pl serwis:
 

wolnaeuropa.polskieradio.pl


 

20 tysięcy archiwalnych dźwięków obrazuje sytuację w Polsce i na świecie - od uruchomienia Rozgłośni 3 maja 1952 r., aż do zakończenia działalności w 1994 r. To dźwiękowy dokument najważniejszych, często dramatycznych wydarzeń w Polsce - stalinizm, ucieczka pułkownika Światło, aresztowanie prymasa Wyszyńskiego, studencka rewolta 1968, robotniczy bunt i masakra robotników na Wybrzeżu 1970, KOR i powstanie opozycji w PRL, wybór Papieża, Solidarność, stan wojenny - wreszcie obrady "Okrągłego Stołu".

Dźwiękom towarzyszą teksty, przybliżające historię Rozgłośni Polskiej RWE, przygotowane przez Mariusza Kubika - Sekretarza Wykonawczego Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

 

KLIKNIJ NA LINK, BY ZOBACZYĆ WIĘCEJ:

 

* Powstanie Radia Wolna Europa

 

* Wolna Europa przed rozpoczęciem nadawania z Monachium


* Wolna Europa: program działania

* Wolna Europa i Józef Światło

Sprawa Światły wyszła na jaw, gdy 17 września 1954 na biurko Jana Nowaka-Jeziorańskiego trafiła przez pomyłkę (na kopercie było przekreślone nazwisko urzędnika konsulatu USA w Monachium) taśma, zawierająca jedną z relacji Światły ...
 

* Wolna Europa i "wojna balonowa"

W nocy z 12 na 13 lutego 1955, do Polski poleciało 800 tysięcy balonów z podczepionymi broszurami "Za kulisami partii i bezpieki” - rewelacjami zbiegłego na Zachód wysokiego urzędnika Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ...
 

* Wolna Europa o repatriacji Polaków z ZSRR

W 1955 Rozgłośnia Polska RWE, kontrując reżimowe nawoływania do powrotu z emigracji, wystosowała apel o repatriację Polaków ze Związku Sowieckiego. W rzeczywistości akcja miała na celu wyciągnięcie ich z łagrów, czy powrót - często całych rodzin - z przymusowych zesłań ...
 

* Wolna Europa w Październiku '56

Rozruchy robotnicze w Poznaniu 28 czerwca 1956 sprawiły, że Polska znalazła się na czołówkach gazet i agencji prasowych całej Europy. O tych wydarzeniach RWE informowała w sposób wyważony i ostrożny, ograniczając się w zasadzie do podawania suchych informacji ...
 

* Wolna Europa wobec "odwilży"

Rozgłośnia Polska RWE udzieliła początkowo poparcia Gomułce, przy jednoczesnym tonowaniu nastrojów społecznych ...
 

* Wolna Europa w Marcu '68

W marcu 1968 i w miesiącach późniejszych Rozgłośnia Polska RWE informowała o przebiegu demonstracji studenckich i represjach, jakie spadły na ich uczestników po brutalnym stłumieniu 8 marca wiecu na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego ...
 

* Wolna Europa w Grudniu '70

Rozgłośnia Polska RWE starała się tonować nastroje słuchaczy, zdając sobie jednocześnie sprawę, że tylko zagrożenie rozszerzenia się protestów na cały kraj może ocalić sytuację na Wybrzeżu. Stosowano selekcję informacji, starano się podawać jak najmniej wiadomości sensacyjnych ...
 

* Wolna Europa i opozycja demokratyczna. Wybór papieża

Zmniejszyła się rola Rozgłośni jako ośrodka walki politycznej z systemem komunistycznym, wzrosła rola informowania o wydarzeniach w Polsce i wsparcia dla opozycji ...
 

* Wolna Europa i Solidarność. Stan wojenny

Strajkujący robotnicy Stoczni Gdańskiej zainstalowali już w pierwszych dniach ogromną antenę umożliwiającą odbieranie Radia Wolna Europa, skąd nadawano nie tylko szczegółowe relacje z negocjacji w Szczecinie i Gdańsku, ale i wypowiedzi naocznych świadków, pozostających poza bramami strajkujących zakładów pracy ...

  


* Wolna Europa i Jesień ludów '89

  Z Rozgłośnią Polską RWE zaczęły jawnie współpracować osoby mieszkające na stałe w Polsce, a w maju 1990 w Warszawie otwarto oficjalne biuro Rozgłośni Polskiej RWE ...     

 

* Koniec monachijskiej rozgłośni

W dniach 20-21 czerwca 1994 w Poznaniu grupa pracowników Rozgłośni Polskiej RWE zorganizowała uroczystość pożegnania pracowników Rozgłośni Polskiej RWE ze słuchaczami ...
 

* Wolna Europa i Radio Swoboda dzisiaj

Obecnie RWE i Radio Swoboda nadaje w 28 językach do 21 krajów, w których swoboda mediów nie istnieje lub pozostawia wiele do życzenia: Iran, Irak, Afganistan, Pakistan, Rosja, Białoruś, Azerbejdżan, Turkmenistan, Tadżykistan …  (tekst: Andrzej Mietkowski)
 

* Literatura i pisarze na falach Rozgłośni Polskiej RWE

Wśród etatowych pracowników Rozgłośni Polskiej RWE, jak i rozsianych po świecie współpracowników Radia, przewinęły się najważniejsze nazwiska powojennej literatury polskiej - krajowej i emigracyjnej ...

 

* Rozgłośnia Polska RWE i Kościół

Na falach Rozgłośni Polskiej RWE od samego początku nagłaśniano problemy i sprawy Kościoła w Polsce, który pozostawał jedynym ośrodkiem niezależności wobec władzy komunistycznej, będąc jednocześnie obiektem ataków reżimu aż do przełomu 1989 ...

 

* Zagłuszanie zachodnich rozgłośni

Zagłuszanie Rozgłośni Polskiej RWE rozpoczęto niedługo po nadaniu pierwszej audycji w 1952. Niezbędny sprzęt był przygotowany, gdyż wcześniej zagłuszano audycje z Madrytu i Waszyngtonu ...  (tekst: Mieczysław Oktaw Pietruski)

 

* Propaganda PRL wobec RWE

Ataki na Rozgłośnię Polską RWE miały miejsce od samego początku jej istnienia, będąc - przez dziesięciolecia - stałym elementem propagandy PRL ... }
 

* Infiltracja agenturalna RWE

Polska bezpieka posiadała informatorów wewnątrz zespołu Rozgłośni Polskiej w Monachium ... 
 

* Od "Wolnej Europy” do wolnej Polski

Dzisiaj do słuchania Radia Wolna Europa przyznają się wszyscy, od dawnych opozycjonistów po wyższych działaczy partii komunistycznej. Nawet ci, którzy w czasach Polski Ludowej byli dziećmi, wspominają z rozrzewnieniem rodziców, pochylonych nad radiowym głośnikiem. A jak było naprawdę? ...  (tekst: Łukasz Kamiński) 

 

Zdjęcia na stronach serwisu "wolnaeuropa.polskieradio.pl" przedstawiają dziennikarzy Rozgłośni Polskiej RWE, ich udział w kluczowych wydarzeniach dla Polski i świata. Udostępniono filmy, przygotowane przez rząd amerykański w latach 50. i 60., które mobilizowały do walki o wolność w komunistycznej części Europy.

 

 

Serwis uzupełniają do niedawna tajne, niepublikowane nigdy w Polsce dokumenty amerykańskie, ukazujące nieznane zakulisowe rozgrywki - np. notatka ze spotkania, na którym Władysław Gomułka awanturuje się o Wolną Europę z wiceprezydentem Nixonem, szef CIA debatuje Departamentem Stanu, jak najskuteczniej wykorzystać nadawanie do Europy Wschodniej, pretensje ambasady USA w Warszawie o nazbyt radykalne audycje RWE…

 

*   *   *

  

"Głos Wolnej Europy” - wystawa w Senacie RP
z okazji 60-lecia Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

 

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

Warszawa, 25 kwietnia 2012 - "Głos Wolnej Europy” to tytuł wystawy, którą otworzył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w przerwie obrad Senatu RP.  W uroczystości wzięli m.in. udział pracownicy i współpracownicy Rozgłośni Polskiej RWE. Podczas uroczystości przemawiał też Władysław Bartoszewski - Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia.

Na wystawie przedstawione zostały najważniejsze fakty z historii Głosu Wolnej Polski / Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (1952-1994). Na ekspozycję składa się 20 plansz, uzupełnionych pięcioma stanowiskami dźwiękowymi, gdzie można słuchać fragmentów audycji nadanych przez RWE. Wystawę można oglądać w holu na I piętrze. Wkrótce ma być też eksponowana w ośrodkach akademickich w całej Polsce.

Senat podjął uchwałę ogłaszającą maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W tym roku przypada jubileusz 60-lecia tej Rozgłośni. 3 maja 1952 r. o godz. 11.00 została nadana z Monachium pierwsza audycja w języku polskim.

 

 Wystąpienie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza
podczas otwarcia wystawy "Głos Wolnej Europy"
- Senat RP, Warszawa, 25 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 

 

 Wystąpienie Prezesa Honorowego
Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
Władysława Bartoszewskiego
podczas otwarcia wystawy "Głos Wolnej Europy"
- Senat RP, Warszawa, 25 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 

Okolicznościowe przesłanie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza
w księdze pamiątkowej Stowarzyszenia
- Senat RP, Warszawa, 25 kwietnia 2012 r.

 

© Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 

Zobacz fotogalerię z uroczystości...


Zobacz więcej...

  


*   *   *

 

O Rozgłośni Polskiej RWE w radiowej "Dwójce"
- "Zapiski ze współczesności"

30 kwietnia (poniedziałek) - 4 maja (piątek) 2012, godz. 11:45


Program Drugi Polskiego Radia przygotował wspomnienia osób związanych z Rozgłośnią Polską RWE. 30 kwietnia 2012 r. gościem "Zapisków ze współczesności" był Andrzej Mietkowski - Dyrektor i Redaktor Naczelny Portalu polskieradio.pl, w latach 80. paryski współpracownik RWE, BBC i paryskiej "Kultury" (po 1989 r. pracował jako korespondent w Europie Środkowej).

Od 1 do 3 maja 2012 r. można było wysłuchać archiwalnych wspomnień Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 4 maja 2012 r. o początkach RWE opowiadał Konrad W. Tatarowski.

 

*   *   *
 

O Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
w warszawskim Domu Spotkań z Historią
(2-26 maja 2012 r.)

 

 

Warszawa, 2-26 maja 2012 -  Dom Spotkań z Historią (Warszawa, ul. Karowa 20) zorganizował cykl wydarzeń związanych z  60. rocznicą powstania Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Podczas spotkań można było usłyszeć o tajnikach pracy, zbieraniu informacji, tworzeniu archiwów, budowaniu wiarygodności mieszczącej się poza krajem stacji oraz o teraźniejszości: czy doświadczenie RWE przełożyło się na współczesne polskie media, co się dzieje z niezwykle cennymi archiwaliami oraz o roli RWE w dzisiejszym świecie - czy w Iraku lub na Białorusi radio pełni podobną rolę jak kiedyś w Polsce czy na Węgrzech? Ponadto przez cały maj, przed wszystkimi spotkaniami, prezentowane są materiały archiwalne RWE.
 

2-6 maja 2012 r.: pokaz filmów i materiałów archiwalnych poświęconych RWE:

"Cold Waves" (2007, 108'), reż. Alexandru Solomon.
Pokazy: 2 maja, godz. 16.00;  5 maja, godz. 16.00; 6 maja, godz. 16.00.

"Opowieść o wolnej Europie"  (1995, 2 x 50'), reż. Jolanta Kessler-Chojecka.
Pokazy: 3 maja, godz. 16.00; 5 maja, godz. 14.00:

"Głos nadziei" (2002, 58'), reż. Maciej J. Drygas.
Pokaz: 4 maja, godz. 16.00


9 maja 2012 r. (środa), godz. 18.00: "UKF Wolności"

W spotkaniu udział wzięli: Jolanta Hajdasz - dziennikarka, autorka książki pt.: "Szczekaczka. Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa" (Poznań 2006), Andrzej Borzym,  Andrzej Mietkowski, Jeremi Sadowski Maciej Wierzyński - b. dziennikarze Rozgłośni Polskiej RWE.


26 maja 2012 r. (sobota), godz. 9.45 - konferencja pt.: "60. rocznica Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa"

Konferencja przeznaczona dla nauczycieli i wychowawców młodzieży współorganizowana z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Miejsce: siedziba WCIESS w Warszawie, przy ul. Hożej 88.

 

Żródło:
Materiały Domu Spotkań z Historią

 

*   *   *
 

"Kawa czy herbata" - poranny program Telewizji Polskiej
poświęcony 60. rocznicy powstania Rozgłośni Poskiej RWE

(Emisja: Telewizja Polska, Program 1, 15 maja 2012 r.)

 

Nagranie do programu "Kawa czy herbata" w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
- Warszawa, 8 maja 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Warszawa, 8 maja 2012 r. - W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się nagranie rozmowy Władysława Bartoszewskiego - Prezesa Honorowego naszego Stowarzyszenia, dotyczącej jego współpracy z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. Wypowiedź ta, wraz z innymi, znajdzie się w programie "Kawa czy herbata", poświęconym RWE, który wyemitowano 15 maja 2012 r. Całość nagrania - poniżej oraz w dziale "Filmy".

 
MARIUSZ KUBIK

*   *   *

 

Kartka pocztowa z okazji 60-lecia RWE

 

11 maja 2012 r. do obiegu weszła kartka pocztowa Poczty Polskiej, na której przedstawiono:

  • na znaku opłaty o wartości 1,55zł: historyczny mikrofon z napisem RFE, datę nadania pierwszej audycji 3 V 1952 oraz wstęgę w barwach narodowych,
  • na ilustracji: fotografię odbiornika radiowego oraz datę nadania pierwszej audycji 3 V 1952, nad którą znajduje się wstęga w barwach narodowych.
     

 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm, wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową, na kartonie białym, w nakładzie 41.000 sztuk. Projekt: Jarosław Ochendzan.

 

*   *   *

 

Na jubileusz 60-lecia Rozgłośni Polskiej RWE
(filmy video)

 

 

 Władysław Bartoszewski
- historyk, dyplomata, polityk;
wieloletni „tajny współpracownik" Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa;
Prezes Honorowy Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
- Warszawa, 8 maja 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  
 

 Jacek Bocheński 
- pisarz, eseista, w 1976 r. współzałożyciel,
a w latach 1978-1981 redaktor naczelny podziemnego pisma „Zapis",
internowany w grudniu 1981 r.
W latach 1997-1999 prezes Polskiego PEN Clubu.
Laureat honorowych nagród Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
za najlepszą książkę krajową w 1962 i 1965 r.
- Warszawa, 30 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 Stefan Bratkowski
- dziennikarz, publicysta,
prezes honorowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
członek Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia 
- Warszawa, 27 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 

 Józefa Hennelowa
- dziennikarka, publicystka,
wieloletnia współpracowniczka Jerzego Turowicza,
członek redakcji "Tygodnika Powszechnego" do 2008 r.
- Kraków, 28 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

  Krzysztof Klimiuk
- dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium
w latach 1977-1994
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
  

  Aleksander Menhard (pseud. Paweł Trzyński)
- dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium
od początku jej istnienia,
członek naszego Stowarzyszenia
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
  

  Aleksander Menhard (pseud. Paweł Trzyński)
- dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium
od początku jej istnienia,
członek naszego Stowarzyszenia
(rozmowa przeprowadzona dla "Panoramy" TVP)
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
  

Danuta Pacyńska-Drzewińska
- dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium
od lat 80.,
członek naszego Stowarzyszenia
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
  

 Leszek Perth
- dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium
od 1972 do 1994 r.,
członek-założyciel naszego Stowarzyszenia
- Warszawa, 3 maja 2012 r.

© Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
  
 

 Stefan Wilkanowicz
- dziennikarz, publicysta, b. redaktor naczelny miesięcznika "Znak",
wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej,
przewodniczący Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście,
przewodniczący zarządu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej "Znak",
redaktor serwisu internetowego "Forum: Żydzi - Polacy - Chrześcijanie"
- Kraków, 28 kwietnia 2012 r.

© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 c.d.n.
 

 *   *   *
 

Spotkanie z okazji 60-lecia Rozgłośni Polskiej RWE

- Monachium, 23 maja 2012 r.

 


Magazyn Polonijny "Po prostu" i Radio Cyfrowych Polonusów "BITKLUB" zorganizowały uroczysty wieczór poświęcony 60. rocznicy powstania Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, z udziałem byłych pracowników i współpracowników RWE oraz młodzieży.

W programie wieczoru m.in.: prezentacja audiowizualna fotografii archiwalnych, prezentacja nagrań historycznych RWE, wywiady ze słuchaczami RWE i rekonstrukcja audycji RWE (live). Oprawa muzyczna "z tamtych lat" oraz potrawy i napoje z kraju.

Data i miejsce spotkania:

Klub SUBSTANZ, Rupperstrasse 28, Monachium

23 maja 2012 r. (środa), godz. 20.00

MARCIN IDZIŃSKI

 

 

*   *   *

Najnowszy numer wydawanego w Monachium polonijnego czasopisma "Po prostu" (nr 7 (30)/wiosna 2012) przynosi m.in. tekst poświęcony jubileuszowi Rozgłośni Polskiej RWE:
 

 

 

 

*   *   *
 

Piknik z okazji 60-lecia Rozgłośni Polskiej RWE
w Konsulacie RP

- Monachium, 17 czerwca 2012 r.

 


Konsul Generalny RP w Monachium Elżbieta Sobótka zorganizowała Piknik Rodzinny z okazji 60-lecia Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, w gronie byłych pracowników i współpracowników RWE w Monachium.

Uroczystość odbyła się 17 czerwca 2012 r. (niedziela) w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Monachium, przy ulicy Röntgenstr. 5.

 

*   *   *

 

Koncert w Gdańsku i konferencja w Warszawie
- na finał obchodów 60-lecia RWE 

 

8 grudnia 2012 r. o godz. 18.00 w Centrum św. Jana w Gdańsku odbył się koncert "Freedom Bell", upamiętniający 60. rocznicę powstania Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, przygotowany przez Europejskie Centrum Solidarności. Motywem przewodnim koncertu było zestawienie ze sobą kontrastowych punktów widzenia na wydarzenia historyczne w powojennej Polsce. Zostały one przedstawione z perspektywy dwóch, przeciwstawnych sobie mediów - Radia Wolna Europa oraz Dziennika Telewizyjnego. Odczytano fragmenty autentycznych komunikatów i relacji.

Z kolei 10 grudnia 2012 r., w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85 odbyła się całodniowa konferencja pt.: "O wolność słowa. Solidarność dla przyszłości", pod honorowym patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza. Swoją tajną współpracę w RWE wspominał m.in. Władysław Bartoszewski - prezes honorowy naszego Stowarzyszenia, współpracownik Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Maciej Morawski - b. paryski korespondent RWE, członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia RWE. Udział wzięli także m.in. dziennikarze Rozgłośni Polskiej RWE: Stanisław Deja, Lechosław Gawlikowski, Andrzej Krzeczunowicz, Andrzej Mietkowski, Krystyna Miłotworska-Hilary, Wiesław Wawrzyniak, Jan de Weydenthal i inni, a także były amerykański szef stacji A. Ross Johnson, oraz Elisabeth Portale - wiceprezes RWE, wciąż nadającej z Pragi w 28 językach.

 

*   *   *

 

Maciej Morawski
- paryski korespondent o swej pracy w Rozgłośni Polskiej RWE

 


" ...Naszym głównym zadaniem było po prostu »mówić prawdę«, odsłaniać to, co »reżim« i jego środki przekazu - ukrywały… Dlatego tak ważne dla nas było zdobywanie zakulisowych informacji! Tak istotną była rola naszych korespondentów informacyjnych, oraz krajowych patriotów, którzy nieraz odsłaniali przed nami pewne ważne fakty oraz prawdziwy obraz polskiej sytuacji i nastrojów…


Jak nam przed laty powiedział ambasador Henryk Birecki, minister Adam Rapacki z reguły dzień zaczynał od lektury pełnego nasłuchu naszych audycji informacyjnych. Tak więc nawet wysocy dygnitarze PRL żywo interesowali się naszymi wiadomościami i rewelacjami...


Co do życia na Zachodzie, to ograniczaliśmy się zawsze do rzetelnego przytaczania faktów. Nie tolerowano u nas reklamiarstwa i przesady. Propagowaliśmy tylko kult demokracji, niepodległości, prawdomówności, swobód obywatelskich. Członkowie naszego zespołu mieli różnorakie opinie: byli wśród nas chadecy, narodowcy, pepesowcy, ludowcy...


Jak już nieraz pisałem, chciałbym, aby w pełni uznano, że my - pracownicy RWE - siłą rzeczy byliśmy kombatantami na froncie »zimnej wojny«, że jesteśmy tego boju weteranami ..."


Zobacz więcej:
Blog Macieja Morawskiego

 

*   *   *
 

Danuta Drzewińska - dziennikarka Rozgłośni Polskiej RWE
o jubileuszu 60-lecia powstania RWE

 

 

 

" ...Sześćdziesiąt lat po nadaniu pierwszej audycji Rozgłośni Polskiej Radia Wola Europa,  spotkaliśmy się w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Grupa ludzi Radia: redaktorzy, spikerzy, realizatorzy. Wtedy, w Monachium, nawet to nam się nie śniło.


Nie śniło nam się, że wrócimy do kraju, o którym, na falach radia, mówiliśmy codziennie.


Nie śniło nam się, że spotkamy się z rodzinami, które zostawiliśmy w Polsce i z przyjaciółmi, z którymi, dla ich bezpieczeństwa, zerwaliśmy kontakty.


Nie śniło nam się, że  że kiedykolwiek będziemy mogli wrócić do Polski ..."

 

Zobacz więcej:
Blog Danuty Pacyńskiej-Drzewińskiej

 

 

Powrót do spisu treści