26.06.2012 - Aleksander Hall gościem Klubu im. red. Aliny Perth-Grabowskiej

 

Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

oraz

Wspólna Europa Ekumeniczne Stowarzyszenie im. Giorgio La Piry


zorganizowały kolejne spotkanie
w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café),

pt.:


Francja po wyborach prezydenckich

 

Naszym gościem był
 

Warszawa, 26 czerwca 2012 r.
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


Aleksander Hall

- polityk, historyk, działacz opozycji w PRL,
minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1990),
Kawaler Orderu Orła Białego.

Podczas wieczoru nasz Gość odebrał nagrodę, przyznaną
"za umiejętność prowadzenia dialogu ponad  podziałami,
oraz zabiegi o oparcie życia politycznego na wielkich wartościach moralnych"

 

 

 

Głos zabrał także:

Maciej Morawski

- dziennikarz biura paryskiego Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
w latach 1965-1992,
publicysta, działacz emigracyjny,

przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia im. Giorgio La Piry,
członek Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia.

 

 

Spotkanie prowadził:

Mariusz Kubik

- Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE 

 

Maciej Morawski, Aleksander Hall, Mariusz Kubik
- Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej  (Radio Café),
Warszawa, 26 czerwca 2012 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Mariusz Kubik, Maciej Morawski, Aleksander Hall

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Maciej Morawski wręcza nagrodę Aleksandrowi Hallowi

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Aleksander Hall, Leszek Moczulski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego  

Katarzyna Hall, Jacek Ambroziak

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Zygmunt Skórzyński, Maria Braunstein, Marek Rapacki

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Tomasz Łubieński, Maciej Morawski, Aleksander Hall

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Katarzyna Hall, Jacek Ambroziak, Aleksander Hall

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Zygmunt Skórzyński, Liliana Sonik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Jacek Taylor, Jacek Ambroziak

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Leszek Moczulski, Aleksander Hall

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Mariusz Kubik, Andrzej Borzym, Jacek Taylor

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

 Aleksander Hall, Jacek Ambroziak, Katarzyna Hall, Liliana Sonik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


 

ZOBACZ WIĘCEJ FOTOGRAFII

 

Data i miejsce spotkania:

26 czerwca 2012 r. (wtorek), godz. 18.00
Klub im. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café)
ul. Nowogrodzka 56 (niedaleko hotelu „Marriott”), Warszawa

 

*   *   * 

 

© Fot. Andrzej Friszke
 

Aleksander Hall (ur. 20 maja 1953 r. w Gdańsku)

 

-  historyk, publicysta, polityk, autor wielu książek, w tym wydanej w 2002 r. biografii Charlesa de Gaulle’a. W czasach PRL był działaczem opozycji demokratycznej: współzałożycielem Ruchu Młodej Polski, redaktorem „Bratniaka” i „Polityki Polskiej”. W stanie wojennym działał w podziemnej „Solidarności”. W latach 1986-1989 był członkiem Społecznej Rady Prymasowskiej. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1990) pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów. Poseł na Sejm w latach 1991-1997. Wykłada w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Mieszka w Sopocie.

MARIUSZ KUBIK

 

 

Uroczystość dekoracji Orderem Orła Białego
- Warszawa, 10 listopada 2010 r.
Od lewej: Adam Michnik, Prezydent RP Bronisław Komorowski,
Anna Komorowska, Aleksander Hall, Jan Krzysztof Bielecki

© Fot. www.prezydent.pl 
 

 

 

 

 *   *   *

 

 

GIORGIO LA PIRA
(1904-1977)

 

Klub im. Giorgio La Piry

Klub im. Giorgio La Piry powstał w Warszawie w kwietniu 1994 r., m.in. z inicjatywy Macieja Morawskiego - paryskiego korespondenta Rozgłośni Polskiej RWE w latach 1965-1992 i działacza emigracyjnego z Francji. Ma charakter otwarty. W spotkaniach Klubu uczestniczą - w myśl idei, która przyświecała jego patronowi - politycy z różnych, niekiedy bardzo odległych orientacji politycznych, by „porozumieć się ponad podziałami”. Na spotkania składają się: wprowadzenie (w założeniu są to przeważnie dwa głosy, z dwóch odmiennych pozycji) oraz dyskusja zaproszonych gości.

Patronem Klubu jest Giorgio La Pira (ur. 9 I 1904 r. w Pozzallo na Sycylii - zm. 5 XI 1977 r. we Florencji), włoski polityk i działacz społeczny, b. burmistrz Florencji, wykładowca uniwersytecki prawa rzymskiego - którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 9 stycznia 1986 r.

Od 1994 r. gośćmi Klubu im. Giorgio La Piry byli m.in.: Andrzej Drawicz, Aleksander Hall, Maciej Jankowski, Jarosław Kaczyński, Zofia Kuratowska, Jacek Kuroń, Aleksander Kwaśniewski, Krzysztof Łaszkiewicz, Aleksander Małachowski, Bernard Margueritte, Zdzisław Najder, Tomasz Nałęcz, Janusz Onyszkiewicz, Jan Parys, Longin Pastusiak, Anna Radziwiłł, Mieczysław F. Rakowski, Ryszard Reiff, Izabela Sierakowska, Adam Strzembosz, Hanna Świda-Ziemba, Jerzy J. Wiatr i in.

Pod nazwą „klub” rozumie się tu miejsce spotkania i wymiany myśli. Nie jest on traktowany instytucjonalnie, czy instrumentalnie. Na spotkania są zapraszani przedstawiciele mediów, ale celem spotkań w Klubie nie jest wymiar propagandowy, a jedynie wzajemna wymiana poglądów ludzi przeróżnych orientacji, którzy gdzie indziej nie spotkaliby się.

W 2007 r. działacze Klubu powołali Stowarzyszenie „Wspólna Europa Ekumeniczne Stowarzyszenie im. Giorgio La Piry”, mające swą siedzibę w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 37.

W czerwcu 2012 r. nagrodę Stowarzyszenia „za umiejętność prowadzenia dialogu ponad  podziałami, oraz zabiegi o oparcie życia politycznego na wielkich wartościach moralnych” otrzymał Aleksander Hall - polityk, historyk, działacz opozycji w PRL, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1990), Kawaler Orderu Orła Białego.

 

 

Znaczek upamiętniający Giorgio La Pirę, wydany przez pocztę włoską w 2004 r.

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

~~~~~~~~~~~~~~~
 

Niektóre dyskusje zorganizowane

w Klubie im. Giorgio La Piry:

 

 • „Zagrożenia dla bezpieczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej” (wprowadzenie do dyskusji: Aleksander Hall, Longin Pastusiak)
 •  „Chrześcijańska myśl społeczna a rozwój sytuacji w Polsce” (wprowadzenie do dyskusji: Aleksander Legatowicz)
 • „Prywatyzacja i reprywatyzacja” (wprowadzenie do dyskusji: Krzysztof Łaszkiewicz)
 • „Stare i nowe podziały” (wprowadzenie do dyskusji: Jarosław Kaczyński, Jerzy J. Wiatr)
 •  „Kościół i polityka” (wprowadzenie do dyskusji: Przemysław Hniedziewicz, Izabela Sierakowska)
 • „Polska i Rosja w nowym ładzie europejskim” (wprowadzenie do dyskusji: Andrzej Drawicz, Longin Pastusiak)
 •  „Chrześcijaństwo i współczesna lewica” (wprowadzenie do dyskusji: Aleksander Hall, Aleksander Kwaśniewski)
 • „Czego oczekujemy od nowego prezydenta?” (wprowadzenie do dyskusji: ks. Marian Chmielowski, Hanna Świda-Ziemba)
 • „Szkoła-religia-polityka” (wprowadzenie do dyskusji: Anna Radziwiłł, Jerzy J. Wiatr)
 • „Czy możliwy jest w Polsce consensus w imię nadrzędnych interesów państwa?” (wprowadzenie do dyskusji: Jacek Kuroń, Maciej Jankowski)
 • „Socjaldemokracja-chrześcijaństwo-pluralizm” (wprowadzenie do dyskusji: Zofia Kuratowska, Jerzy J. Wiatr)
 • „Etyka-polityka. Jeden, czy dwa różne światy?” (wprowadzenie do dyskusji: Aleksander Małachowski, Bernard Margueritte, Jan Parys)
 • „Reprywatyzacja - jeden z podstawowych elementów transformacji ustrojowej” (wprowadzenie do dyskusji: Krzysztof Łaszkiewicz, Tomasz Nałęcz)

 

 

 

Powrót do spisu treści