1.07.2013 - Stowarzyszenie upamiętni Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

 

3 października 2014 r. przypada setna rocznica urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego - bohaterskiego kuriera Armii Krajowej, wieloletniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, pierwszego prezesa honorowego naszego Stowarzyszenia, autora wielu książek i publikacji prasowych.
 

Z okazji tej rocznicy Stowarzyszenie postanowiło podjąć działania, mające na celu upamiętnienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego - w porozumieniu z innymi instytucjami: państwowymi, publicznymi, prywatnymi, oraz mediami. Uchwałę w tej sprawie podjęło Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 1 lipca br. w Warszawie.
 

Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa powołane w 1994 roku przez Alinę Perth-Grabowską, dziennikarkę RWE, którego pierwszym prezesem honorowym był Jan Nowak-Jeziorański, zorganizowało przez kilkanaście lat ponad sto spotkań autorskich, dyskusji i debat dotyczących najważniejszych wydarzeń kulturalnych i społeczno-politycznych po 1989 roku w Polsce i na świecie. Było i jest to jednocześnie miejsce kultywowania pamięci o dokonaniach Rozgłośni Polskiej RWE i jej dziennikarzy oraz wpływie Rozgłośni na kluczowe wydarzenia w najnowszej historii Polski.
 

Wśród osób skupionych wokół Stowarzyszenia i jego projektów są m.in.: Władysław Bartoszewski, Stefan Bratkowski, Witold Bereś, Jacek Bocheński, Krzysztof Burnetko, Irena Eichler-Wieczorkowska, Hanna Fedorowicz, Andrzej Friszke, ks. Jerzy Galiński, Rafał Habielski, Adolf Juzwenko, Basil Kerski, Andrzej St. Kowalczyk, Zdzisław Kudelski, Jarosław Kurski, Marcin Libicki, Paweł Machcewicz, Maciej Morawski, Daria i Tomasz Nałęczowie, Leszek Perth, Paula i Mirosław Sawiccy, Wojciech Sikora, Marcin Święcicki, Jacek Taylor, Bohdan Tomaszewski i Marek Tomaszewski.
 

Stowarzyszenie prowadzi także serwis internetowy, poświęcony Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu:
 

www.jannowakjezioranski.pl


- który, z okazji nadchodzącej rocznicy stulecia urodzin "Kuriera z Warszawy", zostanie znacznie poszerzony i przebudowany.


Informacje na temat dalszych działań Stowarzyszenia będą dostępne także na stronie internetowej Stowarzyszenia www.wolnaeuropa.pl oraz stronach internetowych Stowarzyszenia poświęconych Janowi Nowakowi Jeziorańskiemu oraz Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa na Facebooku:
 

http://www.facebook.com/wolnaeuropa     

 http://www.facebook.com/jannowakjezioranski
 


Stefan Bratkowski, Mariusz Kubik, Maciej Morawski,
Leszek Perth, Stanisław Pruszyński, Jacek Taylor

Warszawa, 1 lipca 2013 r.

 

Powrót do spisu treści