27.11.2013 - O Aleksandrze Jancie-Połczyńskim i jego reportażu "Wracam z Polski" - w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café)

 


Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

                                                                                                 

Stowarzyszenie Instytut Literacki "Kultura"                                   Instytut Książki


zorganizowały kolejne spotkanie
w Klubie im. red. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café),

pt.:


© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Instytut Literacki "Kultura"

 

"Awantura emigracyjna”, czy spór o powojenną Polskę.
Wokół książki Aleksandra Janty-Połczyńskiego
„Wracam z Polski”


(Instytut Literacki „Kultura” - Instytut Książki, Paryż-Kraków 2013),

ze wstępem i w opracowaniu

Grażyny Pomian

 


Udział wzięli:
 

Tomasz Dostatni OP

- dominikanin, publicysta, b. korespondent Radia Watykańskiego, autor programów telewizyjnych z cyklu „Rozmowy w drodze”, zaangażowany w ruch ekumeniczny oraz dialog międzyreligijny,

Rafał Habielski

historyk literatury, prasoznawca, badacz polskiej emigracji
eseista, autor opracowania edycji tekstów Juliusza Mieroszewskiego,
wydawanych po 1989 roku,

wykładowca w Zakładzie Historii Mediów
Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,

Adam Michnik

-  redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, działacz opozycji w PRL.
   

Głos zabrali także:

Wojciech Sikora

- prezes Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura”,
 

oraz

Grzegorz Gauden

- dyrektor Instytutu Książki,

a także

Tomasz Łubieński,
Krzysztof Pomian
i Piotr Wojciechowski.

 

Spotkanie prowadziła

Małgorzata Ptasińska

- historyk, badaczka dziejów emigracji.

 

Wprowadzenia dokonał

Mariusz Kubik

- Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia RWE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ FOTOGRAFII

 

Data i miejsce spotkania:

27 listopada 2013 r. (środa), godz. 18.00
Klub im. Aliny Perth-Grabowskiej (Radio Café)
ul. Nowogrodzka 56 (niedaleko hotelu „Marriott”), Warszawa

 

 

Patronat medialny:
 

Instytut Książki                                                            Polskie Radio S.A.

 

*   *   *

Aleksander Janta Połczyński z Jerzym Giedroyciem

 

Aleksander Janta-Połczyński (1908–1974)

- dziennikarz, publicysta, tłumacz i bibliofil. Przed wojną studiował polonistykę i ekonomię na Uniwersytecie Poznańskim. Już w latach dwudziestych XX wieku współredagował poznańskie „Życie Literackie”, a w roku 1929 rozpoczął studia dziennikarskie w Paryżu. Do Polski wrócił po dwóch latach, następnie odbył podróż do Związku Radzieckiego, by zdać z niej relację w dwóch zbiorach reportaży: Patrzę na Moskwę i W głąb ZSRR. Do końca lat trzydziestych odbył wiele podróży, m.in. do USA, Indii, Afganistanu, Birmy, Indochin, Syjamu, Mongolii. W latach 1933–1934 był wysłannikiem „Gazety Polskiej” w Japonii, a w 1935 roku został korespondentem wojennym w Abisynii. W czasie kampanii francuskiej walczył w I Dywizji Grenadierów. W roku 1942 zbiegł z niewoli i działał we francuskim ruchu oporu. Po wojnie emigracyjne losy rzuciły go do Niemiec, Francji i Anglii. Na stałe osiadł w Nowym Jorku. Został współpracownikiem Jerzego Giedroycia oraz korespondentem „Kultury” w Stanach Zjednoczonych.

 

*   *   *
 

Instytut Literacki (fr. Institut Littéraire)
- polskie wydawnictwo emigracyjne założone w 1946 roku w Rzymie,
w 1947 roku przeniesione do Maisons-Laffitte pod Paryżem;
wydawca paryskiej „Kultury” i "Zeszytów Historycznych".

 

Instytut Literacki został założony przez Jerzego Giedroycia, Zofię Hertz, Zygmunta Hertza i Józefa Czapskiego. Był jednym z najbardziej zasłużonych polskich wydawnictw emigracyjnych. Zasłynął jako wydawca miesięcznika „Kultura” (wychodzącego w latach 1947-2000) oraz serii „Biblioteka Kultury”, w ramach której do 2000 r. ukazało się 512 tomów literatury polskiej i obcej.

 

Pierwszy i ostatni numer "Kultury"

© Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 

W 1962 r. Instytut Literacki w Paryżu rozpoczął wydawanie „Zeszytów Historycznych”, które publikowały dokumenty, relacje, pamiętniki, wspomnienia i opracowania poświęcone najnowszej historii Polski pozbawione ingerencji cenzury, obowiązującej w PRL. Ostatni numer pisma ukazał się w czerwcu 2010 r.

 

Jerzy Giedroyc (1906-2000) / Zofia Hertz (1910-2003)
Maisons-Laffitte, siedziba Instytutu Literackiego i "Kultury"
21 września 1997 r. / 24 listopada 2001 r.

© Fot. Mariusz Kubik 
 

Od chwili założenia, wydawnictwem kierował Jerzy Giedroyc, zaś po jego śmierci w 2000 roku - Zofia Hertz. Od czerwca 2003 roku do marca 2010 roku kierownikiem placówki był Henryk Giedroyc. Jego następcą został Wojciech Sikora.

Obecnie Instytut funkcjonuje jako Stowarzyszenie „Instytut Literacki »Kultura«”.

 

W domu "Kultury" (2008 r.)

© Fot. Mariusz Kubik 

 

 

Powrót do spisu treści