JESTEŚMY NA FACEBOOKU!


PATRONAT MEDIALNY:
03.2015 - Pierwszy tom dzienników Macieja Morawskiego - paryskiego korespondenta RWE

 

        

 © Grzegorz Pawlak / Archiwum Instytutu im. Stefana "Grota" Rowekiego w Lesznie
 

Maciej Morawski, "Dwa brzegi. Zapiski weterana zimnej wojny" (Instytut im. Stefana Grota-Roweckiego, Poznań-Kościan-Leszno 2015, ISBN 978-83-61960-20-1).

Wybór tekstów i opracowanie - Jerzy Zielonka, projekt okładki - Grzegorz Pawlak.

Tytuł nawiązuje do zbioru wspomnień „Tamten brzeg” ojca Autora, Kajetana Morawskiego - ambasadora Polski przy rządzie „Wolnych Francuzów” gen. Charlesa de Gaulle’a w Algierze, a później - przez ćwierć wieku - "Ambasadora Wolnej Polski" w Paryżu.

Recenzentem książki jest wybitny znawca dziejów polskiego oręża, prof. dr hab. Bogusław Polak. Podstawę stanowią codzienne zapiski na blogu Macieja Morawskiego: http://maciejmorawski.blox.pl.

Pierwszy tom książki jest oparty na codziennych zapiskach Autora prowadzonych w latach 2009 - 2010 i zawiera m.in. wspomnienia z przeszłości, refleksje na temat środowiska emigracyjnego i Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, przemyślenia Autora w odniesieniu do sytuacji w kraju i w Europie. Przebija w nich życzliwość do Polski i Polaków, wielki szacunek dla dorobku i sposoby myślenia Wielkopolan.

Morawski - kontynuując działalność swego Ojca - jest zwolennikiem idei porozumienia ponad podziałami, uznaje tolerancję za podstawę demokracji; propaguje też myśl o potrzebie ściślejszej współpracy Polski z Francją oraz oparciu idei Wspólnej Europy na zasadach chrześcijańskiego braterstwa. Dzienniki Macieja Morawskiego zawierają wiele ciekawych spostrzeżeń na tematy polskie widziane z perspektywy Paryża. Przypominają też postacie nierzadko w kraju zapomniane i ich zasługi dla Ojczyzny. Indeks osobowy liczy ponad 800 nazwisk. Bez zapoznania się z publikacją Macieja Morawskiego nie jest możliwe zrozumienie problemów polskiej - tak zwanej - Drugiej Wielkiej Emigracji we Francji.


*   *   *
 


© Mariusz Kubik / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego


Promocja książki odbyła się 27 marca 2015 r. w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Gospodarzem spotkania była dyrektor biblioteki, Anna Gruszecka; moderatorem - dr hab. Aleksander Woźny, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalizujący się w historycznej analizie działań polskiego wywiadu. Udział w promocji wziął Autor, jego rodzina i liczni przyjaciele.

 © Grzegorz Pawlak / Archiwum Instytutu im. Stefana "Grota" Rowekiego w Lesznie
 

Powrót do strony głównej