MARIUSZ KUBIK - Prezes Zarządu Stowarzyszenia


 

Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (praca magisterska poświęcona publicystyce Juliusza Mieroszewskiego na łamach paryskiej "Kultury").

Był redaktorem naczelnym "Polskiego Kalendarza Europejskiego" - periodyku wydawanego przez Polską Fundację Imienia Roberta Schumana w Warszawie, w czasie poprzedzającym akcesję Polski do Unii Europejskiej. Następnie pracował m.in. w Instytucie Studiów Wschodnich przy organizacji medialnej Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Współpracował z Janem Nowakiem-Jeziorańskim przy opracowaniu i porządkowaniu jego archiwum, po jego powrocie do Polski z emigracji w Stanach Zjednoczonych (2002-2004). Był stypendystą czeskiego pisma "Listy" w Ołomuńcu, rekomendowanym przez premiera Tadeusza Mazowieckiego (2005). Publikował m.in. w "Tygodniku Powszechnym" i "Zeszytach Literackich" (m.in. teksty poświęcone pisarzom współczesnym oraz historii paryskiej "Kultury").

Redagował i zamieszczał teksty paryskiego korespondenta Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Macieja Morawskiego w serwisie morawskimaciej.wordpress.com - będące podstawą do wydawanego od 2015 roku cyklu książek: "Dwa brzegi. Zapiski weterana zimnej wojny" (wydawca: Instytut im. Stefana Grota-Roweckiego) oraz jego stronę autorską na Facebooku. Jest opiekunem archiwum dziennikarza i reportera Lucjana Wolanowskiego, oraz współautorem książki "Wokół reportażu podróżniczego. Tom 3. Lucjan Wolanowski 1920-2006", wydanej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2009). Współautor części fotograficznej książki Ryszarda Matuszewskiego "Wisławy Szymborskiej dary przyjaźni i dowcipu. Teksty i wyklejanki poetki z kolekcji Ryszarda Matuszewskiego" (Oficyna Wydawnicza "Auriga", 2008). Współautor tomu "Rozmowy polskie 1999-2004" Czesława Miłosza, w ramach "Dzieł zebranych" (Wydawnictwo Literackie, 2010).

Swój czas dzieli pomiędzy Warszawę i Paryż.

Kontakt:

@mariuszkubik_pl
.

Podczas pracy z Janem Nowakiem-Jeziorańskim,
w mieszkaniu "Kuriera z Warszawy"
przy ul. Czerniakowskiej 178 a

© Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego
.


Powrót do spisu treści

Powrót do strony głównej