Mariusz Kubik - PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

 

Mariusz Kubik


@mariuszkubikPL
#mariuszkubik
 

Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, słuchacz podyplomowych studiów dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2002-2005 był redaktorem naczelnym "Polskiego Kalendarza Europejskiego" - periodyku wydawanego przez Polską Fundację Imienia Roberta Schumana w Warszawie, następnie pracował m.in. w Instytucie Studiów Wschodnich przy organizacji medialnej Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Stypendysta czeskiego pisma "Listy" w Ołomuńcu, rekomendowany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego (2005).  Publikował m.in. w "Tygodniku Powszechnym" i "Zeszytach Literackich" (m.in. teksty poświęcone pisarzom współczesnym oraz historii paryskiej "Kultury").

Mieszka w Warszawie.

Strona internetowa
.

Z Aliną Perth-Grabowską

© Fot. Ryszard Matuszewski / Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 

Podczas pracy z Janem Nowakiem-Jeziorańskim,
w mieszkaniu "Kuriera z Warszawy"
przy ul. Czerniakowskiej 178 a

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
.


Powrót do spisu treści

Powrót do strony głównej