KLIKNIJ NA WYBRANĄ WIADOMOŚĆ, ABY ZOBACZYĆ WIĘCEJ:


* 23.06.2016 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - Spotkanie pt.: "Kościół na łamach paryskiej Kultury 1946-2000. Debata przed wizytą papieża Franciszka". Udział wzięli: Ewa Berberyusz, o. Tomasz Dostatni OP, o. Ludwik Wiśniewski OP, Stefan Frankiewicz, Aleksandra Klich, Maja Komorowska i Adam Michnik. Wprowadzenia dokonał: Mariusz Kubik - Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE.

* 19.05.2016 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - Spotkanie z okazji ukazania się książki Leopolda Ungera (1922-2011) pt.: "Spacery z KULTURĄ", wydanej nakładem Instytutu Książki. Udział wzięli: Monika Unger, Grażyna i Krzysztof Pomianowie, Iwona Hofman, Julita Karkowska, Małgorzata Ptasińska, Seweryn Blumsztajn, Jarosław Kurski, Andrzej St. Kowalczyk i inni. Wprowadzenia dokonali: Andrzej Peciak z Instytutu Książki oraz Mariusz Kubik - Prezes Zarządu Stowarzyszenia RWE.

* 9.05.2016 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - Spotkanie z prof. Andrzejem Rzeplińskim, Prezesem Trybunału Konstytucyjnego - wykład o polskiej konstytucji, roli i zadaniach Trybunału Konstytucyjnego, porządku prawnym RP i niezależności sądownictwa. Wieczór prowadził Jacek Taylor.

* 28.04.2016 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - Spotkanie z Tomaszem Jastrunem, który prezentował swą twórczość z czasów Sierpnia 80', stanu wojennego i internowania, oraz wiersze rodziców: Mieczysławy Buczkówny i Mieczysława Jastruna. Wśród naszych Gości byli też m.in.: Jacek Bocheński, Wojciech Eichelberger, Leszek Engelking, Krystyna Kofta, Franciszek Maśluszczak, Krystyna Rodowska, Elżbieta Wojnowska, Ludwika i Henryk Wujcowie, Agnieszka Żuławska-Umeda i inni. Odczytaliśmy wraz z Autorem jego teksty.

* 14.03.2016 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - Spotkanie z okazji: polskiego wydania "Wspomnień" Jeana Monneta - jednego z "Ojców-Założycieli zjednoczonej Europy" (Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015) oraz narastających nastrojów antyunijnych w elektoratach niektórych krajów europejskich. Głos zabrali: Włodzimierz Cimoszewicz, Adam Daniel Rotfeld, Waldemar Kuczyński (tłumacz książki) oraz Jan Ordyński.

* 20.01.2016 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej -  Spotkanie z Lechosławem Gawlikowskim po ukazaniu się nowej książki pt.: "Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe". Głos zabrali: Lechosław Gawlikowski, Tadeusz Fredro-Boniecki, Rafał Habielski, Anna Mieszkowska, Maciej Morawski, Teresa Potulicka-Łatyńska, Krzysztof Rutkowski, Jacek Taylor, Violetta Wejs-Milewska i inni.

* 19.10.2015 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie z Waldemarem Kuczyńskim w związku z ukazaniem się książki pt.: "Przeciw Czwartej Rzeczpospolitej". Głos zabrali: Waldemar Kuczyński i Michał Szułdrzyński.

* 21.09.2015 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - Spotkanie "Morawski 2.0 czyli dziennik w sieci" z okazji 86. urodzin Macieja Morawskiego, wieloletniego paryskiego korespondenta Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Udział wzięli: Maciej Morawski, Rafał Habielski, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Marcin Libicki i Tomasz Łubieński.

* 25.05.2015 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - Maja Komorowska odczytała teksty Władysława Bartoszewskiego z różnych lat. Komentarz do tekstów, wybranych przez Marcina Barcza, wygłosił Andrzej Friszke.

* 24.04.2015 - Warszawa: W wieku 93 lat zmarł Władysław Bartoszewski - historyk, pisarz, dyplomata, polityk, Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia w latach 2009-2015. Pogrzeb odbył się 4.05.2015 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

* 27.03.2015 - Poznań: Ukazał się pierwszy tom dzienników Macieja Morawskiego - wieloletniego paryskiego korespondenta RWE pt.: „Dwa brzegi. Zapiski »Weterana Zimnej Wojny«”. Tytuł nawiązuje do zbioru wspomnień „Tamten brzeg” ojca autora, Kajetana Morawskiego (1892-1973) - ambasadora Polski przy rządzie „Wolnych Francuzów” gen. Charlesa de Gaulle’a w Algierze, a później - przez ćwierć wieku - "Ambasadora Wolnej Polski" w Paryżu. Pierwszy tom, oparty na codziennych zapiskach Autora prowadzonych w latach 2009-2010, zawiera m.in. wspomnienia z przeszłości, refleksje na temat środowiska emigracyjnego i Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, przemyślenia autora w odniesieniu do sytuacji w kraju i w Europie. Przebija w nich życzliwość do Polski i Polaków, wielki szacunek dla dorobku i sposobu myślenia Wielkopolan. Kolejne tomy - w przygotowaniu.

* 9.12.2014 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim w związku z ukazaniem się pierwszej polskiej biografii Václava Havla pt.: "Havel - zemsta bezsilnych". Głos zabrali także: Leszek Engelking, Petr Janyska i Józef Pinior. .

* 21.10.2014 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie z Anną Mieszkowską w związku z wydaniem książki pt.: "Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej". Głos zabrali także działacze Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu: Joanna Sobolewska i Tomasz Prot a także Andrzej Wolf i Katarzyna Ludwiniak.

* 16.09.2014 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie z A. Rossem Johnsonem - asystentem sekcji polskiej Radia Wolna Europa, w latach 1988-1991 dyrektorem RWE, a dzisiaj jego historykiem, autorem książek - w związku z publikacją polskiego wydania książki "Radio Wolna Europa i Radio Swoboda. Lata CIA i późniejsze". Głos zabrali także: Rafał Habielski i Andrzej Mietkowski.

* 20.01.2014 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie w cyklu pt.: "Nasz Jan Nowak-Jeziorański", inaugurujące obchody stulecia urodzin „Kuriera z Warszawy” i wieloletniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W grudniu 2013 r. Senat RP ogłosił rok 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Naszym gościem był Andrzej Wajda. Głos zabrali także: Andrzej Kotkowski, Adam Michnik i Jacek Taylor.

* 12.12.2013 - Warszawa, Senat RP - podczas 45. posiedzenia Senatu RP obecnej kadencji, senatorowie podjęli uchwałę ogłaszającą rok 2014 rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 3 października 2014 r. mija stulecie urodzin wieloletniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

* 9.12.2013 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Co dalej z Ukrainą?". Naszym gościem był Marcin Święcicki - poseł RP, b. Prezydent M. St. Warszawy, członek misji obserwacyjnej Fundacji “Otwarty Dialog”, który opowiadał o sytuacji polityczno-gospodarczej na Ukrainie, po powrocie z EuroMajdanu w Kijowie.

* 27.11.2013 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Awantura emigracyjna, czy spór o powojenną Polskę. Wokół książki Aleksandra Janty-Połczyńskiego Wracam z Polski". Udział wzięli: o. Tomasz Dostatni OP, Rafał Habielski i Adam Michnik. Głos zabrali także: Grzegorz Gauden - Dyrektor Instytutu Książki i Wojciech Sikora - Prezes Stowarzyszenia Instytut Literacki "Kultura" oraz Tomasz Łubieński, Krzysztof Pomian i Piotr Wojciechowski. Spotkanie prowadziła Małgorzata Ptasińska.

25.11.2013 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie po ukazaniu się autobiografii Karola Modzelewskiego pt.: "Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca". Naszymi gośćmi byli: Karol Modzelewski, Jacek Bocheński, Seweryn Blumsztajn, Andrzej Friszke i Piotr Osęka.

* 28.10.2013 - Warszawa: W wieku 86 lat zmarł Tadeusz Mazowiecki - pierwszy niekomunistyczny premier Polski, publicysta, polityk, działacz katolicki. Wielokrotnie obecny na falach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i w naszym Stowarzyszeniu. Żegnamy go z wielkim żalem.

* 16.09.2013 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Alina Pienkowska - miłość w cieniu polityki", po wydaniu książki pod tym samym tytułem. Gościem specjalnym był Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RP. O Alinie Pienkowskiej mówili także: Barbara Szczepuła - autorka biografii, Krzysztof Dowgiałło, Jarosław Kurski, Tomasz Łubieński, Jan Skórzyński i Jacek Taylor. Najnowszy numer pisma "Wolność i Solidarność" (nr 5/2013; wyd. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku) zaprezentował redaktor naczelny, dr Jan Skórzyński.

* 18.07.2013 - Londyn: W wieku 82 lat zmarł Jerzy Kulczycki - wydawca i księgarz emigracyjny, wieloletni właściciel najstarszej i największej polskiej księgarnii w Wielkiej Brytanii „Orbis”. Założyciel emigracyjnego wydawnictwa „Odnowa", w którym po raz pierwszy wydał książki Jana Nowaka-Jeziorańskiego: „Kurier z Warszawy” (1979) oraz dwa tomy wspomnień z czasów kierowania Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa: „Wojna w eterze” (1985) i „Polska z oddali” (1988).

* 1.07.2013 - Warszawa: Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego postanowiło w najbliższych kilkunastu miesiącach  upamiętnić życie i działalność Jana Nowaka - wieloletniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Prezesa Honorowego Stowarzyszenia w latach 1995-2005. 3 października 2014 r. przypada stulecie jego urodzin.

* 17.06.2013 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Prosto się mówi, jak się wie. Przyjaciele i znajomi o Marku Edelmanie", po wydaniu książki pod tym samym tytułem. Udział wzięli: Paula Sawicka - współedytorka książki Marka Edelmana pt.: "Prosto się mówi, jak się wie", Julia Hartwig, Janina Ochojska, Danuta Przywara, Janina Stępińska, Jacek Bocheński, Józef Duriasz i Adam Michnik.

* 8.06.2013 - Monachium: Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła w wieku 75 lat Barbara Lewkowicz-Odojewska - historyk sztuki, była długoletnia pracowniczka Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Pogrzeb odbył się 14 czerwca 2013 r. na cmentarzu Waldfiedhof w Monachium.

* 4.06.2013 - Wrocław - Maisons-Laffitte - Stowarzyszenie Instytut Literacki "Kultura" w podparyskim Maisons-Laffitte to laureat tegorocznej Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przyznawanej corocznie od dziewięciu lat we Wrocławiu. Decyzję jury ogłosiło Stowarzyszenie Instytut Literacki "Kultura" na Facebooku. Wręczenie nagrody odbyło się - zwyczajowo we Wrocławiu a uroczystość transmitowała Telewizja Polska.

* 27.05.2013 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - naszym gościem był Marek Tomaszewski - pianista, pedagog, współtwórca duetu fortepianowego "Marek & Vacek", mieszkający od połowy lat 70. we Francji. Spotkanie poświęcone było muzyce i historii ostatnich kilkudziesięciu lat (także współpracy z Rozgłośnią Polską RWE).

1-3.05.2013 - W czasie majowego weekendu w TVP1 wyemitowano najnowszą produkcję dokumentalną  o Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Tytuł 5-odcinkowego cyklu: "Radio Wolności. Tu Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa".

* 29.04.2013 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie w cyklu "Literatura i pisarze" pt.: "Czy literaturze potrzebna jest książka?". Udział wzięli: Jacek Bocheński, Krzysztof Varga, Leszek Szaruga, Stefan Bratkowski, Julia Hartwig i Józef Duriasz.

* 28.03.2013 - McLean, Virginia (USA): Zbigniew Brzeziński - politolog, sowietolog, geostrateg, w latach 1977-1981 doradca prezydenta USA Jimmy'ego Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA, Kawaler Orderu Orła Białego, bliski przyjaciel Jana Nowaka-Jeziorańskiego -  ukończył 85 lat.

* 20.03.2013 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Skąd w nas Turowicz?". Udział wzięli autorzy książki pt.: "Krąg Turowicza. Tygodnik, czasy, ludzie. 1945-1999": Witold Bereś i Joanna Podsadecka, oraz  Anna Doroszewska, Andrzej Friszke, Julia Hartwig, Andrzej Romanowski i Magdalena Smoczyńska. Wieczór, został poświęcony pamięci Marka Skwarnickiego (1930-2013).

* 4.02.2013 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej - spotkanie pt.: "Listy z Wyspy czyli o Juliuszu Mieroszewskim (1906-1976)". Udział wzięli: Grzegorz Gauden, Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk, Andrzej Mencwel i Adam Michnik.

* 21.01.2013 - Warszawa, Klub im. red. Aliny Perth-Grabowskiej, godz. 19.00 - spotkanie pt.: "Aleksander J. Wieczorkowski (1929-2012) - dziennikarz, publicysta, przyjaciel", z udziałem przyjaciół i znajomych. Głos zabrali m.in. Andrzej Bratkowski, Stefan Bratkowski, Irena Eichler-Wieczorkowska, Alina Kwapisz-Kulińska, Bogdan Miś, Jacek Pałasiński, Piotr Rachtan, Ernest Skalski i Magdalena Środa.

* 2.01.2013 - Warszawa: Dzień po swych 69, urodzinach zmarła Teresa Torańska - wybitna dziennikarka, mistrzyni wywiadu prasowego, autorka wielu książek i programów telewizyjnych, poświęconych najnowszej historii, współautorka filmów dokumentalnych o PRL. We wrześniu 2012 r. w naszym Stowarzyszeniu odbył się Jej ostatni wieczór autorski. Żegnamy Ją z wielkim żalem.

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

.

 


Powrót do strony głównej