"... TO SEEK, RECEIVE AND IMPART INFORMATION AND IDEAS...
REGARDLESS OF FRONTIERS"
(Universal Declaration of Human Rights)

 

STOWARZYSZENIE
PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ
ROZGŁOŚNI POLSKIEJ RADIA WOLNA EUROPA
IMIENIA JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

/

JAN NOWAK-JEZIORANSKI ASSOCIATION
OF EMPLOYEES, FREELANCERS AND FRIENDS
OF RADIO FREE EUROPEAdres korespondencyjny / Correspondence Address :
 

skrytka pocztowa 64 / P.O. Box 64
PL 00-955 Warszawa 15
Poland

 

e-mail :

stowarzyszenie.rwe@gmail.com


*   *   *
 

Prezes Zarządu / President :

   Mariusz Kubik (Warszawa; od 2009 r.) (Zobacz więcej...)

Alina Perth-Grabowska (Monachium - Konstancin-Jeziorna; od 1995 do 2006 r.) (Zobacz więcej...)

 

Prezes Honorowy / Honorary President :

Jan Nowak-Jeziorański (Annandale, USA - Warszawa; od 1995 do 2005 r.)

Władysław Bartoszewski (Warszawa; od 2009 do 2015 r.)

   Maciej Morawski (Paryż; od 2015 r.)
 

Organizacja założona w 1994 r. przez Alinę Perth-Grabowską
przy udziale Jana Nowaka-Jeziorańskiego


W Komitecie Założycielskim Stowarzyszenia z 1994 r. znaleźli się: Władysław Minkiewicz, Leszek Perth i Bogdan Żurek, zaś członkami-założycielami zostali: Stefan Bratkowski, Jacek Kaczmarski, Barbara Klimkiewicz-Kobylińska, Anatol Kobyliński, Janusz Krasny-Krasiński, Santos Liszko, Władysław Minkiewicz, Tadeusz Nowakowski, Włodzimierz Odojewski, Danuta Pacyńska-Drzewińska, Leszek Perth, Mirosława Pyzioł, Władysław Lech Terlecki, Aleksander J. Wieczorkowski i Bogdan Żurek.

Wśród naszych członków byli i są także m.in. Jarosław Abramow-Newerly, Paweł Adamowicz, Marcin Barcz, Władysław Bartoszewski, Witold Bereś, Jacek Bocheński, Krzysztof Burnetko, Andrzej Chomiński-Martin, Irena Eichler-Wieczorkowska, Marian Falenczyk SAC, Halina Flis-Kuczyńska, Andrzej Friszke, ks. Jerzy Galiński, Rafał Habielski, Adolf Juzwenko, Basil Kerski, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Mariusz Kubik, Waldemar Kuczyński, Zdzisław Kudelski, Jarosław Kurski, Józef LebenbaumMarcin Libicki, Paweł MachcewiczWłada Majewska, Bogdan Melaniuk, Aleksander Menhard, Halina Menhard, Maciej Morawski, Daria Nałęcz, Tomasz Nałęcz, Jan Ordyński, Aleksandra Pruszyńska, Stanisław Pruszyński, Barbara Remelska-Liszko, Andrzej Romanowski, Paula Sawicka, Mirosław Sawicki, Wojciech Sikora, Witold Sulimirski, Leszek Szaruga, Włodzimierz Sznarbachowski, Andrzej Świdlicki, Marcin Święcicki, Jacek Taylor, Bohdan Tomaszewski, Marek Tomaszewski, Jan Tyszkiewicz.
 

KRS: 0000344490, NIP: 526-24-61-012, REGON: 012133810
 

@wolnaeuropa  @wolnaeuropaPL
@jannowakjezioranski
@youngtostart


Powrót do strony głównej