19.11.2012 - Waldemar Kuczyński gościem Klubu im. red.Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café)

 


 

Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół

Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

oraz

www.studioopinii.pl
 

portal publicystów niezależnych "Studio Opinii"

 

zorganizowały kolejne spotkanie - dyskusję w Klubie im. Aliny Perth-Grabowskiej.  

 

Naszym gościem był:
 

  
 

Waldemar Kuczyński

(ur. 22 listopada 1939 r. w Kaliszu)
- ekonomista, publicysta, polityk


W latach 70. należał do założycieli Towarzystwa Kursów Naukowych (TKN), był wykładowcą Uniwersytetu Latającego. Publikował w wydawnictwach drugiego obiegu, głównie w „Biuletynie Informacyjnym” i „Robotniku”.

W sierpniu 1980 r. wszedł w skład Komisji Ekspertów przy Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym (MKS) w Gdańsku. Następnie został ekspertem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Komisji Programowej I Krajowego Zjazdu Delegatów związku. Od 1981 do 1982 r. był zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika »Solidarność«”.

W stanie wojennym został internowany, po zwolnieniu wyjechał do Francji, gdzie pracował w Szkole Zaawansowanych Studiów Społecznych w Paryżu. Był komentatorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, publicystą „Aneksu”, paryskiej „Kultury” i nowojorskiego „Nowego Dziennika”.

Powrócił do Polski w lipcu 1989 r. Uczestniczył w tworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego i opracowaniu jego programu, mianowany na podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów jako szef zespołu doradców premiera, następnie minister do spraw przekształceń własnościowych. Główny doradca ekonomiczny premiera Jerzego Buzka.

 

W rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
Od lewej: Tadeusz Mazowiecki, Waldemar Kuczyński, Krzysztof Skubiszewski

 
 

Głos zabrali także redaktorzy "Studia Opinii":

Stefan Bratkowski

- dziennikarz, publicysta, pisarz,
współtwórca i analityk Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość" (1978-1982),
redaktor niezależnego portalu publicystycznego „Studio Opinii”,
prezes honorowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
członek Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia,
 

Sławomir Popowski

- dziennikarz, publicysta,
wieloletni korespondent PAP i "Rzeczpospolitej" w Moskwie,
członek redakcji dwumiesięcznika "Nowa Europa Wschodnia".
 

Wśród naszych gości m.in.

Tadeusz Mazowiecki

a także:

Olga Krzyżanowska, Danuta Stołecka,
Jacek Bocheński, Jerzy Ciemniewski,
Jan Król, prof. Piotr Winczorek
i Maciej Wierzyński.

 

W imieniu wydawcy mówił:

Marek Rostocki

- redaktor naczelny Wydawnictwa Poltext.

 

Spotkanie prowadził: 

Mariusz Kubik

- Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia.

Wpis do księgi pamiątkowej Stowarzyszenia

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Tadeusz Mazowiecki był jednym z gości spotkania

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Olga Krzyżanowska, Jerzy Ciemniewski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Tadeusz Mazowiecki, prof. Piotr Winczorek

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Na pierwszym planie: Halina Flis-Kuczyńska i Waldemar Kuczyński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Waldemar Kuczyński, Sławomir Popowski, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Publiczność podczas spotkania z Waldemarem Kuczyńskim
w Klubie im. Aliny Perth-Grabowskiej

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Waldemar Kuczyński, Sławomir Popowski, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

O książce mówi Stefan Bratkowski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Tadeusz Mazowiecki, prof. Piotr Winczorek

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Prof. Piotr Winczorek, Olga Krzyżanowska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

Olga Krzyżanowska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

.

Wśród zabierających głos był m.in. pisarz Jacek Bocheński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Waldemar Kuczyński, Sławomir Popowski, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Jan Król, Stefan Bratkowski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Jan Król czyta fragment książki Waldemara Kuczyńskiego

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Spotkanie zakończyło się podpisywaniem książek

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Olga Krzyżanowska, Stefan Bratkowski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 Dedykacja dla Olgi Krzyżanowskiej

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
 
© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

  © Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  

W rozmowie z tłumaczką literatury pięknej, Emilią Bielicką

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Waldemar Kuczyński, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Olga Krzyżanowska, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

   Wśród gości był także aktor, Józef Duriasz    

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
 

Data i miejsce spotkania: 
 

19 listopada 2012 r. (poniedziałek), godz. 18.00

Klub im. Aliny Perth-Grabowskiej - Radio Café

ul. Nowogrodzka 56 (niedaleko hotelu „Marriott”), Warszawa

 
 

Patronat medialny:

 

 

 

Waldemar Kuczyński z Maciejem Morawskim
- wieloletnim paryskim korespondentem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa,
członkiem Rady Nadzorczej naszego Stowarzyszenia
(Warszawa, 17 stycznia 2009 r.)

© Fot. Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

Waldemar Kuczyński, Maciej Morawski i Stefan Kisielewski w Centre du Dialogue
- Paryż, koniec lat 80. XX w.
(fotografia z książki Waldemara Kuczyńskiego pt.: "Zwierzenia zausznika",
Warszawa 1992)

© Fot. Archiwum Waldemara Kuczyńskiego
 

"Macieju, z wielką przyjemnością stary kompanionie walk z komuną, dedykuję Ci ten tom. Maciejowi Morawskiemu - Waldemar Kuczyński. Warszawa 19.11.2012 r."

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

*   *   *
 

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja niedawno wydanej książki Waldemara Kuczyńskiego pt.:

 

 

"Solidarność w opozycji. Dziennik 1993-1997"

(Wydawnictwo Poltext, 2012)


... Książka Waldka jest znakomita. To - jak sam podkreślał - dziennik, w którym chciał pokazać "osoby dramatu" w pełnym ich wymiarze, ze wszystkimi ich pasjami, ambicjami i emocjami. A co najważniejsze - i z tym się zgadzam w stu procentach - istnieje bezpośredni związek z tym, co działo się powiedzmy 15 lat temu, z wydarzeniami/zagrożeniami obecnymi. Zapowiedź IV RP już wówczas była groźna. Dużo dyskutowaliśmy o szansach Unii Demokratycznej i porażkach Unii Wolności. Dla mnie najważniejsze było to, że - mimo ataków i ofensywy prawicy, mimo hasła "nie ważne, jaka Polska, ale czyja" - jednak nie udało się sprowadzić polityki do wymiaru czystej gry o władzę. I samą władzę. Że wartości i standardy też są ważne. Dzięki temu nadal żyjemy, może w niedoskonałej, ale jednak bezpiecznej III RP, nie IV. Choć napewno - i tu podzielam opinię Waldka - groźba jej recydywy, ciągle wisi nad naszymi głowami i byłby to najczarniejszy z możliwych scenariuszy ...

SŁAWOMIR POPOWSKI

Wpis na Facebooku, 19 listopada 2012 r. - po wieczorze w naszym Stowarzyszeniu.

~ ~ ~

Książka jest częścią dziennika, prowadzonego przez Waldemara Kuczyńskiego w latach 1989-2001. Pierwsza część, „Solidarność u władzy”, obejmująca lata 1989-1993 ukazała się nakładem Europejskiego Centrum Solidarności w 2010 r. Kończy się ona 27 maja 1993 r. Następnego dnia Sejm na wniosek posłów NSZZ „Solidarność” przegłosował wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej, a 29 maja prezydent Lech Wałęsa rozwiązał parlament. Obecny, drugi tom dziennika, obejmuje okres od rozwiązania parlamentu w roku 1993 do uchwalenia Konstytucji w kwietniu 1997 r. Reszta dziennika zawiera zapisy z okresu pełnienia przez Autora funkcji głównego doradcy ekonomicznego premiera Jerzego Buzka i będzie opublikowana jako tom trzeci.

~ ~ ~

Sobota, 28 stycznia 1995 r.
Wałęsa zwycięski, to Wałęsa nabierający rozsądku, Wałęsa przyparty do muru, wyczuwający niebezpieczeństwo porażki, to odyniec ogarnięty szałem i groźny. Ja go widziałem w takim trudnym momencie w roku 1981, kiedy panicznie bał się zwycięstwa Andrzeja Gwiazdy w wyborach na przewodniczącego Związku. Nie wolno lekceważyć zagrożenia z jego strony. Sondaże przedwyborcze są nadal dla niego niekorzystne, a to jest najważniejsze, czego szuka codziennie w gazetach. Późnowieczorna rozmowa z Tadeuszem.

Poniedziałek, 30 stycznia 1995 r.
Mnożą się niepokojące fakty: wygląda, jakby Wałęsa rzeczywiście chciał brutalnie pogwałcić Konstytucję i rozwiązać bezprawnie parlament.  

Środa, 1 lutego 1995 r.
We wtorek Mazowiecki zadzwonił ponownie do Wałęsy i rozmawiał z nim telefonicznie. Wałęsa - jak mi to relacjonował Tadeusz w Jachrance  - był buńczuczny. Mówił, że już wszystkie decyzje podjął, że „starzy przyjaciele” mogą go albo poprzeć, albo mu przeszkadzać.

Czwartek 2 lutego 1995 r.
Nasza delegacja - Mazowiecki, Tusk i Geremek - została przyjęta przez Wałęsę. Wałęsa w sposób wykluczający wątpliwości powiedział, że decyzja o rozwiązaniu parlamentu jest podjęta i będzie wykonana. Mazowiecki przestrzegał Wałęsę, że taki konflikt potrafi wyrwać się spod kontroli i prowadzić nawet do ofiar. Na to Falandysz miał powiedzieć bagatelizująco: „W wypadkach samochodowych giną ludzie, a przecież nikt nie rezygnuje z motoryzacji”.  

Sobota, 4 lutego 1995 r.
Rano wysłuchałem rozmowy z Lechem Falandyszem w Radiu ZET. Powiedział, że parlament nie będzie rozwiązany w czasie weekendu... Słuchając spokojnych wypowiedzi tego niefrasobliwego, cynicznego bobasa czułem, jak burzy się we mnie krew. Jak narasta uczucie, które pojawiło się u mnie już na początku tej awantury, że jeden gość, by utrzymać się na ukochanym przez siebie stołku, wpycha mnie, człowieka wolnego, w kloakę jakiegoś swojego „systemu prezydenckiego”.

 

Pierwszy tom dziennika Waldemara Kuczyńskiego
wydało w 2010 r. Europejskie Centrum Solidarności

 

 

Zobacz także:

Waldemar Kuczyński - strona internetowa

Waldemar Kuczyński - felietony dla Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Waldemar Kuczyński - Facebook

Waldemar Kuczyński - fragment najnowszej książki w portalu "Studio Opinii"

 

Powrót do spisu treści