JESTEŚMY NA FACEBOOKU!


PATRONAT MEDIALNY:
10.05.2013 - Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Instytutu Literackiego w Paryżu

Stowarzyszenie Instytut Literacki "Kultura" w podparyskim Maisons-Laffitte to laureat tegorocznej Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przyznawanej corocznie od dziewięciu lat we Wrocławiu. Decyzję jury ogłosiło Stowarzyszenie Instytut Literacki "Kultura" na Facebooku. Wręczenie nagrody odbyło się - zwyczajowo - 4 czerwca 2013 r. we Wrocławiu a uroczystość retransmitowała Telewizja Polska.

 

 
© www.facebook.com/Institut.Litteraire.Kultura

 

© www.facebook.com/Institut.Litteraire.Kultura
 

 

Wojciech Sikora z dyplomem Nagrody
- Wrocław, 4 czerwca 2013 r.

© www.facebook.com/Institut.Litteraire.Kultura

 

Nagroda została ustanowiona w 2004 r. przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz Kolegium Europy Wschodniej. Autorem projektu statuetki Nagrody jest prof. Jacek Dworski. W jury zasiadają m.in. członkowie naszego Stowarzyszenia - Władysław Bartoszewski i Jacek Taylor.

Intencją twórców było honorowanie nią osób i instytucji, które miały znaczący udział w obaleniu komunizmu, odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz istotny wkład w budowę i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Poprzedni laureaci Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego:

2004 - Tadeusz Mazowiecki, premier Rzeczpospolitej Polskiej

2005 - George Bush Senior, 41. Prezydent Stanów Zjednoczonych USA

2006 - Stanisław Szuszkiewicz, pierwszy prezydent niepodległej Białorusi

2007 - kard. Jean-Marie Lustiger, metropolita Paryża

2008 - Siergiej Kowaliow, rosyjski obrońca praw człowieka

2009 - Vaclav Havel, pierwszy prezydent Republiki Czeskiej

2010 - Leszek Balcerowicz, ekonomista, były minister finansów i szef Narodowego Banku Polskiego, twórca polskiej reformy gospodarczej

2011 - Jerzy Koźmiński, dyplomata, prezes Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności

2012 - Valdas Adamkus, polityk, b. prezydent Litwy

 

*   *   *
 

Instytut Literacki (fr. Institut Littéraire)
- polskie wydawnictwo emigracyjne założone w 1946 roku w Rzymie,
w 1947 roku przeniesione do Maisons-Laffitte pod Paryżem;
wydawca paryskiej „Kultury” i "Zeszytów Historycznych".

 

Instytut Literacki został założony przez Jerzego Giedroycia, Zofię Hertz, Zygmunta Hertza i Józefa Czapskiego. Był jednym z najbardziej zasłużonych polskich wydawnictw emigracyjnych. Zasłynął jako wydawca miesięcznika „Kultura” (wychodzącego w latach 1947-2000) oraz serii „Biblioteka Kultury”, w ramach której do 2000 r. ukazało się 512 tomów literatury polskiej i obcej.

 

Pierwszy i ostatni numer "Kultury"

© Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

W 1962 r. Instytut Literacki w Paryżu rozpoczął wydawanie „Zeszytów Historycznych”, które publikowały dokumenty, relacje, pamiętniki, wspomnienia i opracowania poświęcone najnowszej historii Polski pozbawione ingerencji cenzury, obowiązującej w PRL. Ostatni numer pisma ukazał się w czerwcu 2010 r.

 

Jerzy Giedroyc (1906-2000) / Zofia Hertz (1910-2003)
Maisons-Laffitte, siedziba Instytutu Literackiego i "Kultury"
21 września 1997 r. / 24 listopada 2001 r.

© Fot. Mariusz Kubik 
 

Od chwili założenia, wydawnictwem kierował Jerzy Giedroyc, zaś po jego śmierci w 2000 roku - Zofia Hertz. Od czerwca 2003 roku do marca 2010 roku kierownikiem placówki był Henryk Giedroyc. Jego następcą został Wojciech Sikora.

Obecnie Instytut funkcjonuje jako Stowarzyszenie „Instytut Literacki »Kultura«”.

 

W domu "Kultury" (2008 r.)

© Fot. Mariusz Kubik 

 

 

Zobacz także:

Stowarzyszenie Instytut Literacki "Kultura" - strona na Facebooku

 

Powrót do spisu treści