4.02.2013 - O Juliuszu Mieroszewskim w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café)

 


Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

                                                                                                 

Stowarzyszenie Instytut Literacki "Kultura"                                   Instytut Książki


zorganizowały 
 

* URODZINY JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO *

 

- kolejne spotkanie
w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café),

pt.:


 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Instytut Literacki "Kultura"

 

"Listy z Wyspy",
czyli o Juliuszu Mieroszewskim (1906-1976)


Udział wzięli:
 

Rafał Habielski

historyk literatury, prasoznawca, badacz polskiej emigracji
eseista, autor opracowania edycji tekstów Juliusza Mieroszewskiego,
wydawanych po 1989 roku,

wykładowca w Zakładzie Historii Mediów
Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

 

Andrzej Mencwel 

- historyk i krytyk literatury i kultury polskiej,
antropolog kultury, eseista, publicysta,
wykładowca historii oraz antropologii kultury (polskiej i porównawczej),
wieloletni dyrektor Instytutu Kultury Polskiej
Uniwersytetu Warszawskiego
 
 

Andrzej St. Kowalczyk

- historyk literatury, eseista, wykładowca w Instytucie Literatury Polskiej UW. Edytor twórczości eseistycznej i epistolograficznej Jerzego Giedroycia, Witolda Gombrowicza, Bolesława Micińskiego, Ireny Vincenz, Stanisława Vincenza
   

Adam Michnik

-  redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, działacz opozycji w PRL
   

 

O nowej serii pt.:  „W kręgu paryskiej »Kultury«” mówił
 

Grzegorz Gauden

- Dyrektor Instytutu Książki

 

Spotkanie prowadził

Mariusz Kubik

- Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE  

 

Wśród naszych gości m.in.:
 

Ewa Berberyusz, Jacek Bocheński, Stefan Bratkowski, Zbigniew Domarańczyk, Magdalena Grochowska, Paweł Kądziela, Sławomir Popowski, Zygmunt Skórzyński, Maciej Wierzyński, Andrzej Walicki, Piotr Wojciechowski i in.

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Grzegorz Gauden, Andrzej Mencwel, Adam Michnik,
Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Andrzej Mencwel, Adam Michnik, Rafał Habielski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Adam Michnik, Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Adam Michnik, Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Grzegorz Gauden, Andrzej Mencwel, Adam Michnik, Rafał Habielski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 Andrzej St. Kowalczyk, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Adam Michnik, Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk, Mariusz Kubik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 Andrzej Mencwel, Adam Michnik

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

prof. Andrzej Walicki

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Grzegorz Gauden, Andrzej Mencwel, Adam Michnik,
Rafał Habielski, Andrzej St. Kowalczyk

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 
 

Ewa Berberyusz

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Grzegorz Gauden, Andrzej Mencwel

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

   Stefan Bratkowski, Sławomir Popowski   

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Stanisław Pruszyński, Magdalena Grochowska

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Piotr Wojciechowski, Zbigniew Domarańczyk

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Piotr Kieżun, Rafał Habielski

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Andrzej St. Kowalczyk, Stanisław Pruszyński

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 © Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ FOTOGRAFII

 

 

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja książki:

 

 

"Listy z wyspy. ABC polityki »Kultury«"


(Stowarzyszenie Instytut Literacki "Kultura" - Instytut Książki, Paryż-Kraków 2012)


w wyborze, opracowaniu i z posłowiem Rafała Habielskiego,


otwierającej nową serię pt.: 
 

„W kręgu paryskiej »Kultury«”

w której wznowione zostaną najważniejsze książki wydane
w latach 1947-2000 przez Instytut Literacki Jerzego Giedroycia
w Maisons-Laffitte.Data i miejsce spotkania:

4 lutego 2013 r. (poniedziałek), godz. 18.00
Klub im. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café)
ul. Nowogrodzka 56 (niedaleko hotelu „Marriott”), Warszawa

 

Patronat medialny:

 

 

*   *   *

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Instytut Literacki "Kultura"

 

Juliusz Mieroszewski (pseud. J. Calveley, Londyńczyk; ur. 3 lutego 1906 r. w Krakowie, zm. 21 czerwca 1976 r. w Londynie) - polski dziennikarz, publicysta, pisarz polityczny.

W latach międzywojennych współredagował w Krakowie "Ilustrowany Kurier Codzienny". Specjalizował się w problematyce polityki niemieckiej. W czasie II wojny światowej w redakcjach pism Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie: "Ku Wolnej Polsce", "Orzeł Biały", "Parada".

Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Był publicystą politycznym "Wiadomości". W latach 1950-1972 w paryskiej "Kulturze" redagował stałą Kronikę angielską (jako Londyńczyk).

Publikował artykuły dotyczące koncepcji współczesnej polityki światowej - zwłaszcza dotyczące walki z ekspansją komunizmu. Rozważał wielokrotnie szanse porozumienia krajów Europy Wschodniej wobec zagrożenia sowieckiego, możliwość ewolucyjnej przemiany ustrojowej w Polsce i odzyskania niepodległości. Był zwolennikiem pojednania i porozumienia Polski z narodami "ULB" ( Ukraina, Litwa, Białoruś) w oparciu o uznanie nieodwracalności zmian terytorialnych , które nastąpiły w wyniku II wojny światowej. Pogodzenie się Polaków z utratą Wilna i Lwowa uważał za fundament pojednania ze wschodnimi sąsiadami Polski i w konsekwencji współpracy dla odzyskania niepodległości przez narody Europy Środkowo-Wschodniej, podporządkowane ZSRR. Było to w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. stanowisko prekursorskie na tle ówczesnej powszechnej opinii środowisk politycznych polskiej emigracji niepodległościowej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

W 1974 r. na łamach "Kultury" sformułował, wraz z Jerzym Giedroyciem, fundamentalną dla polskiej myśli politycznej koncepcję, iż suwerenność Ukrainy, Litwy i Białorusi (ULB) jest czynnikiem sprzyjającym niepodległości Rzeczypospolitej, natomiast zdominowanie tych krajów przez Rosję otwiera drogę do zniewolenia także Polski.

Z redaktorem Jerzym Giedroyciem wymienił ponad 3000 listów. Był również tłumaczem języka angielskiego ( tłumaczył m.in. dzieła George'a Orwella (1984), Bertranda Russella i Arnolda Toynbee'go).

 

 

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Instytut Literacki "Kultura"

 

*   *   *
 

Instytut Literacki (fr. Institut Littéraire)
- polskie wydawnictwo emigracyjne założone w 1946 roku w Rzymie,
w 1947 roku przeniesione do Maisons-Laffitte pod Paryżem;
wydawca paryskiej „Kultury” i "Zeszytów Historycznych".

 

Instytut Literacki został założony przez Jerzego Giedroycia, Zofię Hertz, Zygmunta Hertza i Józefa Czapskiego. Był jednym z najbardziej zasłużonych polskich wydawnictw emigracyjnych. Zasłynął jako wydawca miesięcznika „Kultura” (wychodzącego w latach 1947-2000) oraz serii „Biblioteka Kultury”, w ramach której do 2000 r. ukazało się 512 tomów literatury polskiej i obcej.

 

Pierwszy i ostatni numer "Kultury"

© Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

W 1962 r. Instytut Literacki w Paryżu rozpoczął wydawanie „Zeszytów Historycznych”, które publikowały dokumenty, relacje, pamiętniki, wspomnienia i opracowania poświęcone najnowszej historii Polski pozbawione ingerencji cenzury, obowiązującej w PRL. Ostatni numer pisma ukazał się w czerwcu 2010 r.

 

Jerzy Giedroyc (1906-2000) / Zofia Hertz (1910-2003)
Maisons-Laffitte, siedziba Instytutu Literackiego i "Kultury"
21 września 1997 r. / 24 listopada 2001 r.

© Fot. Mariusz Kubik 
 

Od chwili założenia, wydawnictwem kierował Jerzy Giedroyc, zaś po jego śmierci w 2000 roku - Zofia Hertz. Od czerwca 2003 roku do marca 2010 roku kierownikiem placówki był Henryk Giedroyc. Jego następcą został Wojciech Sikora.

Obecnie Instytut funkcjonuje jako Stowarzyszenie „Instytut Literacki »Kultura«”.

 

W domu "Kultury" (2008 r.)

© Fot. Mariusz Kubik 

 

 

Powrót do spisu treści